На головну

Дисграфія - часткове специфічне порушення процесу письма.

  1. I стадія раневого процесу.
  2. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  3. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  4. IV. Учасники освітнього процесу
  5. IV. Учасники освітнього процесу
  6. IV.3.2) Види легісакціонногопроцесу.
  7. IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу.

Виявляється в нестійкості оптико-просторового образу букви, в смешениях або пропусках букв, в спотвореннях звукослогового складу слова і структури пропозицій. У разі несформованості процесів читання і письма (в ході навчання) говорять про алексии і аграфии.

Порушення письма і читання у дітей викликаються труднощами в оволодінні вміннями і навичками, необхідними для повноцінного здійснення цих процесів. За даними дослідників, ці труднощі обумовлюються дефектами усного мовлення (за винятком оптичних форм), несформованістю операцій звукового аналізу, нестійкістю довільного уваги.

Порушення письма і читання у дітей необхідно відрізняти від втрати умінь і навичок письма і читання, т. Е. Дислексії (Олексій) і дисграфий (Горпини), що виникають при афазії.

Таким чином, в логопедії виділяються 11 форм мовних порушень, 9 з них складають порушення усного мовлення на різних етапах її породження і реалізації і 2 форми складають порушення писемного мовлення, що виділяються в залежності від порушеного процесу. Порушення усного мовлення: дисфония(Афон), тахілалія, браділалія, заїкання, дислалія, ринолалия, дизартрія(Анартрия), алалия, афазія.Порушення писемного мовлення: дислексія(Алексія) і дисграфія(Аграфия).

У наведену класифікацію включені лише ті форми мовних порушень, які виділені в логопедичної літературі і стосовно яких розроблені методики. Всередині кожної з форм мовних порушень існують види і підвиди, які відображені в наступних розділах. У зв'язку з цим слід зазначити, що в ряді випадків види порушень, що відносяться до однієї формі, являють собою не варіант, а окреме порушення. Наприклад, в дислексію включені, з одного боку, артікуляторно-фонетичні порушення, т. Е. Дефекти власне звукової реалізації мови, що відносяться до рівня мовної норми, а з іншого - фонематичні порушення, обумовлені несформованістю операцій, які здійснюють відбір звуків, і які стосуються рівню структурного (мовного) оформлення висловлювання.

Зазначена непослідовність класифікації стала особливо помітною в сучасний період розвитку науки у зв'язку зі зрослими знаннями про мовних (психологічних і фізіологічних) механізмах і новими дослідженнями в логопедії. Кожен новий етап в розвитку науки і нові знання вимагають внесення коррективного в попередні уявлення, тому подальша розробка питань класифікації мовних порушень залишається актуальним завданням логопедії.

Психолого-педагогічна класифікаціявиникла в результаті критичного аналізу клінічної класифікації з точки зору застосування її в педагогічному процесі, яким є логопедичні вплив. Такий аналіз виявився необхідним у зв'язку з орієнтацією логопедії на навчання і виховання дітей з порушеннями розвитку мови.

Увага дослідників була направлена ??на розробку методів логопедичного впливу для роботи з колективом дітей (навчальної групою, класом). Для цього необхідно було знайти загальні прояви дефекту при різних формах аномального розвитку мови у дітей, особливо ті, які є актуальними для корекційного навчання. Такий підхід зажадав іншого принципу угруповання порушень не від загального до конкретного, а від часткового до загального. Це дозволило будувати її на основі лінгвістичних і психологічних критеріїв, серед яких враховуються структурні компоненти мовної системи (звукова сторона, граматичну будову, словниковий запас), функціональні аспекти мови, співвідношення видів мовленнєвої діяльності (усній і письмовій).

Порушення мови в даній класифікації поділяються на дві групи.

Перша група - порушення засобів спілкування(Фонетико-фонематичні недорозвинення і загальне недорозвинення мови).

Фонетико-фонематичні недорозвинення мови - порушення процесів формування произносительной системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття й вимови фонем.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

ЗНАЧЕННЯ логопед | ОСОБИСТІСТЬ логопед | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ логопед | Понятійно-категоріальний апарат логопедії | ГЛАВА 2. Етіологія ПОРУШЕНЬ МОВИ | Висновки і проблеми | ГЛАВА 3. ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ | Висновки і проблеми | ГЛАВА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОВИ | ВИДИ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ, що потрапляє до КЛІНІКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати