На головну

Освіта і правопис дієприкметників

  1. Amp; 2. Суспільство як цілісне соціальне утворення
  2. I ступінь-початкова загальна освіта
  3. II ступінь-основну загальну освіту
  4. III ступінь-середнє (повне) загальну освіту
  5. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА
  6. Quot; БУДДІЙСЬКИЙ ПЕРІОД ". ОСВІТА загальноіндійського ДЕРЖАВИ
  7. VI.2.1) Освіта відносин опіки та піклування.

Вправа 86.Від даних дієслів утворіть дійсні дієприкметники теперішнього часу, користуючись таблицею.

Будувати, боротися, хвалити, мити, сіяти, вести, сміятися, славитися, клеїти, любити, знати, читати.

 Дієслово Форма 3-ї особи Причастя настоящегомножественного числа часу
 Дієслова I дієвідміни читають, пишуть, що читає, пише, дієслова II дієвідміни дихають, бачать дихаючий, що бачить

Вправа 87.Від даних дієслів утворіть дійсні причастя минулого часу, користуючись таблицею.

Сіяти, похвалити, боротися, класти, покласти, сісти, померти, принести, зігріти, спалити, привести, перемогти.

 Інфінітив Дійсне дієприкметник минулого часу
 читати, нести  читав, що ніс

Вправа 88.Від даних дієслів утворіть пасивні дієприкметники теперішнього часу, користуючись таблицею.

Висловити, ділити, пропонувати, повторювати, здійснювати, відволікати, розчиняти, малювати, супроводжувати, управляти, читати.

 дієслово  Форма 1-го ліцамножественного чісланастоящего часу  Причастя страдательное теперішнього часу
 Дієслова I спряженіяГлаголи II дієвідміни  (Ми) читаємо (ми) залежний, любимо  читається залежний, улюблений

Вправа 89. Утворіть пасивні дієприкметники минулого часу від наступних дієслів (див. Коментар в кінці вправи).

Відновити, відновити, вимити, підняти, полити, посіяти, прибрати, вирішити, сказати, прочитати, змучити, одягнути, образити, схопити, замкнути, пофарбувати.

Коментар. Пасивні дієприкметник минулого часу утворюється від основи інфінітива за допомогою суфіксів НН, -енн- (-ённ-), т-.

суфікс НН знаходимо у дієприкметників від дієслів на ать (-ять), -еть, наприклад: прочитати - прочитаний, засіяти - засіяний, переглянути - переглянутий.

суфікс -енн- (-ённ-) -у дієприкметників від дієслів на ить, -ти, чь, наприклад: вибудувати - збудований, привезти - привезений, спекти - спечений. При утворенні причастя з суфіксом -енн- (-ённ-) відбувається відповідне чергування приголосних: пофарбувати - пофарбований, схопити - схоплений, переконати - переконаний, образити - ображений, образити - ображений.

суфікс т- буває у дієприкметників від дієслів, що мають в інфінітиві перед -ть голосну у або о (Наприклад: натягнути - натягнутий, розколоти - розколотий) або ж іншу голосну, якщо це односкладові дієслова або утворені за допомогою приставок від односкладових основ (наприклад: бити - битий, розбити - розбитий; мити - митий, вимити - вимитий; одягнути - одягнений; зняти - знятий; стиснути - стислий). Але префіксальні дієслова, утворені від дієслів брати, гнати, дати, драти, знати, спати, утворюють причастя з суфіксом НН, наприклад: зібраний, вигнаний, виданий, розідраний, впізнаний, заспаний.

Перехідні дієслова на -ереть мають пасивні дієприкметники на тий: замкнути - замкнений, стерти - стертий.

Вправа 90.Перепишіть, вставляючи пропущені причастя, дані в дужках, і погоджуючи їх з іменниками. Вкажіть причастя дійсні і пасивні.

1. Студентський драматичний гурток, ... артистом міського театру, готує нову п'єсу. - Артист, ... студентським драматичним гуртком, терпляче роз'яснює роль кожного учасника спектаклю (Керівний, керований). 2. Студенти ... велику роботу на експериментальній ділянці, написали про свій досвід в стінну газету. - Велика робота, ... студентами, була описана в газеті (Проделавший, пройдений). 3. Дівчина, ... нову книгу, розповідала про своє враження від неї. - Нова книга, ... дівчиною, була написана яскраво і захоплююче (Прочитав, прочитаний). 4. Вітер, ... хмари, не вщухав ні на хвилину. - Хмари, ... вітром, швидко закрили вершини гір (Ганяти, гнаний).

Вправа 91.За наведеним зразком складіть таблицю освіти дієприкметників і впишіть в неї форми дієприкметників від даних дієслів. У разі неможливості утворення тієї чи іншої форми ставте рису. Вкажіть, від яких дієслів не можна утворити причастя пасивні, від яких - дієприкметники теперішнього часу.

 дієслово  Причастя
 неопре-делённаяформа  пере-  вид  дійсні  пасивні
 Холодний.    наст.  прошед.  наст.  прошед.
 або    вр.  вр.  вр.  вр.
   не пере -          
   Холодний.          
 читати  пере-  несов.  читає  читав  читається  читаний
   Холодний.          
 кохати  пере-  несов.  люблячий  любив  улюблений -
   Холодний.          
 прочитати  пере-  сов. -  прочітав- -  прочітан-
   Холодний.      ший    ний
 підійти  не пере-          
   Холодний.  сов. -  подошед-    
         ший - -

Читати, любити, спати, сидіти, ненавидіти, дихати, кинути, займатися, чути, образити, відправляти, бачити, виднітися, під'їхати, сміятися, бігти, гнати.

Вправа 92.Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви і пояснюючи правопис дієприкметників. До кожного причастя в дужках припишіть невизначену форму того дієслова, від якого воно утворене.

1. Тісто добре замішана ... але. Петрова була замішана ... на в цьому гучному судовому процесі. 2. Окопи були обстріл ... ни ворогом. Подстрел ... нна качка сховалася в кущах. 3. Стіни кімнати були обклеєні ... ни шпалерами. 4. Потер ... нна книга знайшлася. 5. Помічені вчасно помилки вдалося швидко виправити. 6. На засе ... нних ранньою весною полях дружно з'явилися перші сходи. 7. Робота була скін ... на своєчасно. 8. Плаття було швидко висушити ... але і випрасувані ... але. 9. Лекція просл ... на з великою увагою.

Вправа 93.Перепишіть, вставляючи пропущені букви і пояснюючи усно написання н або нн.

Кіпячё ... а вода - вскіпячё ... е молоко; краше ... ий підлогу - пофарбовані ... ий паркан, рама пофарбована ... а, коші ... ий або некоше ... ий луг, скошені ... а трава, трава скошена ... а, стріляючи. ..ий горобець - підстрелили ... а птах; жжё ... ий кави - сожжё ... е лист; копчё ... а ковбаса - закопчё ... ті стіни; Балова ... ий дитина - ізбалова ... е дитя - дівчинка ізбалова ... а батьками; стриже ... ий хлопчик - оголений ... Другий розділ, волосся оголений ... и; дістіллірова ... а вода.

Вправа 94.Від даних дієслів утворіть повні і короткі пасивні дієприкметники (в коротких використовуйте форми всіх родів і множини) і відповідно до наведеними зразками розставте наголоси; н и нн в причастиях підкресліть.

1. Організувати - організо?ваннПерший - організо?ван - організо?вана - організо?ванпро - організо?вани; заснувати, обгрунтувати, зупинити.

2. Внести - внесённПерший - внесён - внесенна? - внесенно? - внесенни?; впровадити, зробити висновок, спекти, перевезти, просвітити, присвятити, вирішити.

3. Покласти - возло?женнПерший - возло?жен - возло?жена - возло?женпро - возло?жени; відновити, додати, завчити, передбачити.

Вправа 95.Поясніть відмінності в написанні співзвучних слів.

Дівчинка добре вихована дівчинка слухняна і сприймали батьками. Танна.

Зустріч випускників нашої Ця учениця дісціплінірован-

школи була організована і на і організована.

в цьому році.

Грозова хмара була розсіяна Ти вчора була неуважна, ко

вітром, і знову виблискувало сол-да говорила зі мною.

нце.

Вправа 96.Замініть підрядні речення причетними оборотами за зразком.

Зразок: Візьми валізу, який я приніс тобі вчора. - Візьми валізу, принесений мною тобі вчора.

1. На вулиці було мокро від снігу, який розтанув під променями сонця. 2. Ми милувалися полем, яке дихало свіжістю. 3. Перед нами був степ, яка стелилася до самого горизонту. 4. В читальному залі займалися студенти, які готувалися до заліків. 5. Панораму лісу, яка відкривалася з вікна, закрило будівля, що будується навпроти нашого будинку. 6. У будівлі, що споруджується на площі, буде кіно. 7. Всі зацікавилися доповіддю, який був зроблений професором. 8. Літак може розвинути швидкість, яка перевищує швидкість звуку. 9. У квартирі, яка нещодавно звільнилася, влаштували бібліотеку. 10. Ми сиділи в альтанці, яку самі збудували. 11. Ми побачили на горизонті хмару, яка повільно насувалася. 12. Здався косяк журавлів, які відлітали в теплі краї.Попередня   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   Наступна

Правопис префіксів | Складні іменники | Складні прикметники | Відмінкові закінчення іменників | Суфікси іменників | Відмінкові закінчення прикметників | Суфікси прикметників | Правопис кількісних і порядкових числівників | Правопис негативних і невизначених займенників | Правопис особових закінчень дієслів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати