На головну

І. Б. Голуб

  1. Голубков Е. П.
  2. марганцовая БЛАКИТНА

3.6.1. Організаціям забороняється, в якій би то не було формі, примушувати або заохочувати водіїв до порушення ними вимог безпеки дорожнього руху.

3.6.2. Організації та водії-підприємці зобов'язані перед початком регулярних перевезень, а також в процесі їх здійснення оцінювати відповідність дорожніх умов на маршрутах роботи рухомого складу встановленим вимогам безпеки руху.

Оцінка відповідності стану автомобільних доріг і під'їзних шляхів вимогам безпеки руху здійснюється на основі обстеження, проведеного комісією, що формується за рішенням органів виконавчої влади (адміністрації) відповідної території з залученням працівників організацій, що здійснюють перевезення пасажирів і (або) вантажів на цих маршрутах, працівників дорожніх, комунальних та інших організацій, у віданні яких перебувають автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди, трамвайні колії, поромні і льодові переправи; працівників ДАІ, Російської транспортної інспекції.

Обстеження дорожніх умов на маршрутах регулярних перевезень вантажів здійснюється не рідше одного, а на маршрутах перевезень пасажирів - не рідше двох разів на рік.

Організація щорічно подає до органів виконавчої влади (адміністрації) відповідної території пропозиції щодо складу комісії, термінів обстеження і переліку пропонованих до обстеження маршрутів.

За результатами обстеження дорожніх умов складається акт, в якому перераховуються виявлені недоліки, які загрожують безпеці руху. Акти підлягають передачі в органи, уповноважені виправляти виявлені недоліки і контролювати результати цієї роботи. В організації зберігаються матеріали обстеження і копії актів.

При виявленні на маршруті недоліків в стані, обладнанні і утриманні доріг, вулиць, штучних споруд і т.д., які загрожують безпеці руху, організації та водії-підприємці до усунення недоліків в залежності від обставин:

- Не відчиняють рух на маршруті перевезень;

- Припиняють рух на маршруті або змінюють маршрут руху;

- Змінюють режими руху на маршруті і інформують про це зацікавлені організації, підприємства, населення.

3.6.3. В організації повинен здійснюватися облік виявлених водіями на маршрутах недоліків в організації та регулюванні руху, стані і облаштуванні доріг, вулиць, штучних споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, зупинок пасажирського транспорту, місць навантаження-розвантаження вантажів.

3.6.4. Організація зобов'язана:

- Забезпечити умови для харчування та відпочинку водіїв на маршрутах регулярних перевезень;

- Передбачити час і місце відпочинку водіїв в дорозі при направленні в далекі рейси або на роботу у відриві від основної бази організації;

забезпечити водіїв необхідними дорожніми документами: дорожніми листами, документами на вантаж, що перевозиться, графіками руху встановленої форми.

3.6.5. Посадові особи організації мають право здійснювати контроль на лінії, при його проведенні зупиняти транспортні засоби, керовані водіями організації, приймати при виявленні порушень необхідних заходів відповідно до чинного законодавства.

3.6.6. Організації та водії-підприємці зобов'язані забезпечити виконання вимог, що відбивають порядок і особливості організації різних видів перевезень, викладених в діючих нормативних документах;
 -При перевезеннях великогабаритних, великовагових вантажів, а також небезпечних вантажів забезпечити виконання спеціальних вимог, викладених у відповідних нормативних документах, що стосуються забезпечення їх безпеки.

3.7. Вимоги щодо забезпечення безпеки при організації пасажирських перевезень.

3.7.1. Організація зобов'язана:

- Перед відкриттям маршрутів регулярних перевезень пасажирів у порядку, визначеному п. 5.2 цього Положення та іншими нормативними документами, що стосуються організації перевезень пасажирів, оцінити відповідність технічного стану автомобільних доріг, вулиць, штучних споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, поромних переправ, за якими проходять маршрути, їх інженерного обладнання вимогам безпеки руху;

- Коригувати в залежності від результатів обстеження розклад руху в бік зниження швидкості в разі істотного погіршення дорожніх умов, а також на осінньо-зимовий період.

3.7.2. На кожен маршрут регулярних пасажирських перевезень повинні бути складені паспорт і схема маршруту із зазначенням небезпечних місць. У зазначені документи повинні вчасно вноситися дані про зміну дорожніх умов.

3.7.3. Графіки (розкладу) руху повинні розроблятися відповідно до встановлених правил на основі нормування швидкостей перед відкриттям маршрутів регулярних перевезень, а також на діючих маршрутах. Нормативи швидкості (часу) руху повинні забезпечувати безпечні режими руху транспортних засобів в реальних умовах руху на маршруті, відповідати швидкості, дозволеної Правилами дорожнього руху, дорожніми знаками, передбачати можливі затримки, пов'язані з організацією дорожнього руху, затримки на залізничних переїздах і т.п.

Графіки випуску транспортних засобів на лінію повинні формуватися з урахуванням зміни пасажиропотоків по днях тижня і годинами доби з метою забезпечення перевезень пасажирів без порушення норм місткості транспортних засобів.

3.7.4. Кожен водій, який виконує міські, приміські, міжміські та туристичні рейси з пасажирами, повинен бути забезпечений графіком руху на маршруті з зазначенням часу проходження зупинок, населених пунктів та інших орієнтирів, схемою маршрутів із зазначенням небезпечних ділянок.

3.7.5. Організації та водії-підприємці зобов'язані використовувати транспортні засоби, повна маса яких не перевищує фактичну вантажопідйомність розташованих на маршрутах мостів, естакад, шляхопроводів, інших штучних споруд.

3.7.6. При несприятливих змінах дорожніх або метеорологічних умов, що створюють загрозу безпеці перевезень пасажирів (руйнування дорожнього покриття, ожеледиця, сильний туман, замети і т.д.), організація зобов'язана провести оперативне коректування графіків (розкладів) руху в бік зниження швидкості або скасувати графік руху, а при необхідності не допустити до виїзду на лінію або забезпечити іншим чином припинення руху транспортних засобів.

Система керування транспортними процесами передбачає певний ряд організаційних заходів, їх черговість і безумовне виконання вимог норм і правил організації транспортного процесу і безпеки перевезень. Проектні рішення по організації перевезень, забезпечення їх рухомим складом, людськими ресурсами, матеріально-технічними і грошовими коштами в залежності від обсягів і складності поставлених завдань, покладаються на апарат управління підприємства. Якість і надійність у виконанні транспортної роботи залежить від рівня організації виробництва і його ресурсного забезпечення.

Контрольні питання:

1. зміст функцій управління?

2. рівні управління галуззю?

3. рівні управління в підприємствах автотранспорту?

4. перелік відділів, підрозділів технічної служби підприємства та їх завдання?

5. перелік відділів, підрозділів служби експлуатації підприємства і їх завдання?

6. Список відділів, підрозділів економічної служби підприємства та їх завдання?

7. перелік відділів, підрозділів внутрішнього контролю підприємства та їх завдання?

8. структурна будова управління автопідприємством?

9. одиниці виміру транспортної роботи?

10. завдання підприємства щодо забезпечення безпеки транспортних процесів?

І. Б. Голуб1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

скорочення імен | Поняття літературної мови | літературна норма | Усна і письмова форми російської літературної мови | Стильове розшарування мовних засобів | Функціональні стилі російської мови | Стилістична забарвлення слів | експресивні стилі | розмовний стиль | Загальна характеристика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати