На головну

Поняття, склад і види учасників цивільного процесу

  1. A) Складіть пропозиції, використовуючи наведені словосполучення.
  2. I стадія раневого процесу.
  3. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  4. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  5. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  6. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  7. III.1.1) Форми кримінального процесу.

Нове цивільне процесуальне законодавство (розділ III ЦПК) досить повно врегулював склад і правове становище учасників цивільного судочинства. При цьому не всі суб'єкти цивільного процесу віднесені до учасників судочинства. Закон не відносить до їх числа суддів і посадових осіб суду: секретаря судового засідання, судового виконавця, яким притаманні владні повноваження і які повинні сприяти реалізації прав учасників процесу. Відзначимо, що група суб'єктів, що володіє владними повноваженнями, завжди виділялася в теорії як самостійної і істотно відрізнялася по правовому положенню від інших суб'єктів громадянського процесуального права.

До учасників цивільного судочинства ст. 54 ГПК відносить юридично що у результаті справи осіб і осіб, такої зацікавленості не мають. Всі вони в тій чи іншій мірі можуть брати участь в процесі або в скоєнні окремих процесуальних дій на відміну, наприклад, від присутніх в залі судового засідання.

Закон дає вичерпний перелік учасників процесу, а при розмежуванні їх на дві групи враховує не тільки наявність або відсутність юридичної зацікавленості у результаті справи, але і витікаючу з цього можливість впливу на хід процесу в цілому або на окремі процесуальні питання.

Відповідно до закону (ст. 54 ЦПК) до юридично зацікавленою результаті справи осіб належать дві групи осіб:

1) мають безпосередній інтерес у результаті справи - сторони, треті особи, заявники, державні органи, юридичні особи та інші організації, посадові особи, дії (бездіяльність) яких оскаржуються, зацікавлені громадяни та юридичні особи, а також збирачі і боржники;

2) мають державний, громадський чи інший інтерес у результаті справи - прокурор; державні органи, юридичні особи і громадяни, від власного імені захищають права інших осіб; державні органи, які вступили в процес з метою дачі висновку у справі; представники юридично що у результаті справи осіб.

ЦПК 1964 р іменував цих суб'єктів особами, які беруть участь у справі. Закон не дає загального визначення поняття про них.

Це основні учасники процесу. В силу наявності загального для всіх ознаки - інтересу до результату справи - крім специфічних прав і обов'язків, що відображають правове становище кожного, вони мають загальні процесуальні права, що дозволяють їм захищати свої інтереси, а також несуть пов'язані з цим захистом процесуальні обов'язки (ст. 56 ЦПК ). Здійснюючи права, названі особи своїми діями впливають на виникнення, розвиток і закінчення процесу. Згідно ст. 55 ЦПК кожне юридично був зацікавлений у результаті справи особа займає і захищає в провадженні у справі самостійну позицію, яка включає певні вимоги або заперечення проти вимог разом з їх фактичним і правовим обґрунтуванням. Цим вони відрізняються від осіб, які не мають юридичної інтересу до результату справи.

До юридично не зацікавленим у результаті справи особам, є учасниками цивільного судочинства, ст. 54 ГПК відносить: свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих, зберігачів арештованого або спірного майна.

В теорії цивільного процесу цих учасників процесу називають особами, які сприяють здійснювала-тичних правосуддя. Це сприяння проявляється найчастіше в отриманні судом доказової інформації (свідки, експерти); в з'ясуванні окремих питань, що потребують спеціальних знань (фахівці); в забезпеченні спілкування з особами, які не володіють мовою судочинства (перекладачі); в посвідченні ходу і результатів процесуальної дії (поняті); в зберіганні майна (хранителі). Названі учасники процесу також мають певні процесуальними правами і обов'язками (гл. 12 ЦПК), які за своїм характером і спрямованості дозволяють їм виконати зазначені функції, але не можуть впливати на хід і розвиток процесу.

Особливо слід відзначити правове становище представників громадськості як учасників процесу, що беруть участь в процесі для викладу думки у справі громадських об'єднань і трудових колективів. Вони не віднесені до числа представників юридично що у результаті справи осіб і тому є учасниками процесу, які не мають юридичної інтересу в результаті справи.Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Суд і його завдання в судочинстві у цивільних справах | компетенція судів | Відводи суддям і посадовим особам суду | Поняття і види підвідомчості | Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду | Підвідомчість окремих категорій справ позовного провадження | Розмежування підвідомчості справ між загальними і господарськими судами | Підвідомчість справ третейським і товариським судам | Поняття підсудності та її відмінність від підвідомчості | види підсудності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати