На головну

Обчислення відміток реперів разомкнутого ходу технічного нівелювання

  1. Sqrt (x) обчислення квадратного кореня від x
  2. sqrt (x) обчислення квадратного кореня від x
  3. V етап-нарощування споруд і наповнення водосховища до проектних відміток з послідовним, почерговим пуском всіх агрегатів.
  4. XI. Проаналізуйте психокорекційні можливості наступного психотехнического завдання '.
  5. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва
  6. Аналіз технічного рівня виробництва
  7. види нівелювання

За точністю вимірювання перевищень розрізняють нівелювання 1, 2, 3, 4 класів та технічне. При технічному нівелюванні гранична помилка вимірювання перевищення на 1 км ходу не повинна перевищувати 50 мм; це відповідає середньоквадратичне помилку 20 мм на 1 км ходу. Для нівелювання 1, 2, 3 і 4 класів середня квадратична помилка вимірювання перевищення на 1 км ходу дорівнює 0.8 мм, 2.0 мм, 5 мм і 10 мм відповідно.

Ходи технічного нівелювання прокладають між реперами з відомими відмітками (реперами нівелювання 1, 2, 3, 4 класів); допустима довжина ходу залежить від його форми. Так, довжина разомкнутого (ріс.4.37-а) або замкнутого (ріс.4.37-б) ходу може досягати 16 км; довжина висячого ходу (ріс.4.37-в) не повинна перевищувати 8 км. У розімкнутому і замкнутому ходах нівелювання виконують один раз, у висячому ході - два рази: в прямому і зворотному напрямках. При проектуванні ходів слід вибирати найбільш зручні для нівелювання шляхи: дороги, просіки в лісі, береги річок, ділянки з невеликим ухилом і твердим ґрунтом.

Ріс.4.37

Частина ходу між двома сусідніми реперами, закріпленими на місцевості, називається секцією. Довжину секції визначають підсумовуванням відстаней від нівеліра до рейок, які можна вимірювати по нитяному далекоміру або кроками. Перевищення по секції отримують як суми перевищень на станціях секції.

Позначимо в розімкнутому нивелирном ході:
 n - кількість секцій (кількість виміряних перевищень),
 hi - перевищення по i-тій секції,
 li - довжина i-тій секції,
 L - довжина ходу (L =  li),
 ki - кількість станцій в i-тій секції,
 K - кількість станцій в ході (K =  ki),
 HA - відмітка вихідного репера на початку ходу,
 HB - відмітка вихідного репера в кінці ходу.

Кількість реперів з невідомими відмітками одно (n-1), тобто в ході є одне надлишкове вимір, яке породжує одне геометричне умова, і, отже, обчислення позначок необхідно виконувати методом зрівнювання.

Запишемо формули для послідовного обчислення відміток реперів ходу:

H1 = HA + h1,
 H2 = H1 + h2,
 . . . . . . .,
 Hn-1 = Hn-2 + hn-1,
 HB = Hn-1 + hn.

Складемо ці рівняння і отримаємо:

(H1 + H2 + ... + Hn-1) + HB = HA + (H1 + H2 + ... + Hn-1) + h

або

HB = HA +  h,

звідки

 h = HB - HA. (4.60)

Формула (4.60) являє собою математичний запис умови, що існує в розімкнутому нивелирном ході: сума перевищень по секціях повинна бути дорівнює різниці оцінок кінцевого і початкового вихідних реперів. Суму перевищень, розраховану за формулою (4.60), називають теоретичної сумою.

Сума виміряних перевищень в загальному випадку не дорівнює теоретичної сумі; їх різниця називається нев'язкої ходу і позначається fh:

fh =  h -  hізм. (4.61)

Невязка нівелірних ходу характеризує порушення умови (4.60) внаслідок помилок вимірювань. Значення допустимої нев'язки за Інструкцією [14] одно:

 (4.62)

або

 (4.63)

При fh

 (4.64)

або

 (4.65)

при цьому потрібно, щоб виконувався контроль:

 Vhi = - fh. (4.66)

За виправленим перевищенням hiіспр = hi + Vhi обчислюють позначки реперів ходу. Заключним контролем правильності обчислень є отримання в кінці ходу позначки кінцевого вихідного репера.

 Попередня   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   Наступна

Принцип вимірювання горизонтального кута | пристрій теодоліта | Механізації тваринницьких дослідження теодоліта | Способи вимірювання горизонтальних кутів | Вимірювання вертикальних кутів | мірні прилади | Оптичні далекоміри | Поняття про Светодальномер | геометричне нівелювання | Вплив кривизни землі і рефракції на вимірюваний перевищення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати