На головну

Джерела інформації як підстави методів педагогічної психології

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I.4. Джерела римського права
  5. II Архів інформації
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка

Випереджаючи опис використовуваних в педагогічній психології методів вивчення людини, відзначимо, що в науковій практиці існують три принципово різних джерела отримання інформації: L-, Q- та Т-дані [140].

Перше джерело - L-дані (Life record data), отримані шляхом реєстрації житті людини в основному в результаті спостереження; сюди ж включаються в експертних оцінках. В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольський наводять основні вимоги до отримання таких оцінок [140, с. 10]:

1. Оцінювані риси повинні визначатися в термінах спостережуваного поведінки.

2. Експерт повинен мати можливість спостерігати за поведінкою оцінюваного особи протягом досить тривалого проміжку часу.

3. Необхідно не менше 10 експертів на одного оцінюваного.

4. Ранжування випробовуваних повинно проводитися експертами тільки по одній смузі (характеристиці) кожен раз, а не по всім відразу.

Друге джерело отримання інформації - Q-дані (Questionnaire data), отримані на підставі опитувальників і інших методів самооцінок. До цього джерела відносяться MMPI (Міннесотський багатопрофільний особистісний перелік), 16-факторний особистісний опитувальник Кеттелла і ін. В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольський фіксують пізнавальні та мотиваційні спотворення результатів дослідження. Перші з них можуть бути викликані низьким інтелектуальним і культурним рівнем випробовуваних, відсутністю навичок інтроспекції (самоспостереження) і використанням невірних еталонів. Серед причин мотиваційних спотворень наводяться небажання відповідати і ухилення відповідей в сторону «соціальної бажаності».

Третє джерело - Т-дані (Objective test data) - це дані об'єктивних тестів, 12 основних груп яких, згідно Р. Б. Кеттелла і В. Ф. Варбуртон [140, с. 16], будуть приведені при розгляді методу тестування в педагогічній психології.Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Зимова І. А. | педагогічна психологія | Педагогічна психологія серед інших людинознавчих наук | Общепсихологический контекст формування педагогічної психології | Етапи становлення педагогічної психології | Предмет педагогічної психології | Завдання педагогічної психології | Класифікація методів | Освіта в загальнокультурному контексті | Освіта як система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати