На головну

Функціональні стилі російської мови

  1. I. Навмисне винахід і божественне створення мови
  2. II. Інструментальні методи дослідження органів кровообігу. Функціональні методи дослідження.
  3. III. Підстановлювальний ТАБЛИЦІ І СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛІВ МОВИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИДІЛЕННЯ КЛАСІВ СЛІВ НА Огір
  4. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА
  5. V. ЗМІНА І РОЗВИТОК МОВИ
  6. V. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОРМ РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
  7. VI.8. ВЖИВАННЯ ФОРМ РОСІЙСЬКОГО ГЛАГОЛА

Слово «стиль» походить від грецького іменника «стило» - так називалася паличка, якою писали на дошці, покритій воском. Згодом стилем стали називати почерк, манеру письма, сукупність прийомів використання мовних засобів. Функціональні стилі мови отримали таку назву тому, що вони виконують найважливіші функції, будучи засобом спілкування, повідомлення певної інформації та впливу на слухача або читача.

Під функціональними стилями розуміють історично сформовані і соціально усвідомлені системи мовних засобів, використовуваних в тій чи іншій сфері спілкування та співвідносяться з тією чи іншою сферою професійної діяльності.

У сучасній російській літературній мові виділяються книжкові функціональні стилі: науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, які виступають переважно в письмовій формі мови, і розмовний, якому властива головним чином усна форма мови.

Деякі вчені виділяють ще в якості функціонального стилю художній (художньо-белетристичний), тобто мова художньої літератури. Однак ця точка зору викликає справедливі заперечення. Письменники у своїх творах використовують все різноманіття мовних засобів, так що художня мова не є системи однорідних мовних явищ. Навпаки, художня мова позбавлена ??якої б то не було стилістичної замкнутості, її специфіка залежить від особливостей індивідуально-авторських стилів. В. В. Виноградов писав: «Поняття стилю в застосуванні до мови художньої літератури наповнюється іншим змістом, ніж, наприклад, щодо стилів ділового або канцелярського і навіть стилів публіцистичного та наукового. Мова національної художньої літератури не цілком соотносітелен з іншими стилями, типами або різновидами книжно-літературної і народно-розмовної мови. Він використовує їх, включає їх в себе, але в своєрідних комбінаціях і в функціонально перетвореному вигляді »[1].

Кожен функціональний стиль представляє собою складну систему, що охоплює всі мовні рівні: вимова слів, лексико-фразеологічний склад мови, морфологічні засоби та синтаксичні конструкції. Всі ці мовні риси функціональних стилів будуть детально описані при характеристиці кожного з них. Зараз же ми зупинимося лише на самому наочному засобі розмежування функціональних стилів - на їх лексиці.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

І. Б. Голуб | РОСІЙСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ | скорочення імен | Поняття літературної мови | літературна норма | Усна і письмова форми російської літературної мови | експресивні стилі | розмовний стиль | Загальна характеристика | науковий стиль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати