Головна

Журнал реєстрації перевірок № 2 кисневих ізолюючих протигазів і дихальних апаратів зі стисненим повітрям

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  4. В ізолюючих протигазах
  5. Види аудиторських перевірок
  6. Види податкових перевірок
  7. Види обліків криміналістичної реєстрації
 (Номер ЗІЗОД)
 дата перевірки  Номер регенеративного патрона  Результати перевірки (вказати придатне ЗІЗОД до роботи чи ні, якщо ні, то з якої причини}  Підпис особи, яка проводила перевірку ЗІЗОД  Підпис начальника варти, яка здійснила контроль за проведенням перевірки
         

Примітки: 1. Вжурналі на кожне ЗІЗОД відводиться 1 -2 листа. На перших трьох аркушах журналу наводиться список власника ЗІЗОД - (П.І.Б., номер закріпленого ЗІЗОД, номер сторінки в журналі, відведеної для даного ЗІЗОД).

2. Для дихального апарату друга графа журналу не заповнюється.

3. Термін архівного зберігання журналу - 1 рік.

Перевірка № 2 протигазів:

а) провести зовнішній огляд протигаза. дії виконуються
 аналогічно перевірці № 1;

б) перевірити придатність регенеративного патрона. Якщо з моменту
 виготовлення ХП-І пройшло не більше 2-х років, термін спорядження патрона
 не перевищив 6 місяців, а різниця між дійсним вагою патрона
 і вагою, зазначеному на етикетці корпусу патрона, не перевищує +50 грам
 мов, регенеративний патрон вважається придатним до роботи;

в) перевірити роботу клапанів вдиху і видиху. Перевірка проводиться
 аналогічно перевірці № 1;

г) перевірити герметичність протигаза при розрядження:
 вставити пробку колектора індикатора ІР-2 в патрубок з'єднай
 котельної (клапанної) коробки протигазу;

встановити ручку переключающего крана індикатора в положення "-"; створити в воздуховодной системі протигаза розрядження. При досягненні стрілки контрольного пристрою індикатора зони "Г" шкали


переключити кнопку перекривного клапана індикатора ІР-2 в положення "3". Якщо протягом 1 хв стрілка контрольного приладу не вийде за нижню межу зони "Г", повітрявідвідна система протигаза вважається герметичною;

д) перевірити герметичність протигаза при надмірному тиску:
 закрити отвір надлишкового клапана дихального мішка респ
 ратора УРАЛ-10 заглушкою, а протигаза КВП-8 перевірочним приспо
 собления ПР-334;

встановити ручку переключающего крана індикатора в положення "+";

створити в воздуховодной системі перевіряється протигаза надлишковий тиск;

при досягненні стрілки контрольного пристрою індикатора зони "Г" шкали переключити кнопку перекривного клапана індикатора ІР-2 в положення "3". Якщо протягом 1 хв стрілка контрольного приладу не вийде за нижню межу зони "Г", повітрявідвідна система протигаза вважається герметичною;

е) перевірити безперервну подачу кисню:

встановити ручку переключающего крана індикатора ІР-2 в положення "Д", а кнопку перекривного клапана в положення "3" і відкрити вентиль балона. Якщо стрілка контрольного пристрою індикатора ІР-2 зафіксується в межах зони "Д" шкали, доза подачі кисню встановлена ??правильно;

ж) перевірити опір відкриття надлишкового (обережете
 льного) клапана дихального мішка:

зняти заглушку з надлишкового клапана;

встановити ручку переключающего крана індикатора ІР-2 в положення "+", а кнопку перекривного клапана в положення "3" і створити в воздуховодной системі протигаза надлишковий тиск. Якщо стрілка контрольного пристрою індикатора ІР-2 знаходиться в межах зони "С" шкали (в області "Р" або "ІК КВП" - в залежності від типу перевіряється протигаза), отже опір відкриття надлишкового (запобіжного клапана) відповідає нормі;

з) перевірити роботу легеневого автомата:

встановити ручку переключающего крана в положення "-", а кнопку перекривного клапана в положення "О" і створити розрядження в воздуховодной системі протигаза до моменту спрацьовування легеневого автомата (з'явиться характерний шиплячий звук). Якщо стрілка контрольного пристрою індикатора ІР-2 при працюючому легеневій автоматі буде перебувати в межах зони "С" шкали (в області "Р" або "ЛА КВП" - в залежності від типу перевіряється протигаза), отже легеневий автомат справний;

і) перевірити роботу механізму аварійної подачі кисню (байпаса). Дії виконуються аналогічно перевірці № 1;

к) перевірити справність роботи звукового сигналізатора:

закрити вентиль балона;

зробити кілька вдихів через патрубок сполучної (клапа-


Журнал реєстрації перевірок № 3 кисневих ізолюючих протигазів


Таблиця 6.3 Прийом на перевірку (в ремонт}


видача після
 перевірки (ремон
 та) ___


Результати перевірки № 2Е

li


Ш


Ш


Про ГО 3 cj Ого1-


a & fes


ГО ^ i

s 5I


3_ 3_

_2_


_4_


_5_


 7_7_


Примітка. Термін архівного зберігання журналу - 3 роки.


Журнал реєстрації перевірок № 3 дихальних апаратів


Таблиця 6.4 Прийом на перевірку (в ремонт}


Видача після перевірки (Ремонту)


Результати перевірки № 2


i.

g-5го с!

I


Is

roS

H

5

_2_


_3_


_4_


_5_


Si,

з Й- t

a1

_6_


ill!

_7_


¦ про ro


_9_


i m го Я

i ш 5 про

: 2 s g

j g ro iS

¦ el ™
5 про -? 1 = - ro

Slbro

Up

rosy


SI


Примітка. Термін архівного зберігання журналу - 3 роки.


 Після роботи в бактеріальних середовищах

 збірка


Зарядка і заміна

кисневого

(Повітряного)

балона На зберігання


Перевірка № 2


Зарядка і заміна

регенеративного

патрона У бойовій розрахунок


Перевірка № 1


Не рідше одного разу на місяць перевірка № 3;


перевірка № 2; - -


перевірка № 1


Мал. 6.2. Схема технологічного обслуговування ЗІЗОД

інший) коробки. Якщо звуковий сигналізатор протигаза КВП-8 спрацьовує при тиску кисню 35-20 кгс / см2, Отже він вважається справним. Для респіратора Урал-10 справність фіксується по спрацьовуванню звукового сигналізатора;

л) перевірити герметичність з'єднання протигаза, що знаходяться під високим тиском. Дії виконуються аналогічно перевірці № 1;

м) визначити запас (тиск) кисню в балоні. Визначається при відкритому вентилі балона за показаннями манометра.

Перевірка № 2 дихальних апаратів проводиться із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів, в тій же послідовності, що і перевірка № 1.


6.2.4. Перевірка № 3 ЗІЗОД

Перевірка №3 - вид технічного обслуговування, що проводиться в встановлені календарні терміни, в повному обсязі і з заданою періодичністю, але не рідше одного разу на рік. Перевірці підлягають всі наявні в експлуатації і в резерві ЗІЗОД, а також вимагають повної дезінфекції всіх вузлів і деталей.

Розбирання та збирання ЗІЗОД проводяться на роздільних столах. Подання ЗІЗОД на перевірку здійснюється підрозділами ДПС відповідно до графіка, що розробляється старшим майстром (майстром) ГДЗС і затверджується начальником газодимозахисної служби.

Графік передбачає черговість подання ЗІЗОД по місяцях із вказаною заводських номерів.

Для нових ЗІЗОД перевірка вперше проводиться після закінчення гарантійного терміну, встановленого заводом-виробником для даного зразка. При її проведенні в обов'язковому порядку проводиться неповна розбирання ЗІЗОД і його вузлів з метою профілактичного огляду деталей і частин, перевірки їх стану і заміни.

Перевірка проводиться на базі ГДЗС старшим майстром (майстром) ГДЗС. У разі відсутності штатного старшого майстра (майстра) ГДЗС ці обов'язки покладаються на іншого співробітника ДПС, який повинен мати спеціальну підготовку в обсязі, передбачену для старшого майстра (майстра) ГДЗС, і відповідний допуск.

Результати перевірок записуються в журнал реєстрації перевірок № 3 і в облікову картку на ЗІЗОД, робиться також відмітка в річному графіку перевірок.

6.2.5. Частка сушка та дезінфекція ЗІЗОД

Чистка, регулювання, дезінфекція ЗІЗОД проводиться:

після розконсервації;

при проведенні перевірки №3;

за приписом лікаря в зв'язку з виявленням інфекційного захворювання;

після користування протигазом, а також лицьовою частиною дихального апарату іншою особою і рятувальним пристроєм до нього після кожного застосування;

при постановці в резерв протигаза, а також лицьових частин дихального апарату.

Для дезінфекції ЗІЗОД застосовуються такі розчини:

етиловий спирт ректифікований;

розчин (6%) перекису водню;

розчин (1%) хлораміну;

розчин (8%) борної кислоти;

свіжий розчин (0,5%) марганцевокислого калію.


Примітки:

1. Після чищення та дезінфекції проводиться перевірка №2.

2. Неприпустимо застосування для дезінфекції органічних розчинників
 (Бензину, гасу, ацетону).

6.2.6. ремонт ЗІЗОД

Ремонт ЗІЗОД - це комплекс робіт для підтримання та відновлення справності протигазів і дихальних апаратів.

Ремонт полягає в усуненні незначних несправностей, відновлення експлуатаційних характеристик заміною або відновленням окремих частин і деталей ЗІЗОД, в проведенні повного розбирання, заміни або ремонту всіх несправних складових частин, збірці, комплексної перевірки, регулювання та випробування.

Ремонт організовується і виконується старшими майстрами (майстрами) ГДЗС, як правило, на базі ГДЗС.

Самостійний ремонт і регулювання ЗІЗОД власниками, заборонені.

При виявленні несправності ЗІЗОД виводиться з бойового розрахунку і передається на базу ГДЗС.

Прийом-здача повинна бути зафіксована в акті із зазначенням несправності двома підписами здає і приймає.

Результати ремонту і подальшої перевірки записуються в журнал реєстрації перевірок №3 і в облікову картку на ЗІЗОД.

6.3. Контрольно-вимірювальні прилади для проведення перевірки і регулювання ЗІЗОД

Контрольно-вимірювальні прилади призначені для перевірки несправностей ЗІЗОД зібраному вигляді, а також для визначення параметрів спрацювання окремих вузлів цих апаратів.

6.3.1. Контрольно-вимірювальні прилади для визначення параметрів працездатності КВП

Контрольний прилад РМ (реометр-манометр)

Найбільшого поширення в пожежній охороні, для проведення перевірок кисневих ізолюючих протигазів (КВП), отримали прилади реометри - манометри (РМ) (рис. 6.3).

Прилад забезпечує можливість перевірки:

герметичності воздуховодной системи апаратів при надмірному тиску і при розрідженні в ній;

величини постійної подачі кисню редуктором в систему апарату;

величини розрідження в системі апарату, при якому спрацьовує легеневий автомат;


величини тиску в системі апарату, при якому спрацьовує надлишковий клапан;

герметичності регенеративного патрона і холодильника при надмірному тиску 5 кПа (500 мм вод. ст.).

Прилад забезпечує можливість експлуатації при температурі навколишнього середовища від 10 до 40 ° С, відносної вологості від 30 до 80% і атмосферному тиску від 83 до 104 кПа (620 ... 780 мм рт. Ст.).

 Рис.6.3. Реометр-манометр (РМ): 1 - шкала рухома; 2 - манометр U-образний; 3 - вентиль запірний; 4 - капіляр; 5 - підставка чавунна; 6 - штуцер для створення розрядження (нагнітання); 7 - штуцер для підключення ЗІЗОД

Весь прилад змонтований на штативі, який являє собою чавунне підставу у вигляді підставки - 5; панелі, на якій укріплений U-образний манометр - 2; рухомий шкали - 1. Шкала 1 може переміщатися у вертикальному напрямку, що дає можливість попередньо встановити нульову позначку шкали з рівнем в U-подібній трубці, після чого вона закріплюється гвинтом, розташованим на тильній стороні панелі.

На шкалі з лівого боку можна відраховувати тиск або розрідження, відповідне висоті стовпа води в межах +140 мм; права сторона шкали проградуірована на визначення витрати протікає кисню через капіляр 4 запірного вентиля 3. Латунна трубка, закріплена на панелі, за допомогою гумових трубок з'єднується у верхній частині з U-подібним манометром 2, в нижній частині з запірним вентилем 3.

У верхній частині запірного вентиля 3 є маховичок для відкриття і закриття вентиля.

На запорном вентилі є штуцери, призначені для: 7 - приєднання випробовується приладу (протигаза, респіратора і т.д.); 6 - під'єднання шланга, через який створюється тиск або розрідження; 4 - приєднання капіляра, використовуваного при роботі приладу в режимі реометра (при роботі в режимі манометра капіляр з протилежного боку закривається заглушкою).

Для проведення вимірювань реометр-манометр попередньо заливають дистильованою або простою водою, очищеною від механічних домішок, і встановлюють на твердому рівному підставі. Що стосується розбіжності рівня води в манометрі з нульовим діленням шкали необхідно "0" рухомий шкали 1 поєднати з рівнем води і закріпити шкалу на панелі за допомогою гвинта.Шкала "Р" витрати приладу на рухомий шкалою градуирована по кисню.

Тому при перевірці приладів, що працюють на інших газах, відмінних від кисню, необхідно здійснити перерахунок на ці гази.

В період експлуатації реометр-манометр повинен не рідше одного разу на квартал проходити контрольну перевірку на базах ГДЗС відповідно до графіка контрольних перевірок.

Контрольна перевірка полягає у встановленні фактичних витрат кисню.

Перевірка правильності показань приладу проводиться таким чином: перевірений прилад підключається до ідеалу, точно реєструючого витрата кисню (газовим годинах або ін.).

При цьому покарання приладу можуть відрізнятися від показань приладу еталону в межах + 7%.

Розрахунок похибки показань реометра здійснюється за формулою:


ЧЕТ


100% <7%,


де: qp - Витрата кисню, що показується перевіряється реометром, л / хв; qaT - Витрата кисню, що показується еталоном, л / хв.

Перед використанням реометр-манометр повинен бути перевірений на герметичність. Для цієї мети необхідно заглушити бокові штуцери приладу, відкрити запірний вентиль, до штуцера 6 підключити джерело стисненого повітря, за допомогою якого створити тиск в 2,8 кПа (280 мм вод. Ст.).

Після досягнення зазначеного тиску запірний вентиль приладу закривається; якщо протягом 5 хвилин стовп води в приладі істотно не знижується, герметичність приладу вважається задовільною.

При роботі з приладом необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

заливати в U-подібну трубку дистильовану або очищену від домішок і солей воду;

охороняти прилад від різких ударів;

не докладати великих зусиль до маховичку при закритті і відкритті вентиля;

прилад повинен зберігатися в сухому опалювальному приміщенні при температурі від +5 до + 25 ° С і при відносній вологості повітря не більше 80%.

Перевірку працездатності КВП проводять відповідно до методики, наведеної в інструкції по експлуатації на даний прилад.

Індикатор ІР-2

Індикатор ІР-2 (рис. 6.4) містить пристрої для контролю параметрів перевіряється протигаза в зібраному вигляді без оцінки значень в одиницях фізичних величин і для створення потоку повітря, що нагнітається і відсмоктується повітря.

Індикатор дозволяє перевіряти в ЗІЗ ОД стан герметичності воздуховодной системи при надмірному і вакуумметричного тиску,


 шкала 5 контрольного пристрою і отвори, крізь які проходять трубки колектора 4 з овальним фланцем.Прі перевірці герметичності індикатора овальний фланець закривають гумовим патрубком 2.Контрольное пристрій призначений для визначення стану герметичності апарату при надмірному і вакуумметричного тиску, наявності нормованої постійної подачі редуктором, спрацьовування надлишкового клапана і легеневого автомата. В якості контрольного пристрою для індикації застосований дифманометр-напорометр.На шкалою контрольного пристрою, обмеженою двома довгими ризиками, виділені три зони: зона "С" - для контролю спрацьовування надлишкового клапана і легеневого автомата перевіряється апарату; зона "Д" - для контролю наявності нормованої постійної подачі редуктором; зона "Г" - для контролю стану герметичності воздуховодной системи перевіряється аппарата.Зона "Д" крім основної, має також чотири додаткові зони, позначені цифрами "1", "2", "3", "4" .Додаткові зони призначені для контролю постійної подачі кисню (повітря) в тому випадку, якщо барометричний тиск значно відрізняється від тиску в момент тарировки індикатора.

наявність нормировочной постійної подачі редуктором, спрацьовування легеневого автомата і надлишкового клапана.

Індикатор складається з контрольного пристрою, сильфонного насоса, переключающего крана, запобіжних пристроїв, перекритого крана і колектора для приєднання перевіряється протигаза, що складається з еластичних трубок і овального фланця.

Складові частини індикатора змонтовані в металевому корпусі 1 (рис. 6.4). Верхня стінка корпусу є панель 7, яка в неробочому положенні індикатора закрита кришкою 6.

Панель індикатора має похилу і горизонтальну частини. На горизонтальній розташована кнопка 3 перекривного клапана, ручка 9 переключающего крана і ручка 8 сильфонного насоса з засувкою для фіксації ручки в нижньому положенні.

На похилій частині знаходяться


Мал. 6.4. Загальний вигляд індикатора ІР-2: 1 - корпус; 2 - патрубок гумовий;

3 - кнопка перекривного клапана;

4 - трубки колектора; 5 - шкала
 контрольного пристрою; 6 - кришка;

7 - панель; 8 - ручка сильфонного

насоса; 9 - ручка переключающего

крана; 10 - замокПоказує стрілку контрольного пристрою встановлюють на нульову позначку важелем коректора, розташованого на дні корпусу індикатора.

Сильфонний насос призначений для створення повітряного потоку в індикаторі. Розтягуючись під дією пружини, сильфон насоса всмоктує повітря через всмоктуючий клапан. При натисканні на ручку насоса сильфон виштовхує повітря через нагнітальний клапан.

Кран переключающий призначений для включення контрольного пристрою на перевірку параметрів апарату при надмірному або вакуум-умметріческом тиску і нормованої постійної подачі, а також для зміни напрямку руху повітряного потоку, створюваного сильфонним насосом. Якщо кран знаходиться у положенні "+" (нагнітання), то сильфон всмоктує повітря з атмосфери і нагнітає в перевіряється протигаз, якщо в положення "-" (відсмоктування), то відсмоктує повітря з апарату і виштовхує його в атмосферу. Якщо кран встановлений в положення "Д", то індикатор перекладається на перевірку нормованої постійної подачі редуктором, що перевіряється апарату.

Запобіжні пристрої призначені для захисту мембранної коробки контрольного пристрою від перевантаження і несприятливого впливу тиску з протилежним знаком, що виникає при невідповідності положення переключающего крана вимірюваному тиску.

Клапан перекривний служить для відключення системи створення повітряного потоку індикатора від воздуховодноі системи перевіряється апарату і герметизації останньої.

Перевірку працездатності ЗІЗОД проводять відповідно до методики, наведеної в інструкції по експлуатації на даний прилад.

6.3.2. Прилади для перевірки дихальних апаратів

Система контролю дихальних апаратів СКАД-1

Система призначена для стаціонарного використання на контрольних постах і базах ГДЗС, а також для роботи на місці пожежі.

Система дозволяє проводити наступні види перевірок:

герметичності дихального апарату з лицьовою частиною;

вакуумметричного тиску відкриття легеневих автоматів без надлишкового тиску рятувального пристрою;

скороченої тиску дихальних апаратів;

надлишкового тиску повітря в подмасочном просторі лицьової частини при нульовій витраті повітря;

герметичності воздуховодноі системи рятувального пристрою без надлишкового тиску під лицьовою частиною;

власної герметичності системи при надмірному і вакуумметрічес-ком тиску повітря;

власної герметичності системи з муляжем голови або перевірочним диском.

Основні технічні характеристики системи наведені в табл. 6.5.


Таблиця 6.5Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Склад нейтральних газів | Со2, с. | людини | ВИМОГИ | Д | II -О | ГЛАВА 4. КИСНЕВІ ІЗОЛЮЮЧІ ПРОТИГАЗИ | Фактичний час захисної дії протигаза | Основні тактико-технічні характеристики КВП-8 | Технічні характеристики балонів | Примітка. * - Маса спорядженого апарату з лицьовою частиною (без рятувального пристрою). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати