На головну

Усна і письмова форми російської літературної мови

  1. I. Навмисне винахід і божественне створення мови
  2. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  3. III. Підстановлювальний ТАБЛИЦІ І СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛІВ МОВИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИДІЛЕННЯ КЛАСІВ СЛІВ НА Огір
  4. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  5. IV. 14.5. Форми переживання почуттів
  6. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА
  7. Study the table below and learn the appropriate be-verb forms in relation to personal pronouns. (Вивчіть нижченаведену таблицю і запам'ятайте форми дієслова.)

Російська літературна мова функціонує у формі усного та в формі письмової мови. Обидві ці мовні форми використовують одні і ті ж одиниці мови, але по-різному.

Мова усна і мова письмова розраховані на різне сприйняття і тому відрізняються лексичним складом і синтаксичними конструкціями.

Мета усного мовлення - швидкість передачі і сприйняття певного змісту. Вона адресується безпосередньо співрозмовникові і розрахована на слухове сприйняття.

Усне мовлення використовує розмовно-побутову, просторечную, іноді діалектних лексику і фразеологію. Її синтаксис характеризується частим вживанням простих і неповних речень; порядок слів не завжди звичайний. З складних пропозицій вживаються частіше складносурядні, ніж складнопідрядні; причетні і дієприслівникові обороти в усному мовленні використовуються рідко.

Найчастіше усне мовлення є діалогічного. Але вона застосовується також у лекціях, доповідях, виступах і в цих випадках носить монологічний характер, а по лексиці і синтаксису наближається до письмової мови.

У розпорядженні усного мовлення крім лексико-граматичних засобів є і допоміжні засоби передачі думки: міміка, жести, інтонація, паузи, можливість повторення.

Письмова мова відрізняється від усної насамперед складною системою графіки і орфографії, за допомогою якої передається той чи інший зміст. У лексичному і граматичному відношеннях вона характеризується суворим дотриманням літературних норм мови - особливим відбором лексики і фразеології, обробленим синтаксисом. У письмовій мові широко вживається книжкова лексика: офіційно-ділова, наукова, суспільно-публіцистична. Для синтаксису писемного мовлення характерні складні і ускладнені пропозиції. У ній велике значення мають порядок слів, сувора послідовність, стрункість у викладі думок. Письмову форму мови відрізняє попереднє обдумування висловлювань, редакторська обробка тексту, яку може виконати і сам автор. Це обумовлює точність і правильність письмової форми мови.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

І. Б. Голуб | РОСІЙСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ | скорочення імен | Поняття літературної мови | Функціональні стилі російської мови | Стилістична забарвлення слів | експресивні стилі | розмовний стиль | Загальна характеристика | науковий стиль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати