На головну

III. Порядок заповнення подорожнього листа

  1. II. Обов'язкові реквізити подорожнього листа
  2. II. Порядок утворення комісії
  3. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  4. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  5. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  6. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення

9. Подорожній лист оформляється на кожний транспортний засіб, що використовується юридичною особою, індивідуальним підприємцем для здійснення перевезень вантажів, пасажирів і багажу автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом у міському, приміському та міжміському повідомленнях.

10. Подорожній лист оформляється на один день або строк, що не перевищує одного місяця.

11. Якщо протягом терміну дії подорожнього листа транспортний засіб використовується позмінно декількома водіями, то допускається оформлення на один транспортний засіб кількох подорожніх листів окремо на кожного водія.

12. У найменуванні подорожнього листа вказується тип транспортного засобу, на яке оформляється дорожній лист (дорожній лист легкового автомобіля, шляховий лист трамвая і т.п.). Номер подорожнього листа вказується в головній частині в хронологічному порядку відповідно до прийнятої власником транспортного засобу системою нумерації. У головній частині подорожнього листа проставляється печатка або штамп юридичної особи, індивідуального підприємця, які володіють відповідними транспортними засобами на правах власності або іншій законній підставі.

13. Дати, час і показання одометра при виїзді транспортного засобу з постійною стоянки і його заїзді на постійну стоянку проставляються уповноваженими особами, які призначаються рішенням керівника підприємства або індивідуального підприємця, і завіряються їх штампами або підписами із зазначенням ініціалів та прізвищ, за винятком випадків, коли індивідуальний підприємець поєднує обов'язки водія.

14. Дати, час і показання одометра при виїзді транспортного засобу з постійною стоянки і його заїзді на зазначену стоянку проставляються індивідуальним підприємцем у разі, якщо зазначений підприємець поєднує обов'язки водія.

15. У разі оформлення на один транспортний засіб кількох подорожніх листів окремо на кожного водія дата, час і показання одометра при виїзді транспортного засобу з постійною стоянки проставляються в дорожньому листі водія, який першим виїжджає з місця постійної стоянки, а дата, час і показання одометра при заїзді транспортного засобу на постійну стоянку - в дорожньому листі водія, який останнім заїжджає на постійну стоянку.

16. Дати і час проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду водія проставляються медичним працівником, який проводив відповідний огляд, і завіряються його штампом і підписом із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

17. Власники (власники) транспортних засобів зобов'язані реєструвати оформлені дорожні листи в журналі реєстрації подорожніх листів.

18. Оформлені шляхові листи повинні зберігатися не менше п'яти років.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. | КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР | ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ | ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ | ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ | АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. | У дорожньому листі обов'язково повинні бути проставлені дата видачі, штамп і печатку організації, якій належить автомобіль. | Відривні талони подорожнього листа заповнюються замовником і служать підставою для пред'явлення організацією - власником автотранспорту рахунку замовникові. | Подорожні листи зберігаються в організації разом з товарно-транспортними документами, що дають можливість їх одночасної перевірки. | Четвертий - додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати