На головну

Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню.

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  3. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  4. VIII. Реорганізація і ліквідація
  5. А. Самоспостереження без допомоги інструментів
  6. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління
  7. адміністративна організація

Цей вид допомоги, як найбільш масовий і соціально значимий, займає провідне місце в медичному забезпеченні населення. Амбулаторно-поліклінічна допомога надається найчастіше в амбулаторіях і поліклініках.

амбулаторія - установа, яка надає допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей.

В поліклініці надається допомога з багатьох спеціальностей.

Як в амбулаторіях, так і в поліклініках здійснюється лікування хворих при зверненні в ці установи, а також проводиться профілактична робота. Крім того, вони надають медичну допомогу на дому.

Поліклініка відрізняється від амбулаторії обсягом і рівнем лікувально-профілактичної допомоги, в останній її забезпечують лікарі основних 4х - 5ти спеціальностей. В амбулаторії можуть також надавати допомогу тільки сімейні лікарі (лікарі загальної практики).

Значення поліклініки і амбулаторії визначається їх наближеністю до населення, а також можливості оптимального участі в медичному забезпеченні переважної більшості населення.

Ці установи займають провідне місце в профілактичній роботі системи охорони здоров'я, їх працівники визначають фактори ризику серед відповідних контингентів, інфекційні та соціально значущі захворювання.

Робота амбулаторій і поліклінік сильно впливає на діяльність інших закладів охорони здоров'я - лікарень, служби швидкої допомоги. Крім того, від ефективної роботи цієї ланки медичної допомоги суттєво залежить рівень і тривалість тимчасової втрати працездатності, частота ускладнень захворювань і наслідок їх перебігу, рівень госпіталізації, тривалість перебування хворих в стаціонарах і взагалі раціональне використання ліжок, а також значною мірою оцінка населенням діяльності всієї системи охорони здоров'я.

Основні завдання міської поліклініки:

· Надання первинної та спеціалізованої кваліфікованої медичної допомоги амбулаторно і вдома;

· Проведення диспансерного спостереження за різними контингентами;

· Проведення лікарської експертизи непрацездатності;

· Організація і проведення профілактичних заходів, включаючи і протиепідемічні;

· Гігієнічне виховання населення;

· Вивчення показників здоров'я населення.

У період реформування системи охорони здоров'я робота поліклініки повинна бути спрямована на суттєве збільшення якості лікування населення, повне комплексне обстеження його соціально-значущих груп, повноцінну реабілітацію.

Ці всі заходи будуть сприяти зменшенню нинішнього досить високого рівня госпіталізації та забезпечать направлення хворих на стаціонарне лікування у випадках крайньої необхідності.

Основні розділи роботи поліклініки:

· Профілактична, включаючи і протиепідемічні заходи;

· Лікувально-діагностична;

· Організаційно-методична.

До профілактичних заходів ставляться як профілактичні (первинні), так і потенційно профілактичні (вторинні).

Первинні заходи:

· Прищеплення;

· Гігієнічне виховання населення;

· Диспансерне спостереження за здоровими і особами з факторами ризику;

· Санітарно-протиепідемічні заходи.

Вторинні заходи:

· Своєчасне визначення інфекційних захворювань і повідомлення про інфекційного хворого СЕС;

· Організація ізоляції хворих, спостереження за контактними видужуючими;

· Організація поточної дезінфекції.

Лікувально-діагностична робота включає:

· Раннє виявлення захворювань і повноцінне своєчасне обстеження хворих;

· Лікування хворих в поліклініках і на дому, в тому числі і в стаціонарах вдома з використанням відповідного комплексу методів реабілітаційного лікування;

· Надання невідкладної медичної допомоги при раптовому порушенні здоров'я хворого;

· Обстеження, відбір та направлення хворих на госпіталізацію;

· Відбір і обстеження хворих для санаторно-курортного лікування;

· Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

· Відбір та направлення хворих з ознаками стійкої втрати працездатності на МСЕК.

Організаційно-методична робота включає:

· Аналіз стану здоров'я населення;

· Оцінка діяльності поліклініки, її підрозділів і персоналу;

· Введення в практику нових ефективних методів і засобів профілактики, діагностики та лікування, а також організаційних форм і методів роботи;

· Організація і забезпечення підвищення кваліфікації медперсоналу (напрямок на післядипломну підготовку і стажування в стаціонарах, проведення науково-практичних конференцій і семінарів).

Структура міської поліклініки:

Міська поліклініка:

· Управління;

· Господарська частина;

· Реєстратура;

· Лікувально-допоміжні відділення (фізіотерапевтичні, ЛФК, рефлексотерапія);

· Діагностичні підрозділи (рентгенівське відділення, лабораторія, відділення (кабінети) функціональної діагностики, ендоскопічний кабінет, кабінет УЗД);

· Кабінет долікарської прийому;

· Лікувально-профілактичні підрозділи (відділення або кабінети з 18-20 спеціальностей);

· Відділення профілактики;

· Інші підрозділи

· Кабінет невідкладної допомоги;

· Кабінет обліку і медичної статистики;

· денний стаціонар;

· Госхозрасчетное відділення.

Відповідно до указу МОЗ України №127 від 21.05.1998г. замість кабінетів обліку і медичної статистики створюються інформаційно-аналітичні відділення.

Для забезпечення прийому населення в поліклініці і надання медичної допомоги на дому посади лікарів в містах з населенням понад 25 тис. в міських поліклініках, які входять до складу міських лікарень (МСЧ зі стаціонаром), встановлюються відповідно до указу МОЗ України №33 від 23.02.2000г.Попередня   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   Наступна

На 100 тис. Населення (1999). | Профілактика ВІЛ / СНІД | епідеміологічної СЛУЖБИ | Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення дорослого населення | До видів лікувально-профілактичної допомоги відносять: амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, швидку і санаторно-курортну допомогу. | лікарняні установи | Амбулаторно-поліклінічні заклади | Санітарно-епідеміологічні установи | Установи медико-соціального захисту | III. Лікарі-фахівці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати