Головна

Гравітаційні методи збагачення

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Гравітація є основним методом збагачення вугілля, що визначається великою різницею в питомих вагах: вугілля - 0,8-1,5; глина - 1,8-2,2; вуглистий сланець - 1,7-2,2; сланці - 2-2,8; піщаник - 2,2-2,6; пірит - 5 г / см3.

Гравітаційні процеси відрізняються великою швидкістю поділу, високою ефективністю і продуктивністю, дешевизною.

При збагаченні вугілля застосовуються мокрі гравітаційні процеси і сухі. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Так, перевагою мокрих процесів є висока ефективність, тому вони застосовуються для порівняно великих вугілля, а також те, що при них показники збагачення бувають вище, ніж при сухих процесах збагачення.

До недоліків мокрого збагачення відносяться великий вміст вологи, труднощі при збагаченні в районах з суворим кліматом і те, що потрібно вода для збагачення.

Перевагою сухого збагачення є те, що при ньому вологість вугілля не збільшується.

До недоліків сухого збагачення можна віднести те, що застосовується він при збагаченні вугілля не крупніше 30 мм, при цьому утворюється пил, яку необхідно вловлювати, а також те, що застосовувати його можна тільки до легкообогатімим вугіллю, при цьому спостерігаються низькі показники збагачення в порівнянні з мокрим процесом.

Застосування сухого збагачення можливе лише до вугілля з вмістом вологи 3-5%, інакше буде потрібно підсушування, а, отже, додаткові витрати.

Вибір застосування гідравлічного або пневматичного збагачення залежить від обогатимости оброблюваного вугілля, від кліматичних умов, економічних чинників. Часто великі класи збагачуються мокрим способом, а дрібні - сухим, так як зневоднення їх утруднено.

З гравітаційних процесів найбільшого поширення набув процес мокрій отсадки. Широко застосовується збагачення на мийних жолобах і концентраційних столах. За останні роки широко впроваджується збагачення у важких середовищах.

М о к р а я про т з а д к а застосовується як для великих (100-12 мм) так і для дрібних класів (12-0,5 мм). Для збагачення зерен дрібніше 0,5 мм відсадження не застосовується. Тому перед збагаченням на отсадочних машинах вугілля піддається підготовці, в яку входять операції дроблення і просіювання.

Збагачення вугілля відсадженням проводиться в широко класифікованому і не класифікованому видах.

Ж е л про б н и е м о й к и (реожелоба) застосовуються для матеріалу такої ж крупності, що і відсадження (100-0,5 мм). Клас 100-13 мм і 13-0,5 мм збагачується на різних мийках.

Углемоечние комбайни - це машини, які поєднують відсадження, зневоднення і освітлення води. Вони застосовуються в основному для збагачення великих класів вугілля (від 20-25 мм до 175 мм).

К о н ц е н т р а ц і о н н и е с т о л и використовуються для дрібних і тонких класів вугілля (великою від 12-15 до 0,08 мм). Перед збагаченням бажана гідравлічна класифікація. Недолік столів - це низька їх продуктивність. У нас широкого поширення столи не отримали. Застосовувалися вони при обробці високосірчистих коксових вугілля, для виділення піриту (в той час як в США на столах збагачується 12% всіх вугілля). Тому вітчизняна промисловість досі не виготовляє спеціальних столів для вугілля. Інститути ИГИ і УкрНДІ вуглезбагачення ведуть широкі дослідження за технологією збагачення вугільної дрібниці на концентраційних столах і її впровадження в промисловість. Ними розроблена конструкція нових концентраційних столів СКПМ-3 і СКПМ-6. Ці столи сконструйовані спеціально для вугілля і ліквідують колишній раніше недолік - малу продуктивність.

В і н т о в и е з е п а р а т о р и застосовуються для збагачення дрібного вугілля (від 6 мм і нижче). Австралійська компанія Vickers Australia створила для збагачення дрібного вугілля сепаратор Vickers. За рахунок підвищення діаметра спіралі до 1 м досягнута продуктивність 2,5 т вугілля на годину, а широкий породний канал і унікальна комбінація відсікачів дозволяють збагачувати вугілля з різними характеристиками обогатимости.

Найбільш широко застосовуються одноходові гвинтові сепаратори з кроком 342 мм і двоходові з кроком 445 мм. З'явилися апарати великого діаметру (до 1 500 мм) з відповідно збільшеним кроком.

У Росії протягом багатьох років проводяться роботи по дослідженню та впровадженню в промислову експлуатацію протиточних гравітаційних збагачувальних апаратів типу СШ, СВШ і КНС.

Ефект поділу частинок досягається за рахунок взаємодії
 полів гравітаційних і відцентрових сил. При відставанні частки від руху рідини щільність розподілу буває більше щільності рідини. Це є принциповою основою методу, де процес поділу відбувається під впливом полів як гравітаційних, так і відцентрових.

У співдружності з співробітниками інституту Іотта в умовах Черемховского родовища проведені дослідження і накопичений певний досвід в області нової технології збагачення вугілля в шнекових сепараторах СШ-15.

Про б о г а щ е н і е в т я ж е л и х з р е д а х займає особливе місце в комплексі технологічних заходів. Зараз вже працюють на важких суспензіях збагачувальні фабрики 13-біс, «Радянська», «Максимівка» при Ясинівському коксохімзаводі (крупність 10-80, 1-10, 1-80 мм) і ін.

Як важкої середовища служать важкі рідини і мінеральні суспензії.

Багато неорганічні солі дешеві, є в великих кількостях або являють собою невикористовувані відходи різних хімічних виробництв. У той же час вони легко видаляються з поверхні частинок вугілля простий промиванням водою, більшість з них не шкідлива для обслуговуючого персоналу. Широке поширення для промислового збагачення вугілля отримав в першу чергу розчин хлористого кальцію, який є відходом при виробництві бертолетової солі або соди (ресурси його необмежені). Розчин хлористого кальцію дає питома вага рідини, що дорівнює 1,5 г / см3 (Т = 40 ?С), в'язкість його - задовільна. У тих випадках, коли необхідно підвищення щільності поділу, можливе застосування водних розчинів азотнокислого кальцію, стабільних при кімнатній температурі до щільності 1,6 г / см3, Підігрів дозволяє також досягти їх стабільності при більш високій щільності. Азотнокислий кальцій виходить при утилізації відхідних газів заводів азотної промисловості. Однак з огляду на його застосування в сільському господарстві у вигляді добрива бажано обмежувати його використання в збагаченні, якого можна досягти шляхом застосування змішаних розчинів хлористого і азотнокислого кальцію, які дозволяють працювати навіть з ще більшою щільністю поділу, ніж індивідуальні розчини. Стабільні розчини з питомою вагою 1,6 г / см3 (Т = 60 ?С) дає поташ (вуглекислий калій) - відхід виробництва глинозему з нефелінових руд. Особливий випадок застосування важких рідин для збагачення твердого палива має місце при використанні концентратів для переробки на рідке паливо методом гідрогенізації, коли залишилася на вугіллі сіль ще грає і роль каталізатора (наприклад, сульфат 2- або 3-валентного закісного і окисленого заліза). Таким чином, є великий асортимент неорганічних солей, водні розчини яких можна використовувати в якості важких середовищ для збагачення твердого палива. Вибір розчину здійснюється в залежності від властивостей збагачуваної матеріалу і напрямки використання продуктів збагачення.

Важкі органічні рідини, придатні для збагачення вугілля, за своїми фізико-хімічними константами представляють галоідопроізводние різних вуглеводнів. Йодисті з'єднання недостатньо стійки і дуже дорогі. Тому для дослідження в збагачувальної промисловості пропонуються тільки полихлоридов і поліброміди. У Росії на Жілевской дослідної фабриці ИГИ було випробувано збагачення вугілля в полихлоридов. В якості основної рідини був обраний чотирихлористий вуглець. Для отримання середовища меншої щільності до нього приєднались дихлоретан або трихлоретилен (в даний час установка демонтована). На неорганічних солях працює ряд фабрик

Важкі суспензії (мінеральні) виготовляються з тонкоподрібнених (до якої крупності - визначають практично) мінералів і води. Використовують магнетит, пірит, барит, пісок, глину, Калашникова пил. Найбільш легко регенерується магнетитових суспензія. Ефективність збагачення залежить в першу чергу від стійкості і в'язкості суспензії. Для поліпшення властивостей суспензії подають такий реагент, як гексаметафосфат і ін. Метод збагачення вугілля в мінеральних суспензіях вперше почав застосовуватися на фабриках Донбасу. Ще в 1952 р на фабриці «Радянська» великий вугілля збагачувався в магнетитової суспензії в Коритний сепараторах конструкції Южгипрошахт. Однак тоді процес не був освоєний через ненадійність обладнання та недосконалість технологічної схеми. Після цього збагачення у важких суспензіях набуло поширення на багатьох фабриках України для видалення великої породи вугілля більше 25 (10) мм. В як навантажувач застосовувався магнетит Криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів. Основні переваги цього процесу полягають у великий точності поділу, високих показниках, в простоті і дешевизні самої установки. Ефективним є барабанний сепаратор СБЕ-2, трёхпродуктовий сепаратор СКВП-32, а також сепаратори СТТ-32, KHC-I08, КНС-138а і KHC-168 продуктивністю до 350 т / год. На деяких фабриках СНД встановлені сепаратори зарубіжних конструкцій: «Дрюбой» (Франція), «Ведаг» (Німеччина), «Теска» (Німеччина).

Важкосередовищної збагачення важкозбагачуваних вугілля здійснюється із застосуванням багатоступінчастої сепарації в двухпродуктових відцентрових сепараторах (ГТ-500, ГТ-710) і трехпродуктових (ГТ 630/500, ГТ 10/500).

На ряді фабрик збагачення вугілля здійснюється в гидроциклонах. Впроваджені дво- і трехпродуктовие гідроциклони.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | Використання вугілля | І його родовища | І шкідливі домішки | Схеми збагачення, фабрики | лекція 3 | матеріалів | Типи руд і родовищ | Збагачення графітових руд | флотація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати