Головна

Ринок праці

  1. А) грошовий ринок; б) ринок інвестицій; в) ринок товарів і послуг
  2. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  3. АВТОРИНКИ
  4. Аграрний ринок.
  5. Альтернативний інвестиційний ринок
  6. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  7. Аналіз продуктивності праці

З точки зору класиків головний ресурсний ринок - ринок праці. Якщо є рівновага тут, то воно буде автоматично і на інших ринках. Так як в короткостроковий період цей ресурс змінний, отже їм можна управляти, його можна котроліроовать.

L - ресурс праці

К - капітал = конст.

l - сировина, земля = конст.

Т - технологія = конст.

Ринок праці в класичній моделі - саморегулюючий, зайнятість - повна і це - норма для ринкової економіки. Найкраща економічна політика - політика невтручання держави в справи ринку. (Рікардо, Мілль, Маршалл).

Ринок праці - Це інститут, що забезпечує взаємодію попиту на працю і пропозиції праці (DL і SL). Попит на працю і пропозицію праці - функція від реальної з \ п (Wr). Чим вище реальна з \ п, тим нижче попит на працю і тим вище пропозиція.

Реальна з \ п - дохід від праці, виражений в одиницях створеного продукту, тобто то кількість созхданних товарів і послуг, яку можна купити на номінальну з \ п.

взаємодіяDL і SLформує рівноважну ставку реальної з \ пл Wr0. при Wr0 DL= SL,циклічне безробіття = 0 (ринок праці конкурентний, тобто здатний ефективно використовувати ресурс праці і забезпечувати повну зайнятість).

1. Розглянемо, що буде, якщо з \ п буде уставновлена ??на рівні Wr1. Бізнес буде потребувати більшої робочої сили, ніж передбачається, отже створюється дефіцит р \ с. Отже конкуренція покупців трудових ресурсів призведе до зростання з \ п, поки не встановиться рівновага на рівні Wr0.

2. Розглянемо ситуацію, яка характеризується з \ п в точці Wr2. Тут конкуренція серед продавців ресурсів призведе до зниження реальної з \ п. Рівновага встановиться в точці К.

 Wr, грн.

SL

Wr2

Wr0

Wr1

DL

L, чол.

L0

Wr0 - Рівноважна годинна ставка з \ п - початкова ціна в національній економіці

L0 - Точка повної зайнятості (нульова циклічне безробіття)

У точці К національна економіка досягає максимуму обсягу виробництва. Для пояснення цієї тези представляємо виробничу функцію короткого періоду. Ця функція має вигляд

Yr = Yr (L, l, К, Т)

Yr - реальний обсяг національного продукту

L - ресурс праці

l - сировина, земля

К - капітал

Т - технологія

Реальний обсяг виробництва в класичній теорії ставиться в залежність від цих змінних. Ця функція схильна до закону спадної граничної віддачі факторів виробництва (продуктивності). Закон: При постійних технологіях зростання отдного з факторів виробництва при інших рівних умовах, починаючи з певної комбінації, викликає зменшення приросту обсягу виробництва.

У короткостроковий період l, К, Т - постійні, отже, для короткострокового періоду реальний обсяг виробництва - функція від L, тобто Yr (L). Якщо врахувати, що діє закон спадної граничної віддачі, то існує деяка критична точка, після якої збільшення Yr не відбувається.

Повна зайнятість на ринку праці гарантує максимальний рівноважний обсяг національного виробництва, тобто максимум виробничої функції.

 Yr

L, чол.

Wr

При зниженні ставки з \ п до Wr1, виправдано буде підвищення зайнятості до L1, а при підвищенні до Wr2 зайнятість знизиться до L2.

У короткому періоді попит на працю може змінюватися тільки внаслідок зміни ставки реальної заробітної плати. У тривалому періоді зростає кількість застосовуваного капіталу і ефективність технологій, це призведе до зсуву кривої попиту на працю вправо.



Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Рівновага ринку і його зміна | Зміна кривої сукупного попиту | Сутність, причини, фази та наслідки економічних циклів | Сутність, причини, типи та наслідки безробіття | наслідки безробіття | Сутність, причини, види і наслідки інфляції | Тема №5 Грошовий ринок і його рівновага | Попит на гроші | Банківська система | А) грошовий ринок; б) ринок інвестицій; в) ринок товарів і послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати