На головну

Аналіз діяльності стоматологічної служби

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  7. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.

Для реального аналізу діяльності стоматологічної служби необхідна інформація про фактичний рівень і обсяг ураженості зубів і слизової порожнини рота в різних вікових групах населення. Тому здійснення правильного обліку захворюваності і своєї діяльності є обов'язковою умовою роботи кожного працюючого лікаря-стоматолога.

Основним обліковим документом роботи лікарів в поліклініці є амбулаторна історія стоматологічного хворого (форма № 043-0). До спеціальних облікових документів щоденної роботи на прийомі відносяться:

· Лист щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету (ф. №037 / 0-88);

· Щоденник щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (ф. №039-3 / 0);

· Щоденник щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (ф. №039-2 / 0);

· Щоденник щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда (ф. №039-4 / 0);

· Лист щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда (ф. №037-1 / 0);

· Лист щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (ф. 037-2 / 0).

Першопричиною складних і тривалих стоматологічних захворювань є карієс зубів. Тому отримати вичерпні дані про поширеність цього захворювання дуже важливо. За відомим методикам можна визначити:

1. ступінь поширеності карієсу зубів - кількість випадків карієсу на 100 обстежених в різних вікових і статевих групах;

2. інтенсивність ураження карієсом - середня кількість уражених зубів на одного обстеженого в окремих групах за віком і статтю.

3. середня кількість уражених зубів на одного обстеженого окремо:

· З не ускладненими і ускладненими формами карієсу, які підлягають лікуванню;

· Віддалених і підлягають видаленню зруйнованих зубів або коренів;

· Запломбованих зубів на одного обстеженого в різних вікових і статевих групах.

Складають також інтерес і дані про поширення пародонтозу, необхідності в протезуванні і т.д.

Для оцінки діяльності стоматологічної служби використовують спеціальний показник (П. А. Леус 1981р.). це індекс стану стоматологічної допомоги (ICCD). Він розраховується для великих груп населення (район, місто, область) підлогу такій формулі:

До + А

 ICCD = 100% - 100 ·

КПО

А - відсутні зуби, які не замінено штучними;

К - карієс зубів;

П - пломба;

Про - відсутні (віддалені) зуби.

Запропоновано три рівня оцінок задоволення потреби населення в стоматологічної допомоги:

· При ICCD від 50% і вище - задовільний;

· При ICCD 10-40% - недостатній;

· При ICCD від 9% і нижче - низький.

Якість і обсяг лікувальної роботи залежить від матеріально-технічного оснащення. Кількості і кваліфікації медичних працівників, а також від форм організації праці лікарів і норм їх навантаження.

Оцінка обсягу та ефективності роботи лікарів здійснюється за допомогою різних методик, а саме за кількістю:

· Відвідувань зачепи;

· Поставлених пломб за день;

· Трудових одиниць за день.

За трудову одиницю приймається постановка пломби при поверхневому і середньому карієсі з витратою часу в 20 хв.

У 80-і рр. була введена нова одиниця обліку праці лікарів - умовна одиниця трудомісткості (УЄТ). За 1 УЄТ приймають обсяг роботи лікаря, необхідний при постановці пломби при середньому карієсі.

При 6-ти денний робочий тиждень лікар повинен виконувати 21 УЄТ, при 5-ти денний - 25 УЄТ в робочий день. Для при міра такі одиниці наведені в таблиці 6.

Велику роль в підвищенні ефективності допомоги грає оцінка показників діяльності стоматологічної поліклініки (відділення), а також лікарів-стоматологів різних спеціальностей.

Методика обчислення показників діяльності стоматологічної поліклініки (відділення, кабінету)

1. частина санувати від загальної кількості первинних хворих:

 кількість санувати хворих · 100

кількість первинних хворих

(Показник повинен наближатися до 100, але бути не нижче 80%)

2. питома вага санованого населення:

число санувати дорослих (дітей) · 100

 чисельність дорослого (дитячого) населення в районі діяльності стоматологічного відділення (поліклініки)

3. питома вага осіб, які вимагають санації порожнини рота з числа оглянутих в плановому порядку:

 кількість осіб, які вимагають санації порожнини рота · 100

кількість осіб, які оглянуті в порядку планової санації

(Показник характеризує стан профілактичної роботи серед оглянутого населення: чим він нижчий, тим краще проводилася профілактична робота)

4. співвідношення каріозних, пломбованих і видалених зубів:

кількість осіб з каріозною поразкою і запломбованими зубами

кількість видалених зубів

(Це співвідношення має бути в межах 5-7: 1)

5. питома вага пролікованих із захворюваннями слизової і пародонта серед тих, хто звернувся до лікарів-стоматологів:

кількість осіб, у яких пролікована слизова і пародонт · 100

чисельність осіб, які звернулися до лікарів стоматологам

6. частота видалення постійних зубів у дітей:

кількість видалених зубів у дітей · 10.000

 чисельність дитячого населення в районі діяльності стоматологічного відділення

7. частота отримання зубних протезів:

кількість осіб, які отримали зубні протези · 10.000

 чисельність дорослого населення в районі діяльності стоматологічного відділення

8. питома вага осіб, які отримали зубні протези:

кількість протезувати · 100

 кількість осіб, які вимагали протезування

(В даний час цей показник дорівнює 30-35%).

Таблиця №6. Умовні одиниці обліку трудомісткості роботи (УЄТ) лікарів-стоматологів та зубних лікарів (вибірково)

 Деякі види робіт  Оцінка в умовних одиницях трудомісткості (УЄТ)
 Прийом дорослих паціентовА. На загальні види робіт1. Консультація2. Анестезія (включаючи при видаленні зубів) Б. На прийомі хворих терапевтичного профілю1. Огляд порожнини рота первинного хворого, збору анамнезу заболеванія2. Постановка пломби при поверхневому або середньому каріесе3. Зняття пломб. На прийомі хворих із захворюваннями пародонта1. Видалення зубних каменів з усіх зубів ручним способом2. За допомогою УЗ аппаратури3. Медикаментозна обробка патологічних щелепних кишень (зрошення, аплікація, пов'язка і т.д.) Г. На прийомі хворих із захворюваннями хірургічного профілю1. Видалення зуба (в УЄТ внесені витрати праці на огляд хворого, анестезію, ведення документації): · Просте · Сложное2. Перев'язка після складного хірургічного вмешательстваД. На профілактичному пріеме1. Видалення зубного каменю (ручним способом) 2. Покриття фиссур одного зуба герметиком  0,50,5 0,5 1,01,0 4,03,0 1,0 0,751,5 0,75 4,00,5

 

Методика обчислення показників, які характеризують роботу стоматолога-терапевта

1. питома вага осіб, прийнятих лікарями при плановому профогляду щодо до всіх прийнятим (за зверненнями та в плановому порядку):

кількість осіб прийнятих при плановому огляді (первинних хворих) · 100

кількість осіб прийнятих (за зверненнями та в плановому порядку)

2. середнє число запломбованих зубів за день на лікаря:

кількість запломбованих зубів

кількість робочих днів

3. співвідношення числа запломбованих постійних зубів з не ускладненим карієсом до числа запломбованих зубів з ускладненим карієсом

кількість запломбованих постійних зубів з не ускладненим карієсом (всього - ускладнений карієс)

 число запломбованих зубів з ускладненим карієсом (пульпіт, періодонтит)

4. питома вага вилікуваного ускладненого карієсу в постійних зубах заодно звернення:

кількість вилікуваних зубів при ускладненому карієсі за одне звернення

кількість запломбованих зубів при ускладненому карієсі (пульпіт, періодонтит)

5. середнє число проведених санацій всього (за зверненнями та в порядку планової санації) зачепи на лікаря:

кількість проведених санацій

кількість робочих днів

6. питома вага осіб, які вимагають санації від загального числа осіб, оглянутих при плановому профогляду:

кількість осіб, які вимагають санації · 100

кількість оглянутих в плановому порядку

7. питома вага санувати осіб від числа осіб, які вимагають санації, виявленої при плановому профогляду:

 кількість санувати осіб · 100

кількість виявлених осіб при плановому профогляду

8. середнє число УЄТ за день на лікаря:

 кількість УЄТ в місяць

кількість робочих днів

Показники діяльності стоматолога-ортопеда:

1. співвідношення незнімних протезів до знімних:

кількість незнімних протезів

кількість знімних протезів

2. співвідношення опорних коронок до штучним зубам:

 кількість опорних коронок в мостоподобних протезах

кількість штучних зубів в мостоподобних протезах

3. кількість осіб, які отримали протези на одного лікаря-ортопеда за звітний період:

кількість осіб, які отримали протези за звітний період

кількість лікарів-ортопедів

4. співвідношення фасеток литих зубів в мостоподобних протезах:

кількість фасеток в мостоподобних протезах

 кількість литих зубів в мостоподобних протезах

5. кількість протезів виготовлених зубним техніком за звітний період:

кількість зубних протезів

 кількість зубних техніків

6. питома вага цільного протезування серед усіх протезів:

цільні коронки, вставки, мостоподобние протези, бюгельні протези, шини (в сумі) · 100

 всього зубних протезів

7. питома вага бюгельного протезування серед полус'емних протезів:

 кількість бюгельних протезів · 100

кількість полус'емних пластинчастих + бюгельних протезів

РРозділ 15. Система охорони здоров'я в деяких економічно розвинених зарубіжних країнах (США, європейські країни, Великобританія).

Зазначені країни обрані для огляду зарубіжних систем охорони здоров'я не випадково. Вони відзначаються високим рівнем розвитку медицини в умовах ринкових відносин, високим рівнем задоволення потреби населення в медичній допомозі, позитивними тенденціями за основними показниками здоров'я населення.

США

Країна займає перше місце в світі за витратами на охорону здоров'я: 14% від валового національного продукту (ВНП).

У цій країні відсутній самостійне міністерство охорони здоров'я. Керівництво галуззю осуществляет Департамент охорони здоров'я, освіти і добробуту, а саме Служба цивільного здоров'я в складі цього Департаменту.

В США на федеральному рівні вирішуються такі питання з охорони здоров'я:

· Санітарна охорона кордонів;

· Зовнішні медичні зв'язку;

· Організація медичної статистики;

· Контроль діяльності регіональних медичних служб;

· Контроль якості продуктів харчування, ліків і косметичних засобів;

· Організація медичних служб цивільної оборони;

· Надання медичної допомоги певним категоріям громадян.

За рахунок держави забезпечується надання медичної допомоги:

· Державним службовцям;

· Особовому складу збройних сил;

· Ветеранам воїн;

· Американським індіанцям.

У Департаменті охорони здоров'я, освіти і добробуту існує 9 регіональних відділів, які керують регіональними медичними службами.

В кожному штаті існує свій центр охорони здоров'я, функціями якого є організація:

· Санітарно-протиепідемічного захисту населення;

· Медичної освіти;

· Контролю здоров'я школярів;

· Служби охорони материнства і дитинства;

· Боротьби з інфекційними, венеричними, психічними захворюваннями та туберкульозом.

стаціонарну медичну допомогу населення США отримує в лікарнях, які діляться на дві основні групи: федеральні, підвідомчі центральному уряду або іншим федеральним відомствам, і не федеральні, які належать уряду, адміністрації штатів, міським муніципалітетам, благодійним, релігійним організаціям, приватним власникам.

Найбільша частина лікарняних ліжок призначена для лікування хворих з психічними, інфекційними захворюваннями, туберкульозом та надання допомоги під час пологів.

В Американській медичній пресі останніх десятиліть дуже часто пишуть про надзвичайно високу вартість стаціонарної медичної допомоги та необхідності більш ефективного використання ліжкового фонду. Висока вартість стаціонарної медичної допомоги змушує скорочувати її обсяг. Ступінь зайнятості лікарняних ліжок становить 59% і продовжує знижуватися.

Позалікарняну медичну допомогу населенню США майже повністю надають приватно практикуючі лікарі (приватною практикою займаються близько 65-70% всіх лікарів). Прийом пацієнтів проводиться в приватних кабінетах або за системою груповий практиці - в одному приміщенні приймають хворих кілька лікарів. Це в деякій мірі дозволяє компенсувати відсутність поліклінік, полегшує умови оренди приміщень, дає можливість взаємних консультацій хворих.

Оплата медичних послуг здійснюється страховими медичними компаніями або безпосередньо самими пацієнтами.

Протягом усього післявоєнного часу дискутується питання про необхідність реформування системи охорони здоров'я в США. Воно здійснювалося шляхом введення системи медичного страхування. На сьогодні в країні налічується близько 1800 страхових медичних організацій, найбільш відомі з них - «Синій щит» і «Синій хрест».

Медичної страхування є в основному добровільним. Воно охоплює майже 65% американських громадян, переважна більшість яких застраховано лише на окремі види надання медичної допомоги:

· Лікарняному (80% всіх застрахованих);

· Хірургічної (75%);

· На всі види медичної допомоги, крім хірургічної (60%);

· На випадок втрати заробітку (20%).

Майже 15% (40 млн.) Американців, взагалі не користуються ні в якому разі медичного страхування і сплачують повністю вартість медичних послуг.

Важливим соціальним придбанням було введення в США двох пільгових систем надання медичної допомоги: «Медікейр» і «Медікейд».

Система «Медікейр» за рахунок додаткового оподаткування заробітної плати працюючих передбачає звільнення осіб з 65 років від оплати лікарняного і частково позалікарняної допомоги (80% вартості). Користуватися цією програмою мають право всі пенсіонери, незалежно від їх прибутків. Програма «Медікейр» є єдиною програмою медичного страхування, яка передбачає єдині правила і стандартний розмір виплат по всій території країни.

Програма «Медікейд» передбачає фінансування з державних коштів 50-80% витрат на медичну допомогу бідному населенню країни і інвалідам.

На сьогодні обома програмами охоплено близько третини населення США.

Значною проблемою для США є недостатнє забезпечення медичними кадрами, в першу чергу лікарськими. У співвідношенні лікарів «вузьких» спеціальностей і загальної практики перевагу мають перші, хоча потреби населення вимагаю протилежної. У США медичні сестри відіграють велику роль в системі медичної допомоги. Коло їх обов'язків постійно розширюється, особливо при наданні ПМСД.

Слід підкреслити, що многоведомственная система управління охороною здоров'я суттєво впливає на форми і методи надання медичної допомоги. До неї відносяться Американська медична асоціація, Американська лікарська асоціація, Американська асоціація медичних коледжів.

В останні роки організація медичної допомоги зазнає істотних змін, перш за все, створюються великі багатопрофільні медичні установи так званої «керованої медичної допомоги», які об'єднують функції страхової медичної організації з функціями лікувального закладу. Передбачається, що впровадження «керованої медичної допомоги» дозволить підвищити її якість і зменшити обсяг витрат на охорону здоров'я.

Заслуговують на увагу значні досягнення американської медичної науки у вивченні найбільш актуальних проблем профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних, онкологічних, інфекційних та інших захворювань, дуже активне впровадження сучасних комп'ютерних технологій для підвищення ефективності управління та обробки медичної документації; ефективні заходи щодо раціонального використання лікарняного ліжкового фонду; організація досконального системи науково-медичної інформації та т.д.Попередня   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   Наступна

ступеня контролю | стаціонарної допомоги | Розділ 10. Організація медичної експертизи працездатності | Експертиза тимчасової непрацездатності | Експертиза стійкої непрацездатності | Організація стоматологічної допомоги міському населенню | Організація стоматологічної допомоги сільському населенню | Структурні підрозділи | Організація стоматологічної допомоги вагітним жінкам і дітям | Головний лікар |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати