Головна

База даних «Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження» на основі ЕГРПО

  1. GІІ. Викладаєте проблему групі. Разом з усіма виробляєте рішення на основі консенсусу. Виконуєте будь-яке рішення групи.
  2. Jsj Вибір формату даних
  3. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  6. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  7. А) Періодизація давньоіндійської філософії. В основі періодизації давньоіндійської філософії лежать

Положення про Базу даних «Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження» на основі Єдиного державного реєстру підприємств та організацій визначає її статус, структуру, склад і джерела інформації, встановлює принципові підходи до її формування та ведення, порядок зберігання інформації, функції підрозділів і організацій, що здійснюють впровадження бази, регламентує надання даних з неї.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій (ЄДРПОУ) - Державна інформаційна система, що складається з організаційно упорядкованої сукупності документів та інформаційних технологій, що забезпечують облік та ідентифікацію господарюючих суб'єктів, що проходять державну реєстрацію на території Російської Федерації.

База даних Генеральної сукупності (БД ГС)- Інформаційна система, створена на основі ЕГРПО, банку даних «Бухгалтерська звітність організацій» (БД БОО) і даних статистичного спостереження, побудована на основі єдиних методологічних, програмно-технологічних та технічних рішень на всіх рівнях органів державної статистики.

Генеральна сукупність об'єктів статистичного спостереження (ГС)- Перелік юридичних осіб, їх філій, представництв, інших об'єктів статистичного спостереження, які здійснюють діяльність на території Російської Федерації, що характеризується встановленим набором індивідуальних ознак, необхідних для організації конкретних статистичних спостережень.

Об'єкт спостереження в ГС - Юридична особа, філія, представництво, інший господарюючий суб'єкт без права юридичної особи, що здійснює діяльність на території Російської Федерації (суб'єкта Російської Федерації), що підлягає статистичному спостереженню, що представляє в органи державної статистики статистичну та / або бухгалтерську звітність. У ГС містяться об'єкти, що діють (що представляють бухгалтерську або статистичну звітність) в поточному році, ліквідовані в попередньому році, а також ті, які є в ЕГРПО, але протягом двох років, що передують поточному році (але не більше), не уявляли в органи статистики ніяких відомостей, що підтверджують їх активність або ліквідацію.

Територіальний розділ Генеральної сукупності об'єктів статистичного спостереження - Фрагмент ГС, що містить перелік об'єктів статистичного спостереження, які здійснюють діяльність на території суб'єкта Російської Федерації.

Галузевий розділ Генеральної сукупності об'єктів статистичного спостереження - Фрагмент ГС, що представляє сукупність об'єктів, систематизованих за основним видом діяльності.

Інформація про основний вид діяльності в ГС формується на основі даних, отриманих від організацій, що представляють бухгалтерську звітність до органів державної статистики - за видом діяльності, зазначеним у річної бухгалтерської звітності, від інших - у статистичній звітності.

Цілі створення ГС об'єктів статистичного спостереження:

· Забезпечення методологічної основи для переходу до інтегрованого принципу збору звітної інформації та проведення статистичного аналізу за порівнянним колу об'єктів;

· Визначення єдиного кола господарюючих суб'єктів, які підлягають статистичному спостереження, по галузях економіки;

· Встановлення стандартного опису підприємств і організацій, які підлягають статистичному спостереженню (для всіх типів підприємств), для отримання кількісної та якісної характеристики кожної одиниці статистичного обліку;

· Введення єдиного порядку формування переліків об'єктів для проведення конкретних статистичних спостережень незалежно від галузі статистики, застосування в них обов'язкових реквізитів, вивантажених з ГС, що дає можливість розробляти і використовувати єдині програмні засоби і здійснювати координацію вибірок.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

перевірочні тести | Загальноросійські класифікатори, що застосовуються в статистиці | Російська мова | Визначення основного виду діяльності господарюючих суб'єктів | Порядок визначення ОВД | Приклади визначення основного виду діяльності | International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), rev. 3 | Central Products Classification (CPC), rev. 1 | Standard Industrial Trade Classification (SITC), rev. 3 | гармонізація класифікаторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати