Головна

Математичне сподівання дискретної випадкової величини

  1. V. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ.
  2. абсолютні величини, що характеризують обсяг явища за певний період часу - результат процесу.
  3. Абсолютні і відносні величини
  4. Аномалії величини, форми і структури твердих тканин зубів.
  5. Величини. Порівняння. Вимірювання
  6. Величини. Еластичність пропозиції.
  7. Верхня межа робочої частини величини

Математичне сподівання дискретної випадкової величини - це зважене середнє всіх її можливих значень, причому в якості вагового коефіцієнта береться ймовірність відповідного результату. Ви можете розрахувати його, перемноживши всі можливі значення випадкової величини на їх ймовірності і підсумувавши отримані твори. Математично якщо випадкова величина позначена як  , То її математичне очікування позначається як  або .

Припустимо, що  може приймати  конкретних значень  і що ймовірність отримання  дорівнює  . тоді

 . (A.1)

У випадку з двома кістками величинами від  до  були числа від 2 до 12. Математичне сподівання розраховується так:

.

Перш ніж піти далі, розглянемо ще більш простий приклад випадкової змінної - число очок, що випадає при киданні лише однієї гральної кістки.

В даному випадку можливі шість випадків: ,  , ...,  . Кожен результат має ймовірність 1/6, тому тут

 . (A.2)

В даному випадку математичним очікуванням випадкової змінної є число, яке саме по собі не може бути отримано при киданні кістки.

Математичне сподівання випадкової величини часто називають її середнім по генеральної сукупності. Для випадкової величини  це значення часто позначається як .Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Регресивні моделі зі змінною структурою | Системи економетричних рівнянь | Структурна і приведена форми моделі | проблема ідентифікації | Методи оцінки параметрів структурної форми моделі | тимчасові ряди | Автокорреляция рівнів часового ряду | Моделювання тенденції часового ряду | Моделювання сезонних коливань | Автокорреляция в залишках. Критерій Дарбіна-Уотсона |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати