Головна

Рецесійний та інфляційний розриви

  1. Підшкірно розривісухожиль
  2. Протипожежні розриви між будівлями і складами
  3. РОЗРИВИ м'язів
  4. Розтягнення та розриви зв'язок

Якщо фактичний рівноважний ВВП менший за потенційний (Yфакт. рецесійний розрив. Така ситуація, відповідно до кейнсианскими уявленнями, обумовлена недостатністю сукупних витрат для забезпечення рівня випуску повної зайнятості, тому для досягнення цього рівня випуску (Y *) необхідно збільшити сукупні плановані витрати Ep. (Рис. (А)).

 Мал. - Розриви в кейнсіанської моделі а) рецесійної розрив б) Інфляційний розрив  
B
A
 DEp
Y*
Y1
 DY
Y
E
B
A
 DEp
Y1
Y*
 DY
Y
E
 Початкове рівновагу знаходиться в точці А, в якій величина сукупних планованих витрат дорівнює Е1, А обсяг рівноважного фактичного випуску Y1, Він менше, ніж рівень випуску повної зайнятості Y *. Щоб забезпечити випуск Y *, повинні збільшитися плановані витрати, тобто крива Ер1 повинна зрушити до Ер2. Важливо розрізняти рецесійний розрив витрат і рецесійний розрив випуску (ВНП). Різниця між величиною планованих витрат Ер1 і Ер2 являє собою рецесійний розрив витрат (?Ер), а різниця між величиною Y1 і Y * (?Y) - це рецесійний різних випуску. Слід зазначити, що можливість рецесійного розриву випуску визнають представники всіх напрямів макроекономістів, а рецесійний розрив витрат має місце тільки в кейнсіанської моделі (оскільки тільки в цій моделі, по-перше, рецесійний розрив випуску пояснюється недостатністю величини сукупних витрат (сукупного попиту) в результаті неповної зайнятості ресурсів і, по-друге, обгрунтовується мультиплікативний ефект впливу зміни витрат на зміну величини сукупного випуску). У кейнсіанської моделі рецесійний розрив випуску - це рецесійний розрив витрат, помножений на мультиплікатор витрат (?Y = ?Ер х КА ), А оскільки мультиплікатор витрат ДоА, Рівний [1 / (1 - МРС (1 - t))] завжди більше 1, то рецесійний розрив випуску завжди більше рецесійного розриву витрат.

Протилежна ситуація, при якій фактичний рівноважний випуск Y перевищує випуск повної зайнятості (потенційний ВВП) Y *, тобто Yфакт > Y *, відома як інфляційний розрив випуску, Що в кейнсіанської моделі є наслідком інфляційного розриву витрат, Тобто надмірності сукупних витрат. Для повернення до потенційного обсягу випуску необхідно скоротити сукупні плановані витрати. Ця ситуація представлена ??на рис. (Б). Інфляційний розрив випуску дорівнює ?Y, а інфляційний розрив витрат дорівнює ??Ер, причому ?Y - це мультиплікувавши величина ??Ер. Щоб ліквідувати інфляційний розрив, плановані витрати повинні бути зменшені на ??Ер, що відповідає зсуву кривої планованих витрат від Ер1 до Ер2.


 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Сутність, причини, види і наслідки інфляції | Тема №5 Грошовий ринок і його рівновага | Попит на гроші | Банківська система | А) грошовий ринок; б) ринок інвестицій; в) ринок товарів і послуг | Витоки моделі і її допущення | Ринок праці | Ринок товарів і послуг | Макроекономічна рівновага | Витоки, передумови і припущення моделі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати