На головну

Класифікація БД

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.
 < 35.1. Історія розвитку БД  36.1. Основні поняття БД >

Меню категорій:

· 35.2.1. Основні функції СУБД

Існує добре відоме, але важко реалізовується на практиці поняття бази даних як великого за обсягом сховища даних, в яке фірма поміщає всі оброблювані нею дані і з якого різні користувачі можуть ці дані отримати. Така БД є дуже складною і фактично нереальною. Ми будемо розуміти під БД сукупність взаємопов'язаних зберігаються разом даних при наявності такої мінімальної надмірності, яка буде допускати їх використання оптимальним чином для одного або декількох додатків; дані запам'ятовуються так, щоб вони були незалежні від програм, що використовують ці дані; для додавання нових або модифікації існуючих даних, а так само для пошуку в БД застосовується загальний керований спосіб. Дані структуруються таким чином, щоб була забезпечена можливість подальшого нарощування додатків. Розглянемо основні типи БД. Як вже говорилося, БД є ядром ІС. Тип бази даних визначається типом архітектури ІС, в якій функціонує БД. Будь-яку ІС утворюють три основні елементи; комплекс апаратних засобів (сервери, робочі станції, комунікаційне обладнання); мережева операційна система, яка обслуговує спільне використання робочими станціями ресурсів мережі; комплекси прикладних програм ( «додатки»), які, власне, і забезпечують вирішення завдань користувача. Основним програмним засобом роботи з БД є система управління базами даних (СКБД).Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

локальність | параметри процедури | Методологія об'єктно-орієнтованого програмування | Об'єктно-орієнтовані методи аналізу і проектування ПЗ | Основні принципи побудови об'єктної моделі | Основні елементи об'єктної моделі | Діаграма прецендентов UML | Діаграма послідовності UML для прецеденту | Текст програми на мові Object Pascal | Вступ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати