На головну

Економічний розвиток і його рівень. Показник економічного зростання і розвитку

  1. Amp; 6.Тіпологія історичного розвитку суспільства
  2. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  3. I. 3.1. Розвиток психіки в філогенезі
  4. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  7. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання

Економічний розвиток означає вдосконалення виробництва, інвестиції в яке ведуть до підвищення якісних соціально-економічних показників.

При визначенні рівня економічного розвитку країни потрібне встановлення точки відліку. Багато країн світу рівень економічного розвитку своєї країни порівнюють з рівнем США.

Рівень економічного розвитку країни - це поняття історичне. Кожен етап розвитку національної економіки та світового співтовариства в цілому вносить ті чи інші зміни до складу його основних показників.

Різноманітне поєднання чинників виробництва і умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору.

Основні показники рівня економічного розвитку:

1) ВВП (валовий внутрішній продукт) або НД (національний дохід) на душу населення;

2) галузева структура національної економіки;


3) виробництво основних видів продукції на душу населення;

4) рівень та якість життя населення;

5) показники економічної ефективності виробництва.

 провідними показниками при аналізі рівня економічного розвитку є показники ВВП та ВД на душу населення. Ці показники покладені в основу міжнародної класифікації, підрозділяються країни на розвинені.

Іншим показником, широко застосовуваним в міжнародній і практиці, є галузева структура економіки. Її | аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого по галузям. Перш за все вивчається співвідношення між великими народно-господарськими галузями матеріального и нематеріального виробництва,

Рівень економічного розвитку країни характеризують показники виробництва деяких основних видів продукції, які є базисними для розвитку національної економіки. Вони дозволяють судити про можливості задоволення потреб країни в цих основних видах продукції.

До таких показників відносять виробництво електроенергії на душу населення. Електроенергетика лежить в основі розвитку всіх галузей народного господарства, за цим показником ховаються можливості розвитку науково-технічного процесу, досягнутий рівень виробництва і якості товарів, рівень послуг і т.п. Інший характерний показник такого роду - виробництво в країні на душу населення основних видів продуктів харчування (Зерна, молока, м'яса, цукру, картоплі та ін.).

Рівень життя населення країни в значній мірі характеризується структурою ВВП по його використанню. Особливо важливим є аналіз структури чистого кінцевого споживання! (Особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування і послуг свідчить про більш високому рівні життя населення, отже, про більш високий загальний рівень економічного розвитку країни. Аналіз рівня життя населення зазвичай супроводжуєте аналізом двох взаємозалежних показників - споживчого кошика і прожиткового мінімуму.

Обмеженість ресурсів, циклічність розвитку економіки безпосередньо впливають на економічне зростання країни.

Економічне зростання-це постійне збільшення реального обсягу виробництва товарів і послуг, вироблених за певний період часу (зазвичай за рік). Збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках по відношенню до попереднього періоду.

Економічне зростання може вимірюватися в натуральних (тоннах, метрах і т.д.) і вартісних показниках.

Перший спосіб надійніший, тому що дозволяє виключити вплив інфляції, і універсальніше, оскільки при розрахунку темпів зростання важко розрахувати загальний показник для виробництва різних виробів. Другий спосіб вживається частіше, проте не завжди можливо до кінця очистити його від інфляційних нашарувань.

 Основні показники економічного зростання:

1) річний приріст обсягу ВВП, ВВП, НД;

2) річні темпи зростання ВНП, ВВП, НД на душу населення;

3) річні темпи зростання промислового виробництва в ціпом, його галузей на душу населення. Розрізняють екстенсивний тип економічного зростання, заснований на старій техніко-технологічній базі, і інтенсивний тип економічного зростання, заснований на новій техніці і сучасної технології.

 екстенсивний зростання відбувається за рахунок кількісних факторів при збереженні колишньої технологічної основи (додаткового залучення робочої сили, збільшення числа підприємств, цехів, розширення будівництва нових об'єктів). При даному типі економічного зростання в виробництво втягується все більша кількість ресурсів (природних, трудових, матеріальних), але не відбувається істотних змін у техніці і технології, організації виробництва и праці, кваліфікації працівників.

Інтенсивне зростання виробництва відбувається за рахунок більш повного використання ресурсного потенціалу, підвищення продуктивності праці, віддачі основних виробничих фон-, ефективності використання оборотних коштів (рис.).

 Інтенсифікація економічного зростання
 трудосберегающая
 капіталосберегающій
 ресурсозберігаюча

Інтенсивне зростання виробництва

На практиці екстенсивний і інтенсивний типи економічного зростання не існують в чистому вигляді, тому розрізняють переважно інтенсивний і переважно екстенсивний шлях розвитку.

У Росії темпи економічного зростання в 1990-і рр. були негативними, і тільки з 1997 р після глибокого спаду настала деяка стабілізація.

Для розвинених країн характерні низькі темпи економічного зростання (1-4%). Ці країни вже не можуть вільно залучати у виробництво додаткові трудові та природні ресурси. Розвиток виробництва здійснюється вдосконаленням існуючих технологій. Крім того, високий рівень розвитку цих країн ставить перед економікою такі обмежують темпи зростання, як захист навколишнього середовища і збереження невідновних природних ресурсів, якісне вдосконалення рівня життя.

 Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Переваги і недоліки відкритого акціонерного товариства | Малі підприємства. інтеграції підприємств | Юридичні особи та їх реєстрація. Банкрутство, його причини та наслідки | Економічні витрати - це сукупність явних і неявних витрат. | Амортизація основних фондів. | Виручка і прибуток. Принципи максимізації прибутку. ефекти масштабу | короткі висновки | Здоров'я як результат діяльності в охороні здоров'я. | Національна економіка. Кругообіг доходів і витрат в національному господарстві. національне багатство | Здійснення макроекономічної стабільності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати