На головну

III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.

  1. III. освітній процес
  2. III. освітній процес
  3. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  4. V. 18.6. формування здібностей
  5. VI. Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі
  6. А) Санітарно-захисні зони

Перший і другий розділи реалізуються зусиллями і заходами з боку держави, інфраструктурою санітарно-епідеміологічної служби, виділенням коштів на розвиток лікувально-профілактичних закладів тощо, третій через загальнодержавні програми.

Відповідні програми гігієнічного виховання повинні впроваджуватися, щонайменше в підлітковому віці, а то й раніше. Беручи до уваги більш високі показники смертності осіб, в програмах первинної та вторинної профілактики слід також виділяти, як фактор ризику, стать. Вони повинні враховувати регіональні відмінності смертності від ХСК. Третій етап профілактики БСК повинна передбачати покращали надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги, попередження хронізації, ускладнень та інвалідизації хворих.

Впровадження багатофакторний профілактичних програм, нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих на БСК, дозволяють сподіватися на покращали показників захворюваності, смертності в Україні, як це зареєстровано в Японії, США, Франції, Швеції, Фінляндії, інших розвинених країнах світу.

Контрольні питання

Які хвороби належать до найважливіших хронічних захворювань?Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Тенденції захворюваності з тимчасовою втратою працездатності | інвалідність | Основний показник, який характеризує інвалідність | Загальна Первинна | Фізичний розвиток | У країнах, які розвиваються, більшість населення вмирає з причин, пов'язаних з інфекційними та вірусними захворюваннями - "епідемічний тип патології". | Медико-соціальні аспекти інфекційних хвороб, в першу чергу туберкульозу і СНІДу. | Надлишкова Технізація і інформатизація, які впливають на фізичне і психічне здоров'я людства. | Показник смертності від ХСК формується, головним чином, за рахунок смертності від ішемічної хвороби серця та церебро-васкулярної патології. | БСК істотно впливають і на захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати