Головна

Принципи діяльності ДОТ

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  3. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  6. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  7. III. Завершення життєдіяльності сім'ї

? безпеку життя і здоров'я дітей, захист їх прав і особистого гідний
 ства;

D пріоритет індивідуальних інтересів, особистісного розвитку та самореалізації дитини в поєднанні з дотриманням соціальних норм і правил установи;

? гуманний характер відносин і оздоровчо-освітніх програм;
D конфіденційність в дозволі особистих проблем і конфліктів дітей;
D єдиноначальність в поєднанні з дитячим і педагогічним самоврядуванням;
О варіативність програм і їх реалізації.

Табір створюється при наявності необхідних екологічних, матеріально-технічних, соціально-побутових, санітарно-гігієнічних, кадрових та інших умов, що забезпечують оздоровлення та розвиває відпочинок дітей. Його діяльність регламентується загальноросійськими вимогами до території, будівель, споруд, обладнання, санітарно-епідеміологічними, протипожежними, будів


 мон-технічними правилами і нормами організації життєдіяльності дитячого оздоровчого закладу.

3а колективом табору закріплюється право на самостійне визначення програми своєї діяльності.

види таборів

/ Міські шкільні табори і майданчики;

/ Заміські табори: оздоровчі, санаторні, профільні, табори праці

і відпочинку, табори для дітей та батьків; / Школи-табору; | табору-центри (як «Артек»); / Табори: з профільними змінами, сімейні; / Плавучі табори; / Інспекторів дорожнього руху;

/ Громадських дитячих організацій (скаутів, піонерів); / Літні майстер-школи;

/ Профілактичні табори і зміни з денним перебуванням; / Історичні табори; / Табору фольклорних ремесел і т. П.

У деяких місцях назву «табір» замінили на назву «дозвільний комплекс», «центр», «дача», «містечко».

Нові тенденції виявилися в створенні регіональних соціально-педагогічних програм літнього відпочинку, таких як програми підтримки обдарованих дітей і підлітків, активний відпочинок дітей з девіантною поведінкою, програма патріотичного виховання та ін.


2-1347 Дитячі та молодіжні громадські об'єднання

ритор *
 міста
 Державним Департаментом
 едінег
Фактори, що визначили сучасне розвиток дитячого і молодежногсетее з
рухуНії of

/ Наявність або відсутність дитячого і молодіжного руху в країні позво-Драва:
 ляє судити про ступінь демократизації суспільства. дійств

- Дитячі та молрдежние об'єднання є своєрідним елементом учеб-встра
 но-виховної системи. націо>

/ На початку радянського періоду (1920-1930) дитяче і молодіжне рух булом^е у
представлено різноманітними по ідеологічної спрямованості, складу, на
 звань, форм і змісту роботи групами і напрямками.
 / Зміцнення і розвиток піонерської та комсомольської організацій підтрим
 жива і фінансувалося державою. Їх об'єднувала єдина політи
 ко-виховна мета: виховання в дусі комуністичних ідей.
/ Піонерська організація мала єдину базу: різні типи шкіл; єдину
 структуру, єдині програми, єдиний кадровий корпус, загальне для всієї стра
 ни назву. У піонерську організацію входили тільки діти від 10 до 14 років.
 Вожаті відбиралися за рекомендацією комсомолу і партії. обидві організує
 ції - піонерська і комсомольська - практично об'єднували в своїх ря-1
 дах основну масу дітей, підлітків і більшу частину молоді. У піонер
 ської організації в 80-х роках складалося понад 22 мільйонів дітей. Багато- ""
 мільйонної була і комсомольська організація. поря;

Створив
Шляхи реформування дитячого і молодіжного руху в пострадянський шейи
періодСтатут

с »» перехід дитячого і молодіжного руху з державного інституту в Статут
 громадський; щих з

or зміна єдиної і єдиної організації рухом, що об'єднав мно
 дружність різних організацій, груп і напрямків; цілі
ф * зміна бази - будь придатне для цього місце; Дитинство
їжак- різноманітність назв, цілей, програм; моді *
<ж- зміна структури піонерської та шкільної комсомольської організацій Терес!
 і новопосталих з одновозрастной і поклассние на різновікову при ЦІі л
 відсутності прямого зв'язку з класом і школою; г0 вр <
 «Г автономність діяльності та фінансування в межах існуючих кульа

правових норм про діяльність будь-яких громадських об'єднань;
 о- стирання різкої межі між дитячим та молодіжним рухами. клас '

Сучасні дитячі та молодіжні громадські об'єднання виступають як особливий соціальний інститут, вирішальний специфічні завдання самостійними прийомами і методами.

Дитячі та молодіжні організації та об'єднання можуть створюватися на міжнародному рівні (скаути), на рівні СНД (СПО (ФДО) - Союз піонерських організацій (Федерація дитячих об'єднань), на рівні республіки, на тер


 торії одного, двох і більше регіонів країни або діяти в масштабах міста, району.

Держава не втручається у внутрішню діяльність громадських об'єднань. Воно лише формує правову базу взаємин і забезпечує її дотримання. Втручання держави допускається лише при порушенні об'єднанням існуючих законів'.

Правова основа діяльності - Закон СРСР про громадські об'єднання, що діє на території РФ.

В країні не допускається створенняорганізацій, проповідують війну, насильство, національну ворожнечу, насильницьке повалення існуючого ладу, створення збройних формувань.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Типи, моделі, види виховання і освіти | види виховання | види освіти | Педагогічна антропологія як філософська база виховання | Теорії розвитку особистості | Умови ефективності впливу виховання на розвиток особистості | Структура системи освіти і виховання | Принципи державної політики в галузі освіти | Типи освітніх установ | Модель безперервної освіти (В. Н. Турченко) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати