Головна

Загальна характеристика навчальної мотивації. Її системна організація

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  5. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  6. II.7.1. Загальна характеристика уваги
  7. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей

Навчальна мотивація визначається як приватний вид мотивації, включеної в діяльність навчання, учбову діяльність. Як і будь-який інший вид, навчальна мотивація визначається цілою низкою специфічних для цієї діяльності факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге, - організацією освітнього процесу; по-третє, - суб'єктними особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, його взаємодія з іншими учнями і т.д.); по-четверте, - суб'єктними особливостями педагога і перш за все системою його відносин до учня, до справи; по-п'яте, - специфікою навчального предмета.

Навчальна мотивація, як і будь-який інший її вигляд, системна. Вона характеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю. Так, в роботах Л. І. Божович і її співробітників, на матеріалі дослідження учбової діяльності школярів зазначалося, що вона збуджується ієрархією мотивів, в якій домінуючими можуть бути або внутрішні мотиви, пов'язані зі змістом цієї діяльності і її виконанням, або широкі соціальні мотиви, пов'язані з потребою дитини зайняти певну позицію в системі суспільних відносин. При цьому з віком відбувається розвиток взаємодіючих потреб і мотивів, зміна провідних домінуючих потреб і їх иерархизации. «... Мотивація навчання складається з ряду постійно змінюються і вступають в нові відносини один з одним спонукань (потреби і сенс вчення для школяра, його мотиви, цілі, емоції, інтереси). Тому становлення мотивації є не просте зростання позитивного або посилювання негативного відношення до навчання, а що стоїть за ним ускладнення структури мотиваційної сфери, що входять в неї спонук, поява нових, більш зрілих, іноді суперечливих відношенні між ними » [221, с. 14]. Відповідно при аналізі мотивації навчальної діяльності необхідно не тільки визначити домінуючий стимул (мотив), але і врахувати всю структуру мотиваційної сфери людини. Розглядаючи цю сферу стосовно навчання, А. К. Маркова підкреслює ієрархічність її будови. Так, в неї входять: потреба в навчанні, сенс вчення, мотив навчання, мета, емоції, відношення і інтерес.Попередня   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   Наступна

Особливості навчальної завдання | Психологічні вимоги до навчальних завдань | Навчальна завдання і проблемна ситуація | Етапи виконання завдання в проблемній ситуації | Дії в структурі навчальної діяльності | Дії та операції в структурі навчальної діяльності | Різні види навчальних дій | Контроль (самоконтроль), оцінка (самооцінка) у структурі навчальної діяльності | Мотивація як психологічна категорія Основні підходи до дослідження мотивації | Мотив - мотивація - мотиваційна сфера |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати