На головну

Поняття і сутність позовного провадження

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Позовна виробництво є основним видом цивільного судочинства. Переважна більшість розглянутих і дозволених судами цивільних справ - це справи позовного провадження. Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справи окремого провадження розглядаються судами за правилами позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених відповідно главами 29 і 30 ЦПК, і сутності відповідного виду судочинства (ст. 336, 362 ЦПК). Таким чином, правила позовного провадження носять загальний універсальний характер.

Позовна виробництво має певні специфічні ознаки, в яких виражається його природа і сутність. Для нього характерно:

1) наявність матеріально-правової вимоги, що випливає з порушеного або оспорюваного права;

2) розгляд і вирішення цієї вимоги судом в установленому законом процесуальному порядку;

3) наявність спору про суб'єктивне право;

4) наявність двох наділених законом рівними процесуальними правами сторін з протилежними матеріально-правовими інтересами, між якими виник спір про право цивільне.

Спори, що підлягають розгляду та вирішенню в порядку позовного провадження, можуть виникати з різних правовідносин (цивільних, сімейних, трудових і т.д.). Суперечка про право, що лежить в основі позовного провадження, може мати різні форми: заперечення зобов'язаною особою наявності правовідносини, привласнення або заперечення чужого права, невиконання особою лежачих на неї обов'язків і т.д. Суб'єкти таких суперечок рівноправні, між ними відсутні відносини влади і підпорядкування. У цивільному процесі вони займають положення сторін. Одна сторона висуває до суду матеріально-правова вимога про захист свого порушеного або оскарженого права або охоронюваного законом інтересу (позов), друга - відповідає за цією вимогою.

Сутність позовного провадження полягає в тому, що цивільна справа, що виникло в результаті пред'явлення позову, підлягає розгляду та вирішенню судом з обов'язковим дотриманням усіх встановлених процесуальним законодавством правил судочинства. Сукупність цих правил утворює позовну форму захисту права. Позовна форма захисту права, з одного боку, забезпечує юридично зацікавленою результаті справи особам певні правові гарантії правильного вирішення спору, з іншого - зобов'язує суд розглядати і вирішувати спори на підставі норм матеріального права і в суворій відповідності з нормами процесуального права, встановлювати що мають значення по справі обставини, виносити законні та обґрунтовані судові рішення.

Мета позовного провадження - захист суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу шляхом застосування одного з передбачених законом способів, а саме: шляхом визнання права, присудження до виконання обов'язку, відновлення порушеного права, заборони або припинення дій, що ведуть до порушення права, забезпечення виникнення, зміни або припинення правовідносин і т.д. (Ст. 7 ЦПК, ст. 11 ЦК). У позовному провадженні захищаються інтереси не тільки позивача (особи, в чиїх інтересах порушується справа), але і відповідача (особи, до якого пред'являються відповідні позовні вимоги). Задовольняючи позов, суд захищає порушені або оспорені права, охоронювані законом інтереси позивача. Відмовляючи в задоволенні необгрунтованого позову, суд не допускає неправомірного погіршення правового становища відповідача, покладання на нього не випливають із законодавства юридичних обов'язків.

Позовна форма захисту права найбільш пристосована для правильного розгляду і вирішення справ. До її основних рис можна віднести наступні:

1) порядок розгляду і вирішення позовних справ чітко визначено цивільним процесуальним законодавством;

2) сторони та інші юридично зацікавлені в результаті справи особи мають право брати участь у розгляді справи в засіданні суду, а також володіють іншими правами, що дозволяють впливати на хід процесу і домагатися винесення рішення на свою користь;

3) позовну виробництво носить змагальний характер, сторони та інші зацікавлені в результаті справи особи користуються в процесі рівними правами для захисту своїх інтересів;

4) розгляд і вирішення заявленої вимоги здійснюється особливим уповноваженою на те органом - судом, рішення якого повинно відповідати вимогам законності та обоснованності1.

позовна виробництво - Це здійснювана у встановленій цивільним процесуальним правом формі і в передбаченому законом порядку діяльність суду з розгляду і вирішення спорів, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних відносин, відносин по використанню природних ресурсів і навколишнього середовища, а також інших спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес.

Позовна форма захисту права характерна також для господарського процесу і третейського (арбітражного) розгляду цивільно-правових спорів. Деякі її особливості, існуючі в господарському процесі і під час третейського розгляду суперечок, не змінюють її сутності як універсальної форми захисту порушених чи оскаржених прав і охоронюваних законом інтересів.Попередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Речові докази. Огляд. Огляд. Впізнання. судовий експеримент | виробництво експертизи | Звукозапису, відеозапису та записи на інших носіях інформації як засоби доказування | Висновки державних органів як засобу доведення | Протоколи процесуальних дій як засоби доказування | збирання доказів | забезпечення доказів | судові доручення | Застосування технічних засобів для закріплення доказів | Перевірка доказів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати