На головну

Математична модель системи (об'єкта)

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.
  6. II. Перевірка і усунення затираний рухомий системи РМ.
  7. III. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
 < 20.2. Класифікація математичних моделей  21.2. Методи математичного моделювання >

Основний етап моделювання - Створення математичної моделі досліджуваної системи. На базі математичної моделі проводиться аналіз характеристик системи. При комп'ютерному моделюванні за допомогою математичної моделі створюється алгоритм про-грами імітації. Формальний опис об'єкта дослідження необхідно також для взаєморозуміння між фахівцями різних областей, об'єднаних для вирішення якої-небудь глобальної задачі.

У загальному випадку математичну модель будь-динамічної системи можна пред-ставити в наступному вигляді [14], [15]:

(T) = F ( , , , T), (21.1)

де = (X1, x2, ..., Xn) - Сукупність (вектор) вхідних впливів на систему;

= (E1, e2, ..., Ek) - Сукупність (вектор) випадкових впливів на систему (віз-дій зовнішнього середовища);

= (H1, h2, ..., Hm) - Сукупність (вектор) внутрішніх параметрів системи;

= (Y1, y2, ..., Y5) - Сукупність (вектор) вихідних характеристик системи;

F - Закон функціонування системи.

Процес функціонування системи можна також розглядати як послідовну зміну станів z1(T), z2(T), ..., zk(T):

(T) = G ( 0, , , , T), (21.2)

де 0 - Сукупність початкових станів.

Таким чином, загальну математичну модель системи можна також представити таким чином:

 (T) = F (  (T)). (21.3)

Якщо модель, що описує поведінку системи статична, то в виразах (21.1.-21.3.) Параметр час t не вводиться.

Основне завдання моделювання - отримання вихідних характеристик системи (об'єкта) , Як функцій від параметрів  , Вхідних змінних  і вхідних впливів на систему  , Тобто ідентифікація (побудова) математичної моделі системи (21.1.-21.3.).

Для ідентифікації математичної моделі застосовуються різні методи моделювання.

 < 20.2. Класифікація математичних моделей  21.2. Методи математичного моделювання >


Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | Моделювання як метод пізнання | Форми подання моделей | Технологія математичного моделювання системи (об'єкта) | Етап. Вивчення апріорної інформації про об'єкт дослідження. | Етап. Рішення задач моделювання, підведення підсумків. | Поняття інформаційної моделі | етапи моделювання | Графи, мережі, дерева | поняття алгоритму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати