На головну

Підстави і порядок передачі справи до іншого суду

  1. II. Порядок утворення комісії
  2. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  3. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  4. III. Порядок заповнення подорожнього листа
  5. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  6. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення
  7. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.

Питання про підсудність справи вирішується одноосібно суддею при прийнятті заяви. Виявивши непідсудність справи даному суду, суддя зобов'язаний винести мотивовану ухвалу про відмову в порушенні справи і вказати, до якого суду слід звернутися заявникові за правилами підсудності. Для усунення можливих помилок судді закон закріплює право приватної скарги (протесту) на ухвалу про відмову в порушенні справи (ст. 247 ЦПК).

Інший гарантією розгляду більшості цивільних справ, згідно з правилами підсудності, є загальне правило ч. 1 ст. 51 ЦПК про те, що справа, прийняте судом до свого провадження з дотриманням правил підсудності, має бути дозволено їм по суті, хоча в подальшому воно стало підсудним іншому суду.

Поряд з цим закон допускає можливість передачі прийнятих до виробництва справ в інший суд як з метою усунення допущених порушень правил підсудності, так і з інших мотивів. За підставами і суб'єктам здійснення слід розрізняти передачу справи до іншого суду безпосередньо судом, який прийняв його до свого провадження, і передачу справ з одного суду до іншого за ініціативою посадових осіб вищих судів.

Згідно ч. 2 ст. 51 ЦПК справа, прийняте до виробництва, передається на розгляд іншого суду:

1) якщо воно буде більш швидко, повно і всебічно розглянуто в іншому суді;

2) якщо відповідач, місце проживання якого не було раніше відомо, заявить клопотання про передачу справи до суду за місцем його проживання;

3) якщо при розгляді справи в даному суді виявилося, що воно було прийнято до виробництва з порушенням правил підсудності;

4) після відводу одного або кількох суддів, а також внаслідок інших заслуговують уваги обставин заміна суддів або розгляд справи в даному суді неможливі;

5) пред'явлено позов до суду.

Варто зазначити, що передача справи до іншого суду у всіх випадках, включаючи і виявлення порушень правил підсудності, є правом, але не обов'язком суду. Використовуючи своє право на передачу справи, суд повинен враховувати можливість винесення законного і обґрунтованого рішення. Розгляд справи з порушенням підсудності не обов'язково тягне за собою скасування рішення суду, проте воно повинно бути скасоване, якщо в зв'язку з порушенням правил підсудності істотно ущемлені процесуальні права хоча б однієї зі сторін або іншим чином позначилося на правильності вирішення справи.

Питання про передачу справи вирішується судом у відкритому судовому засіданні з повідомленням осіб, зацікавлених в результаті справи, і з'ясуванням їх думки.

На ухвалу про передачу справи до іншого суду може бути подана скарга або принесений приватний протест (ч. 3 ст. 51 ЦПК).

Передача справи з одного суду до іншого здійснюється після набрання законної сили ухвалою, тобто після закінчення строку на оскарження і на опротестування цього визначення, а в разі подання приватної скарги або приватного протесту - після залишення їх вищестоящим судом без задоволення (ч. 4 ст. 51 ЦПК).

Відповідно до ст. 51 ЦПК справа, спрямоване з одного суду в інший, підлягає безумовному прийняттю до провадження судом, якому ця дія спрямована. Суд зобов'язаний прийняти спрямоване йому справу до свого провадження і тоді, коли вважає передачу справи йому помилковою, так як ч. 5 ст. 51 ЦПК виключає суперечки про підсудність між судами.

Стаття 52 ЦПК встановлює підстави і повноваження посадових осіб вищих судів Республіки Білорусь на передачу в окремих випадках справи з одного суду до іншого. В якості мети передачі вказується найбільш швидке і правильне розгляд справи, а так само найкраще забезпечення виховної ролі судового розгляду.

Право на передачу справи з одного суду до іншого посадовими особами вищестоящих судів Республіки Білорусь може бути здійснено до початку розгляду справи в судовому засіданні і щодо суду, якому справа підсудна.

При цьому питання про передачу справи з названих підстав з одного районного (міського) суду в інший в межах області, м Мінська дозволяється головою відповідної обласної, Київського міського суду, Головою Верховного Суду Республіки Білорусь іліего заступниками, а питання про передачу справи з одного межгарнізонного суду в інший - головою Білоруського військового суду, головою Верховного суду або його заступниками. Питання про передачу справи з суду однієї області до суду іншої області та м Мінська, а також з суду м Мінська до суду однієї з областей дозволяється Головою Верховного Суду Республіки Білорусь або його заступниками. Вказівки названих осіб є обов'язковими для суду, якому справа передається.

Цивільне процесуальне законодавство Республіки Білорусь окремо регулює ще одна підстава для передачі справи на розгляд іншого суду - при неможливості утворити новий склад суду для розгляду справи в разі задоволення відводу судді. У таких випадках справа направляється до вищестоящого суду для передачі на розгляд в інший суд (ст. 36 ЦПК). На відміну від підстав, передбачених у ст. 51 і 52 ЦПК, дана підстава має незаперечний характер. Крім того, в передачі бере участь суд, який прийняв справу, але не має можливості його розглянути, а сама передача входить в компетенцію посадових осіб вищого суду.

Інших підстав для передачі справ з одного суду до іншого суду закон не передбачає, а зазначені в законі підстави не можуть тлумачитися розширено.

Контрольні питання для практичних (семінарських) занять:

1. Поняття про підсудність і її види.

2. Родова підсудність.

3. Територіальна підсудність.

4. Передача справи до іншого суду.

 Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Умови виникнення, розвитку (руху) і припинення цивільного процесуального правовідносини | Суд і його завдання в судочинстві у цивільних справах | компетенція судів | Відводи суддям і посадовим особам суду | Поняття і види підвідомчості | Загальні правила підвідомчості цивільних справ суду | Підвідомчість окремих категорій справ позовного провадження | Розмежування підвідомчості справ між загальними і господарськими судами | Підвідомчість справ третейським і товариським судам | Поняття підсудності та її відмінність від підвідомчості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати