На головну

Основні принципи

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.

Будь-яке рекламне послання зобов'язане бути юридично бездоганним, благопристойним, чесним і правдивим.

Будь-яке рекламне послання зобов'язане створюватися з почуттям відповідальності перед суспільством і відповідати принципам добросовісної конкуренції, звичайної в комерції.

Ніяке рекламне послання не повинне підривати суспільну довіру до реклами, яка незмінно відповідає загальноприйнятим нормам Рекламного кодексу.

1. Благопристойність. Рекламне послання не повинно містити тверджень або зображень, що йдуть врозріз з прийнятими в суспільстві правилами благопристойності.

2. Чесність. Рекламне послання повинно бути таким, щоб не зловживати довірою покупця і не використовувати його недосвідченість і недолік знань.

3. Загальнолюдські цінності. 1) Рекламне послання не повинно без вагомих основ грати на почутті страху. 2) Рекламне послання не повинно грати на забобонах. 3) Рекламне послання не повинно містити нічого, що могло б викликати насильство або підтримати його. 4) Рекламне послання не повинно підтримувати дискримінацію за ознакою раси, релігії або статі. 5) Рекламне послання не повинно вселяти, що володіння даним товаром або його використання здатні дати фізичний, розумовий або соціальне перевагу.

4. Правдивість. Рекламне послання не повинно містити будь-яких тверджень або зображень, які прямо або побічно, шляхом недомовки і двозначності, а також перебільшення могли б увести покупця в оману, особливо щодо:

а) відповідності призначенню й області застосування, місця виробництва і країни походження товару;

б) споживчих властивостей товару і чинних цін;

в) доставки, обміну, повернення, ремонту та обслуговування;

г) умов гарантій;

д) авторських прав і прав на промислову власність, таких, як патенти, товарні знаки, дизайн, торговельні найменування і т.д .;

е) офіційного визнання або схвалення, нагородження медалями, дипломами, преміями.

Рекламне послання не повинно спотворювати результати наукових і інших досліджень. Статистичні дані неприпустимо використовувати так, щоб з них випливало щось інше, ніж є насправді.

5. Об'єктивність. Порівняння достоїнств товарів повинне бути чесним і заснованим на доказових фактах. Воно повинно відповідати принципу конкуренції.

6. Доказовість. Рекламне послання не повинно містити доказів і свідчень, які є сумнівними або не пов'язаними з кваліфікацією і досвідом тієї особи, яка дає такі свідчення, а також не повинно містити посилань на такі докази і свідчення.

7. Неприпустимість очорнення. Рекламне послання не повинно очорняти ніяку промислову або комерційну діяльність або професію, а також ніякий товар, висловлюючи прямо або побічно презирство, глузування або що-небудь подібне.

<...>

10. Відповідальність. Рекламодавець, виконавець рекламного послання або рекламне агентство, видавець, власник ЗМІ (засобів масової інформації) або інший учасник рекламного процесу повинні нести повну відповідальність за те, що саме вони пропонують суспільству.

На особливу увагу заслуговує структура рекламного тексту. Текст - найважливіший елемент друкованої реклами (крім тексту друковане рекламне послання може включати малюнки, фотографії, фірмові знаки та ін.). Текст рекламного послання буде мати успіх у читачів лише за умови оптимальної структури. Зазвичай рекомендується розбивати текст на три частини, кожна з яких виконує свою функцію.

Перша частина - це слоган (гасло), тобто заголовок рекламного послання і перші рядки тексту; далі йде основна частина, а за нею - заключна частина тексту. Виходячи з призначення слогана - привернення уваги адресата - рекомендується максимально забезпечувати його емоційну насиченість.

Основна частина рекламного тексту передає всю інформацію. Від змістовності цієї частини тексту, його інформативності, безумовної правдивості залежить ефективність реклами. Одне з найважливіших вимог, що пред'являються до інформаційних повідомлень, це вимога поєднання невідомого з відомим. Рекомендується користуватися методом індукції, тобто рухом від часткового до загального. Слід почати з нового, потім співвіднести нове з відомою інформацією, потім знову продовжити розмову про новий. Рекомендується застосовувати правила рубрикації, помітні заголовки, так як читачів заголовків набагато більше тих, хто встигає прочитати всю рекламу.

Призначення заключній частині рекламного тексту - закріплювати викликані слоганом і основною інформаційною частиною позитивні емоції, спонукати потенційного споживача до дії, до покупки товару. Для прикладу наведемо такий рекламний текст:

Земля Російська - багатство нашої держави.Вигадаєте вкласти гроші в справу, Вам хочеться стабільності і гарантій. Саме ці риси притаманні компанії «Росинка». Вона впевнена в своєму майбутньому, а значить в майбутньому своїх акціонерів.

Спільними для всіх рекламних текстів є вимоги: простота мови, позбавленого пишності і вульгарності; тональність, що нагадує довірливу розмову з розумним співрозмовником; інформативність і доказовість; оригінальність і неповторність.

Мова реклами повинен бути яскравий. Автори рекламних текстів використовують величезні багатства російської лексики, експресивні можливості словотворення, частин мови, синтаксичних структур.

для лексики рекламних текстів характерне використання всіх пластів розмовних і книжних слів, які не мають обмежувальних послід в тлумачних словниках (вульгаризми, діалектизми, жаргонізми, арготизми і грубе просторіччя тут, зрозуміло, недоречні). Спеціальна лексика і фразеологія можуть бути виправдані, якщо реклама звернена до фахівців. Однак книжкові слова в рекламі не рідкість. До специфіки лексичного матеріалу, що використовується в сучасній рекламі, відноситься насамперед його зростаюча термінологічним. Такі слова, як касета, принтер, стабілізатор, картридж, дисплей, калькулятор і багато інших, входять в рекламні тексти без додаткових коментарів і однозначно розуміються не тільки фахівцями, але і представниками різних соціальних і демографічних груп. Вживання термінів дозволяє випускати рекламну літературу з текстами, що містять «компактну» інформацію, яка швидко сприймається.

Рекламні тексти обов'язково містять і номенклатурні найменування, до складу яких також входять терміни. Наприклад, поєднання найменування товару з ім'ям власним (Електропобутової фен «Мрія», бухгалтерський мікрокалькулятор «Аврора»). Іноді номенклатурні найменування утворюються з'єднанням термінів з буквено-цифровими позначеннями з «Єдиної товарної номенклатури» (Щипці електропобутові ЩЕ-4, дискети 3,5 ").

Прикметою часу є надзвичайно широке застосування в рекламі іншомовної лексики, переважно англіцизмів, що виділяються відтінками новизни, «престижності» (Офіс, дилер, брокер, бізнес, бартер, конвертувати, сервіс, презентація, тур, шопінг, маркетинг і т.д.). Нерідко іншомовні назви представляють собою вкраплення, які пишуться не по-російськи, вимагають перекладу. Усе це - наслідки західного впливу на розвиток рекламної справи в Росії в умовах ринкової економіки. Безсумнівно, зловживання іноземними словами, а тим більше - незрозумілими назвами, негативно позначається на стилі рекламних текстів і перешкоджає їх розумінню. Про це повинні пам'ятати ті, хто має відношення до розробки цього найважливішого виду друкованої продукції.

морфологічні особливості мови реклами також цілком визначені. З усіх частин мови в рекламних текстах найчастіше вживається іменник, так як реклама вимагає найменування безлічі предметів і явищ. Іменники виконують найважливішу інформативну функцію. З метою надання мові реклами експресії автори звертаються до якісних прикметників, а також до утворених від них прислівники. Цікаво відзначити, що в мові реклами споживані займенники, так як автори реклами віддають перевагу розмовному стилю мовлення. У той же час показово використання різноманітних стилістичних фігур (анафори, Еліпс, антитези), а також фразеологічних зворотів, що містять в собі сильну експресію. З лексичних образних засобів в мові реклами широко використовуються епітет, порівняння, метафора, гіпербола, уособлення.

синтаксис рекламних текстів розрахований на швидке сприйняття: він простий; використовуються номінативні, неповні речення. У рекламі часті звернення, спонукальні конструкції, великий перелік однорідних членів. Характерно вживання питальних і окличних речень, які підкреслюють «закличний» стиль реклами.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Поняття літературної мови | літературна норма | Усна і письмова форми російської літературної мови | Стильове розшарування мовних засобів | Функціональні стилі російської мови | Стилістична забарвлення слів | експресивні стилі | розмовний стиль | Загальна характеристика | науковий стиль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати