Головна

Фактори, що впливають на формування навички

  1. III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.
  2. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  3. V. 18.6. формування здібностей
  4. VI. Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі
  5. Оренда і орендні відносини. Формування ставки орендної плати. Податок з майна підприємства.
  6. володіти навичками
  7. Вплив відтворення населення на формування трудових ресурсів

Ефективність навчання або, точніше, вироблення навички в результаті вправ визначається багатьма факторами, серед яких: правильний розподіл вправ за часом, розуміння, осмислення навчаються принципу, основного плану виконання дій, знання результатів виконаної дії, вплив раніше засвоєних знань і вироблених навичок на даний момент навчання, раціональне співвідношення репродуктивності та продуктивності. Природно, що ефективність навчання визначається сукупною дією всіх цих факторів, разом узятих, але кожен з них має і автономне вплив. Д. Уолфл [215] наводить кілька інші, але дуже близькі до названих чинники. Він досить детально розглядає кожен з п'яти наступних факторів:

1) знання результатів, зволікання в повідомленні яких учневі обернено пропорційно ефективності тренування;

2) запобігання інтерференції, яка грунтується значною мірою на неправомірність створення подібної стимулюючої ситуації;

3) різноманітність умов тренування, яке виявляється в необхідної варіації обсягу, порядку, умов пред'явлення тренувального матеріалу;

4) знання методу або способу, що застосовується при тренуванні. За даними Д. Уолфла, «моторне» механічне навчення в півтора-два рази менш ефективно, ніж вербальне;

5) необхідність розуміння принципів, загальної системи дій. «Пряма» пояснення принципу, за свідченням Д. Уолфла, дає кращі результати, ніж самостійне відшукування цього принципу учнем шляхом проб і помилок. Д. Уолфл відзначає також вплив характеру інструкції і пред'явлення часу на результат навчання.

У роботі К. Ховланд число факторів дещо збільшується за рахунок, наприклад, розподілу вправ, цілісного або частинами навчання [225]. Говорячи про важливість розподілу вправ у часі, К. Ховланд підкреслює залежність їх концентрації або розподілу від самого матеріалу. Серед факторів, що сприяють концентрованого навчання, К. Ховланд називає: а) виникнення необхідності зібратися, увійти в роботу, б) «велику гнучкість, виявлену при виконанні завдання», що необхідно при виконанні складних завдань. Виділено також чинники, що сприяють роздільного навчення: а) своєрідна додаткова тренування, що протікає у формі фактичних або уявних повторень протягом періоду відпочинку, б) чергування роботи з відпочинком і можливість зникнення протягом періоду відпочинку техінтерферірующіх явищ, які виникають протягом вправ [225, с. 156-157].

Другий фактор, що впливає на ефективність навчання, пов'язаний з відповіддю на питання, яке навчення краще - цілісне або по частинах. Автор приходить до висновку, що «В практичних ycловіях такі фактори, як втома, зацікавленість і ін., Можуть зіграти важливу роль при порівняльній оцінці переваг способів цілісного навчання або навчання по частинах. Але якщо ці фактори залишаються в достатній мірі постійними, то можна сміливо рекомендувати заучування найбільшими одиницями, що мають смислове єдність і доступними навчається. Чим більше його возрат, тим більше його інтелектуальні здібності, чим багатша його практичний досвід, тим з великими одиницями він здатний працювати » [225, с. 161]. Ця ж думка висловлювалася раніше вітчизняними психологами Л. В. Занкова, А. А. Смирновим та ін. Говорячи при цьому про самому матеріалі, К. Ховланд підкреслює залежність ефективності і швидкості навчання (або вироблення навички) від довжини, осмисленості, труднощі матеріалу і інших факторів.Попередня   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   Наступна

Загальна характеристика навчальної мотивації. Її системна організація | Інтерес в мотиваційній сфері | Мотиваційні орієнтації і успішність діяльності | Цілепокладання і мотивація | Стійкість навчальної мотивації | Проблемні ситуації і мотивації | Загальна характеристика засвоєння Підходи до визначення засвоєння | Структурна організація засвоєння | Етапи, стадії засвоєння | Основні характеристики засвоєння |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати