На головну

Норма витрати ХП-І і кисню на один кисневий ізолюючий протигаз (КВП) на рік

  1. I. Контрольні нормативи для оцінки силової підготовленості студентів вузів
  2. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  3. III-середній нормальний; IV-легкий; V-особливо легкий
  4. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  5. III. Норми витрат мастильних матеріалів
  6. Money laundering regulations (нормативно-правові акти) and the effect on international tax and financial planning.
  7. А. Нормативні акти
 Вид роботи в кисневому ізолюючому протигазі  Витрата ХП-І, кг  Витрата кисню, mj
 Навчально-тренувальні заняття  2,5
 Робота на пожежах  2,5

Норми витрати ХП-І і кисню на один КВП передбачаються, виходячи з загальної середньої витрати протягом року.

Керівництво базою ГДЗС здійснюється начальником частини, при якій вона створена.

11.2. Забезпечення роботи контрольного поста ГДЗС

Контрольний пост ГДЗС організовують в пожежних частинах, що мають в бойових розрахунках відділення або ланки газодимозахисної служби. Пост ГДЗС призначений для зберігання ЗІЗОД вільного від чергування особового складу, технічного обслуговування і проведення перевірок ЗІЗОД № 1, № 2.

Забезпечення роботи контрольного поста ГДЗС - це організація і здійснення технічно правильного утримання та обслуговування особовим складом варти (чергової зміни) ЗІЗОД з метою підтримання їх в постійній готовності (рис. 11.2).

Устаткування контрольного поста ГДЗС передбачає умови для зберігання, чищення, дезінфекції, проведення перевірок № 1 і № 2.

Він забезпечується обладнанням, інструментом та інвентарем відповідно до норм табельної належності.

Контрольний пост може поєднуватися з базою ГДЗС.

Контрольний пост ГДЗС розташовується в окремому приміщенні, яке повинно передбачати:

пункт мийки та сушки ЗІЗОД;

столи для перевірки;

стелажі (шафи) для роздільного зберігання протигазів (дихальних апаратів), запасних кисневих (повітряних) балонів і регенеративних патронів;\      
       
 1.1.


Мал. 11.2. Схема контрольного поста ГДЗС: 1 - робочий стіл; 2 - сушильний

шафа; 3 - шафа для зберігання РП і кисневих балонів; 4 - столи для

перевірок; 5 - стенд із влаштування ЗІЗОД; 6 - стенд з описом перевірок і

правил роботи в ЗІЗОД; 7 - апаратна; 8 - шафа для зберігання вільних

ЗІЗОД; 9 - дезінфекційний шафа; 10 - приміщення мийки та сушки;

11 - раковини

стенди і плакати по опису пристрою ЗІЗОД, правилам роботи в них, заходам безпеки і методикам розрахунку часу роботи в ЗІЗОД;

розміщення спеціальних ящиків з відсіками (осередками) для перевезення в ремонт, на перевірку ЗІЗОД і на заправку (спорядження) кисневих (повітряних) балонів і регенеративних патронів.

Ключі від входу в приміщення контрольного поста ГДЗС зберігаються у начальника варти, на окремому посту - у командира відділення.

У приміщенні контрольного поста ГДЗС на видному місці вивішується або знаходиться в робочій папці список співробітників ДПС, за якими закріплені ЗІЗОД і лицьові частини дихальних апаратів, підписаний керівником підрозділу ДПС, пожежно-технічного навчального закладу МНС Росії.

На контрольному посту ГДЗС забезпечується зберігання:

протигазів і дихальних апаратів особового складу підрозділу ДПС, вільного від несення вартової служби;

резервних протигазів з розрахунку два протигази на ланка ГДЗС;

резервних дихальних апаратів з розрахунку 100% від загального числа газодимозахисників в черговому караулі (черговій зміні);

100% запасу кисневих (повітряних) балонів та споряджених регенеративних патронів.


Споряджені, порожні і несправні регенеративні патрони, наповнені і порожні кисневі (повітряні) балони зберігаються окремо. На стелажі виконуються написи для регенеративних патронів "Споряджені", "Порожні", "В ремонт", для балонів - "Наповнені" і "Порожні".

Розміщення на контрольних постах ГДЗС компресорного устаткування заборонено.

Площа приміщень контрольного поста ГДЗС, нормується НПБ 101-95 "Норми проектування об'єктів пожежної охорони"

Основні функції контрольного поста ГДЗС:

зберігання ЗІЗОД закріплених за особовим складом, вільним від несення бойового чергування;

зберігання споряджених регенеративних патронів, кисневих (повітряних) балонів та окремих запасних частин ЗІЗОД;

проведення перевірок № 1, № 2, мийка, сушка та дезінфекція ЗІЗОД.

11.3. Порядок приймання, зберігання хімічного поглинача (ХП-І) і спорядження регенеративних

патронів

Поглинач хімічний вапняний (ХП-І) призначений для спорядження регенеративних патронів кисневих ізолюючих протигазів з метою очищення повітря, що видихається газодимозахисників повітря від двоокису вуглецю.

ХП-І (ГОСТ 6755) являє собою гранульований продукт білого або світло-сірого кольору, виготовлений з маломагнезіальной вапна і гідроксиду натрію і містить не менше 96% гідроксиду кальцію і 4% гідроксиду натрію (в перерахунку на суху речовину).

ХП-І - поглинач одноразової дії і регенерації не підлягає.

Гарантійна збереження ХП-І два роки з дня виготовлення за умови дотримання правил зберігання та відсутності пошкоджень в упаковці.

11.3.1. Порядок приймання та перевірки ХП-І в підрозділах ДПС

ХП-І має постачатися підрозділам ДПС партіями в сталевих рифлених герметично закритих і опломбованих барабанах, що мають зовнішнє антикорозійне покриття.

Партією вважається продукт, однорідний за своїми показниками якості, масою від 2000 до 3000 кг, з кількістю пакувальних одиниць для барабанів місткістю 100 дм3 не більше 30, місткістю 50 дм3 не більше 60 і супроводжуваний одним аналітичним паспортом.

При надходженні партії ХП-І в територіальний орган управління, підрозділ ДПС встановлюється її відповідність аналітичного паспорту, перевіряється номер партії, барабанів, наявність висновку ВТК заводу-виробника про відповідність даної партії ХП-І требова-


данням ГОСТ 6755, проводиться ретельний огляд всіх барабанів на відповідність упаковки.

Для перевірки відповідності показників ХП-І даної партії вимогам ГОСТ 6755 проводиться вхідний контроль.

Забезпечення вхідного контролю ХП-І, що надійшов на склад (базу ГДЗС), покладається на начальника випробувальної пожежної лабораторії ДПС.

Відповідальність за організацію вхідного контролю ХП-І покладається на начальника газодимозахисної служби, а за зберігання барабанів і правильну експлуатацію ХП-І на начальника пожежної частини, при якій створений склад ХП-Іабо база ГДЗС.

Якщо показники приймання відповідають даним аналітичного паспорта партії і існуючим вимогам, партія ХП-І приймається і відправляється на бази ГДЗС. У разі невідповідності характеристик партії даними паспорта - заводу-виробника пред'являється рекламація в установленому порядку.

Барабани, в яких під час огляду партії виявлені незначні пошкодження (порушення пломбування або щільності кріплення кришки, дрібні пробоїни), повинні бути забраковані. Хімічний поглинач вапняний з цих барабанів слід піддати аналізу на вміст вологи і двоокису вуглецю. ХП-І, якщо показники аналізу відповідають вимогам, може бути пересипаний в придатні барабани, опломбований і прийнятий до використання.

Результати вхідного контролю і перевірки придатності ХП-І заносяться в спеціальний журнал (табл. 11.3).

Таблиця 11.3 Журнал перевірки придатності ХП-І

 дата перевірки  Найменування підприємства-виробника  Номер партії  номер барабана  Рік, місяць випуску ХП-І  Зміст у відсотках
 За паспортом підприємства-виготовлювача  За результатами випробувань
 волога  СО2  волога  СО2

Закінчення табл. 11.3

 Ф. І. О.начальніка ІЛ  Висновок про придатність ХП-І (придатний, забракований}  Підпис проводив випробування  Наявність сторонніх запахів  Примітка

Після проведення випробувань ХП-І, на склад (базу ГДЗС), де зберігаються барабани з ХП-І, направляється протокол випробувань ХП-І (табл. 11.4), а також етикетки на кожен придатний барабан (табл. 11.5).

Таблиця 11.4 Протокол випробування хімічної поглинача ХП-І

"_____" _____________ 200____ р

Мною, _________________________________________________________________

(Посада, прізвище, І., О. особи, яка проводила випробування)

проведені випробування поглинача ХП-І, отриманого _______________


 (Звідки)

на відповідність вимогам ГОСТ 6755.

Розділ 1. Результати випробувань:


 № партії ХП-І


№ барабана з ХП-І


Дата виготовлення ХП-І


Зміст вологи,%


вміст СО2


наявність

сторонніх

запахів


Висновок про придатність


 Розділ 2: Випробування хімічної вапняного поглинача ХП-І в патроні на динамічної установці

Температура навколишнього повітря, ° С ____________________________

Атмосферний тиск, кПа (мм рт.ст..) _____________________________

Додаткові дані________________________________________

 Час від початку випробування, хв  показання психрометра  Температура повітря на виході, ° С  Об'ємна частка двоокису вуглецю в ГВП,%  Опір по потоку повітря, мм в од. ст.  при-
 Показання термометрів, ° С  Відносна вологість, %  на виході  на вході  зауважень
 сухого  сочень  
               
               
               
               
               
               

 (П. І. Б.)Попередня   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Найменування основних параметрів системи СКАД-1 | ГЛАВА 7. ПРАВИЛА РОБОТИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ЗІЗОД | ГЛАВА 8. саморятівників | Основні характеристики ізолюючих саморятівників | Вимоги до змісту конструкторської та експлуатаційної документації на димосос. | ГЛАВА 10. КИСНЕВІ І ПОВІТРЯНІ КОМПРЕСОРИ | За частотою обертання валу | Компресорні установки серії КАР | Стаціонарні компресори L & W | РЕМОНТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗІЗОД |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати