На головну

Звільнення від сплати судових витрат. Відстрочення або розстрочення сплати судових витрат і зменшення їх розмірів

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  3. VI. ЗВІЛЬНЕННЯ м'язів
  4. АДМІНІСТРАТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ
  5. Акти вищих судових інстанцій
  6. Аналіз динаміки і структури витрат організації
  7. Бусинка -23 Звільнення від захоплення ззаду.

Звільнення від сплати судових витрат здійснюється у вигляді звільнення від сплати державного мита та (або) звільнення від сплати витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Випадки звільнення від сплати державного мита в дохід держави передбачені ст. 4 Закону «Про державне мито». Відповідно до зазначеної норми в судах від сплати державного мита звільняються:

® позивачі - за позовами про стягнення аліментів, за позовами про стягнення витрат, витрачених державою на утримання дітей, які перебувають на державному забезпеченні;

® позивачі - за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

® позивачі (реабілітовані громадяни, члени їх сімей, які належать до кола осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, і спадкоємці за законом, що відносяться до першої черги) - за позовами, що подаються до судів про відновлення в правах і відшкодування збитку;

® позивачі (органи соціального страхування та органи соціального забезпечення) - за регресними позовами про стягнення з заподіювача шкоди сум допомог і пенсій, виплачених потерпілому;

® органи соціального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з заподіювача шкоди сум компенсації витрат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і мотоколясок і запасні частини до них, на навчання інвалідів водінню автотранспорту, а також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій;

® позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином, про який заявлено в справі і щодо якого не винесено рішення в ході розгляду кримінальної справи;

® сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної громадянам незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням як запобіжного заходу взяття під варту або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;

® юридичні та фізичні особи - за видачу їм документів у зв'язку з кримінальними справами і справами по аліментах;

® позивачі (органи внутрішніх справ) - у справах про стягнення витрат по розшуку осіб, які ухиляються від сплати аліментів та інших платежів;

® громадяни - з скарг про помилки в списках виборців;

® громадяни - з касаційних скарг у справах про розірвання шлюбу, крім розділу майна;

® позивачі - у справах про стягнення сум на відшкодування шкоди, заподіяної лісовому господарству лісопорушеннями та мисливського господарства, фінансування утримання яких здійснюється за рахунок республіканського бюджету, а також неустойок і штрафів за порушення лісового законодавства;

® органи прокуратури, державні та громадські органи, організації і громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами до суду на захист прав та інтересів інших юридичних і фізичних осіб;

® навчальні заклади системи освіти - за позовами про стягнення понесених державою витрат на утримання учнів, які самовільно залишили навчальні заклади та виключених з них;

® Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь і його органи на місцях - за позовами про стягнення з фізичних осіб обов'язкових платежів;

® позивачі - за позовами до податкових та фінансових органів про стягнення на їх користь сум з бюджету, а також за подачу касаційних і наглядових скарг у таких справах;

® Верховний Суд Республіки Білорусь, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь і Міністерство юстиції Республіки Білорусь - при запиті документів, пов'язаних з дорученням установ іноземних держав, з якими укладено договори про надання правової допомоги;

® Міністерство економіки Республіки Білорусь, його структурні підрозділи з правами юридичної особи і територіальні органи - по судових справах, пов'язаних з управлінням державним майном і приватизацією, економічної неспроможністю (банкрутством), в сфері ціноутворення;

® особи, які подають заяви про скасування ухвали суду про закриття справи чи залишення її без розгляду, про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, про забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим, заяви про перегляд рішення, ухвали або постанови суду за нововиявленими обставинами, заяви про зняття або зменшення штрафу, накладеного судом, про поворот виконання рішення суду, про поновлення пропущеного строку, скарги на дії судового виконавця, приватні скарги на ухвали суду про відмову про зняття або зменшення штрафу та інші приватні скарги на ухвалу суду;

® споживачі - за позовами про порушення їхніх прав, передбачених законодавчими актами про захист прав споживачів;

® Комітет державного контролю Республіки Білорусь та його органи - по судових справах;

® Національний банк Республіки Білорусь і його установи - по судових справах;

® державна установа «Національний центр інтелектуальної власності» - за позовами на захист майнових прав авторів та інших власників авторського права і суміжних прав, які доручили даній установі здійснення і захист цих прав на підставі за-ключення з ним договорів;

® позивачі (органи внутрішніх справ) - за позовами про анулювання дозволу на постійне проживання в Республіці Білорусь іноземців і осіб без громадянства;

® Міністерство фінансів Республіки Білорусь і місцеві фінансові органи - у фінансовій сфері діяльності;

® Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь, інспекції Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь - по судових справах;

® Міністерство праці та соціального захисту Республіки Білорусь - за подачу в суд заяв за позовами про стягнення обов'язкових страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь;

® Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь, його територіальні органи - за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу; за касаційними, наглядовим скаргами на судові постанови (акти) і іншим подається до судів заяв, звернень і скарг, передбачених актами законодавства Республіки Білорусь і пов'язаних з охороною навколишнього середовища;

® громадяни - по трудових спорах.

Обласний і Мінський міський Ради депутатів або за їх дорученням виконавчі і розпорядчі органи мають право встановлювати додаткові пільги по державному миту, що зараховується до місцевого бюджету, для окремих категорій платників, а також для окремих платників - фізичних осіб за об'єктами оподаткування митом, не пов'язаним із здійсненням підприємницької діяльності, а районні і міські Ради депутатів або за їх дорученням виконавчі і розпорядчі органи - для окремих платників - фізичних осіб за об'єктами оподаткування митом, не пов'язаним із здійсненням підприємницької діяльності.

Суд або суддя має право встановлювати додаткові пільги в частині сплати державного мита по судових справах для окремих громадян виходячи з їх майнового стану за об'єктами оподаткування митом, не пов'язаним із здійсненням підприємницької діяльності.

Зазначені особи звільняються від сплати державного мита в дохід бюджету не тільки при здійсненні процесуальної дії, оподатковуваного митом (наприклад, при подачі заяви або скарги), але і в разі, коли їм в задоволенні їх заяви або скарги відмовлено. Разом з тим юридично зацікавлені в результаті справи особи звільняються від сплати державного мита в дохід держави, але не на користь іншої сторони. Тому при задоволенні позову до особи, звільненому від сплати мита, з відповідача стягується на користь позивача державне мито, сплачена останнім при зверненні до суду.

Випадки звільнення від сплати державного мита передбачені і іншими законодавчими актами Республіки Білорусь. Так, відповідно до ч. 3 ст. 337 ЦПК не стягуються судові витрати, а отже, і державне мито за скаргами на дії виборчих комісій. В силу ч. 4 ст. 375 ЦПК не оплачуються державним митом заяви про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 11 серпня 2005 № 368 сільські виконавчі комітети звільняються від сплати державного мита за подачу позовних заяв про спонукання набувача житлового будинку в сільському населеному пункті здійснити державну реєстрацію стосовно земельної ділянки та (або) житлового будинку та прав на них.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 6 липня 2005 р № 314 громадяни, які виконують роботу за цивільно-правовими договорами, звільняються від сплати державного мита за подачу позовних заяв до судів по спорах про стягнення плати за виконану роботу, надану послугу, створений об'єкт інтелектуальної власності.

Декретом Президента Республіки Білорусь від 28 вересня 2000 № 20 Міністерство фінансів Республіки Білорусь у спорах, пов'язаних із страховою діяльністю, звільняється від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, що подаються до судів, з касаційних і наглядових скарг на судові постанови, а також за видачу судами копій документів; з наглядових скарг на судові постанови, що подаються до органів прокуратури, а також за видачу цими органами копій документів.

Указом Президента Республіки Білорусь від 5 травня 2000 № 318 Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту звільняється від сплати державного мита за подачу в суд заяв за позовами про стягнення обов'язкових страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду.

Крім випадків звільнення від сплати державного мита, зазначених безпосередньо в законі, такі випадки щодо окремих категорій платників можуть бути встановлені Радою Міністрів Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.

Правом повного або часткового звільнення громадян від сплати державного мита наділений також прокурор, який має право принесення наглядового протесту, щодо поданих громадянами до органів прокуратури наглядових скарг (ст. 130 ЦПК).

Відмова в наданні пільг по державному миту судом не є перешкодою для розгляду цього питання органом державного управління, і навпаки. Разом з тим виконавчо-розпорядчі органи не вправі звільнити громадянина від сплати державного мита, стягнутої за рішенням суду.

Від сплати витрат, пов'язаних з розглядом справи, в силу ст. 129 ЦПК звільнені прокурор, державні органи, юридичні особи і громадяни, які звернулися із заявою до суду на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, ЦПК визначає ряд випадків звільнення від сплати судових витрат по конкретних категорій справ (наприклад, ч. 3 ст. 337, ч. 4 ст. 375 ЦПК).

Суд або суддя також наділений правом звільнити громадянина повністю або в частині від сплати судових витрат у дохід держави.

Питання про звільнення сторін у цивільних справах від судових витрат вирішується судом або суддею при прийнятті позовної заяви, про що судом виноситься ухвала. В необхідних випадках питання про звільнення від сплати судових витрат може бути дозволений при винесенні судом рішення у справі.

Діючим законодавством суду (судді) надано право не тільки звільнити сторону від сплати судових витрат (як мита, так і витрат), але і відстрочити, розстрочити сплату судових витрат в дохід держави, а також зменшити їх розмір, виходячи з майнового стану сторін. Таке ж право, але щодо державного мита, що підлягає сплаті громадянами, надано виконавчо-розпорядчим органам, уповноваженим звільняти платників від сплати державного мита.

відстрочкою сплати судових витрат є надання платнику можливості сплатити відповідні суми після закінчення певного проміжку часу після вчинення процесуальної дії або вирішення питання про стягнення витрат з боку.

розстрочкою сплати судових витрат є надання платнику можливості здійснити сплату витрат частинами через певні проміжки часу.

зменшенням розміру судових витрат є надання стороні можливості сплатити меншу суму судових витрат у порівнянні зі встановленою законодавством або первісно визначеної судом.

Законодавство про державне мито оперує щодо відстрочки, розстрочки і зменшення розміру мита терміном «Пільга по державному миту». Слід зазначити, що пільги по державному миту можуть бути надані судом тільки громадянину, в той час як пільги зі сплати витрат, пов'язаних з розглядом справи, - як фізичним, так і юридичним особам.

Заява про звільнення від сплати судових витрат, відстрочення, розстрочення або зменшенні їх розміру може бути подано зацікавленою особою на будь-якій стадії процесу. Заява пoдается в пісьменнoй фoрме суду, кoтoрoму пoдсуднo Дане делo. После вoзбужденія справи заяву то, можливо сделанo також в устнoй фoрме з занесенням в прoтoкoл судебнoгo засідання. До заяви про звільнення від судових витрат громадянин зобов'язаний додати документи, що свідчать про його матеріальному і сімейний стан (ст. 131 ЦПК). Обов'язок підтвердження обставин, які є підставою для прийняття відповідного рішення судом або іншим органом (майнове і сімейний стан і т.п.), лежить на заявника. Питання про відстрочку, розстрочку або зменшенні розміру судових витрат вирішується судом шляхом винесення відповідної ухвали або в резолютивній частині рішення.

Якщо oбстoятельства, положенні в oснoву визначенні суду про звільнення від судових витрат, які не сooтветствуют действітельнoсті, суд або суддя oбязан відміни свoе визначенні. Після цього сooтветствующая стoрoна оплачує всі расхoди пo справі в загальному порядку. За подання стороною заведoмo лoжнoй інфoрмаціі, що послужила підставою для звільнення від сплати судових витрат, на неї може бути накладено судовий штраф у розмірі та порядку, передбачених ст. 170 і 171 ЦПК.

Вирішення питання про надання пільг по сплаті державного мита виконавчо-розпорядчими органами не регулюється нормами цивільного процесуального законодавства, знаходиться за рамками цивільного судочинства і здійснюється шляхом прийняття рішення відповідно до компетенції цих органів. За дорученнями виконавчо-розпорядчих органів для вирішення питання про надання пільг по державному миту окремим платникам фінансові органи проводять обстеження їх матеріального, соціального та сімейного стану та виносять укладення згідно з актами перевірки.Попередня   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   Наступна

Розпорядження позовними засобами захисту права | Захист відповідача проти позову | забезпечення позову | Загальна характеристика засобів судового захисту в непозовного виробництвах | Скарга і засоби судового захисту проти скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин | Засоби судового захисту в окремому провадженні | Засоби судового захисту в наказному провадженні | Розділ VI. | протоколи | Державне мито |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати