Головна

Постійна і випадкова складові випадкової змінної

  1. Rооt (Вираз, ім'я_змінної)
  2. Кидають 3 монети. Випадкова величина ? - число випали «гербів». Потрібно: а) - д) з завдання 1.
  3. У розрахунку на одиницю продукції змінні витрати величина постійна, постійні витрати - величина змінна.
  4. Вербальні компоненти іміджу
  5. Вплив кута лопатки на складові напору насоса
  6. Вираз потужності через симетричні складові
  7. Діюче значення періодичної несинусоїдної змінної

Часто замість розгляду випадкової величини як єдиного цілого можна і зручно розбити її на постійну і чисто випадкову складові, де постійна складова завжди є її математичне сподівання. якщо  - Випадкова змінна і  - Її математичне сподівання, то декомпозиція випадкової величини записується в такий спосіб:

 , (A.14)

де  - Чисто випадкова складова.

Звичайно, можна було б подивитися на це по-іншому і сказати, що випадкова складова  визначається як різниця між и

 . (A.15)

З визначення випливає, що математичне очікування величини  дорівнює нулю:

.

Оскільки весь розкид значень  обумовлений  , Не дивно, що теоретична дисперсія  дорівнює теоретичної дисперсії  . Останнє неважко довести. За визначенням,

и

.

Таким чином,  може бути еквівалентно визначена як дисперсія  або .

Узагальнюючи, можна стверджувати, що якщо  - Випадкова змінна, визначена за формулою (A.14), де  - Задане число і  - Випадковий член з и  , То математичне очікування величини  одно  , А дисперсія - .Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

тимчасові ряди | Автокорреляция рівнів часового ряду | Моделювання тенденції часового ряду | Моделювання сезонних коливань | Автокорреляция в залишках. Критерій Дарбіна-Уотсона | Дискретна випадкова змінна | Математичне сподівання дискретної випадкової величини | Математичні очікування функцій дискретних випадкових змінних | Правила розрахунку математичного очікування | Теоретична дисперсія випадкової змінної |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати