Головна

Типи освітніх установ

  1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ.
  2. Адміністративно-правові гарантії самостійності підприємств, установ
  3. Адміністративно-правові гарантії статусу підприємств, установ.
  4. Адміністрація державних об'єднань, підприємств і установ.
  5. Аналіз соціально-освітніх факторів, що обумовили сучасну модернізацію іншомовної освіти
  6. В. І. Ленін про залучення жінок в суспільну працю і революційний рух і про створення дошкільних установ
  7. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ТОЧКИ ЗОРУ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

©> дошкільні;

е> загальноосвітні (початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти);

е> заклади початкової професійної, середньої професійної, вищої професійної та післявузівської професійної освіти;

©> установи додаткової освіти для дітей і дорослих;

@> Спеціальні (корекційні) для учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку;

© ¦ установи для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (законних представників);

е> інші установи, які здійснюють освітній процес.

Діяльність державних і муніципальних освітніх установ регулюється типовими положеннями про освітніустанови відповідних типів і видів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, і розробляються на їх основі статутамицих освітніх установ.

Для недержавних освітніх установ типові положення про освітні установи виконують функції зразкових. державний статусосвітнього закладу (тип, вид і категорія освітнього закладу, що визначаються відповідно до рівня і спрямованістю реалізованих їм освітніх програм) встановлюється при його державної акредитації.

Освітня установа є юридичною особою. За своїми організаційно-правовими формами можуть бути державними, муніципальними, недержавними (приватними, установами громадських і релігійних організацій (об'єднань).


Засновник (засновники) освітнього закладу

/ 2л органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

(h вітчизняні та іноземні організації всіх форм власності, їх об'єднання (асоціації та спілки);

йь вітчизняні та іноземні громадські та приватні фонди;

? а громадські та релігійні організації (об'єднання), зареєстровані на території Російської Федерації; еЬ громадяни Російської Федерації та іноземні громадяни.

Допускається спільне фундація освітніх установ. Засновником освітніх закладів усіх типів і видів, що реалізують військові професійні освітні програми,може бути тільки Уряд країни.

засновником спеціального навчально-виховного закладу закритого типудля дітей і підлітків з девіантною (суспільно небезпечним) поведінкою можуть бути лише федеральні органи виконавчої влади та (або) органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.


Безперервна освіта

Безперервна освіта- Єдина система державних і громадських освітніх установ, що забезпечує організаційне, змістовне єдність і спадкоємний взаємозв'язок всіх ланок, спільно вирішувати завдання виховання, загальноосвітньої, політехнічної і професійної підготовки кожної людини з урахуванням актуальних і перспективних суспільних потреб і задовольняють його прагнення до самоосвіти, всебічному і гармонійному розвитку протягом усього життя.Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Соціальні функції виховання | Виховання як педагогічна категорія включає в себе поняття | рівні цілепокладання | Типи, моделі, види виховання і освіти | види виховання | види освіти | Педагогічна антропологія як філософська база виховання | Теорії розвитку особистості | Умови ефективності впливу виховання на розвиток особистості | Структура системи освіти і виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати