На головну

Структурусовременной логопедіісоставляет дошкільна, школьнаялогопедія і логопедія підлітків і дорослих.

  1. Біологічний вік дітей і підлітків
  2. Провідна діяльність в підлітковому віці
  3. Види і функціональні особливості м'язової тканини дітей та підлітків
  4. ВПЛИВ ПРАЦІ НА ЗРОСТАННЯ ОРГАНІЗМ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
  5. Гігієна дітей іподростков і її розвитку
  6. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
  7. Гігієна праці ПІДЛІТКІВ

Основний метою логопедіїє розробка науково обґрунтованої системи навчання, виховання і перевиховання осіб з вадами мовлення, а також попередження мовних розладів.

Вітчизняна логопедія створює найбільш сприятливі умови для розвитку особистості дітей з порушеннями мови. В основі успіхів вітчизняної логопедії лежать численні сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, які свідчать про великі компенсаторних можливостях розвивається дитячого мозку і вдосконалення шляхів і методів логопедичного корекційного впливу. І. П. Павлов, підкреслюючи надзвичайну пластичність центральної нервової системи і її необмежені компенсаторні можливості, писав: «Ніщо не залишається нерухомим, непіддатливою, а завжди може бути досягнуто, змінюватися на краще, аби були здійснені відповідні умови».

Виходячи з визначення логопедії як науки, можна виділити наступні її завдання:

1. Вивчення онтогенезу мовної діяльності при різних формах мовних порушень.

2. Визначення поширеності, симптоматики і ступеня проявів порушень мовлення.

3. Виявлення динаміки спонтанного і спрямованого розвитку дітей з порушенням мовної діяльності, а також характеру впливу мовних розладів на формування їх особистості, на психічний розвиток, на здійснення різних видів діяльності поведінки.

4. Вивчення особливостей формування мови і мовних порушень у дітей з різними відхиленнями у розвитку (при порушенні інтелекту, слуху, зору і опорно-рухового апарату).

5. З'ясування етіології, механізмів, структури і симптоматики мовних порушень.

6. Розробка методів педагогічної діагностики мовних розладів.

7. Систематизація мовних розладів.

8. Розробка принципів, диференційованих методів і засобів усунення мовних порушень.

9. Удосконалення методів профілактики мовних розладів.

10. Розробка питань організації логопедичної допомоги.

У зазначених завданнях логопедії визначається як теоретична, так і практична її спрямованість. теоретичнийїї аспект- Вивчення мовних розладів і розробка науково обґрунтованих методів їх профілактики, виявлення і подолання. практичний аспект- Профілактика, виявлення та усунення мовних порушень. Теоретичні і практичні завдання логопедії тісно пов'язані. Для вирішення поставлених завдань необхідно:

- Використання міжпредметних зв'язків і залучення до співпраці багатьох фахівців, що вивчають мову і її порушення (психологів, нейропсихології, нейрофізіологів, лінгвістів, педагогів, лікарів різних спеціальностей та ін.);

- Забезпечення взаємозв'язку теорії і практики, зв'язок наукових і практичних установ для більш швидкого впровадження в практику новітніх досягнень науки;

- Здійснення принципу раннього виявлення та подолання мовних порушень;

- Поширення логопедичних знань серед населення для профілактики порушень мови.

Рішення даних завдань визначає хід логопедичного впливу.

Основним напрямком логопедичного впливу є розвиток мови, корекція і профілактика її порушень. У процесі логопедичної роботи передбачається розвиток сенсорних функцій; розвиток моторики, особливо мовної моторики; розвиток пізнавальної діяльності, перш за все мислення, процесів пам'яті, уваги; формування особистості дитини з одночасною регуляцією, а також корекцією соціальних відносин; вплив на соціальне оточення.

Організація логопедичного процесу дозволяє усунути або пом'якшити як мовні, так і психологічні порушення, сприяючи досягненню головної мети педагогічного впливу - вихованню людини.

Логопедическое вплив має бути направлено як на зовнішні, так і на внутрішні фактори, що зумовлюють порушення мови. Воно являє собою складний педагогічний процес, спрямований перш за все на корекцію і компенсацію порушень мовної діяльності.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Теоретичні основи логопедії. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ логопед | ЗНАЧЕННЯ логопед | ОСОБИСТІСТЬ логопед | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ логопед | Понятійно-категоріальний апарат логопедії | ГЛАВА 2. Етіологія ПОРУШЕНЬ МОВИ | Висновки і проблеми | ГЛАВА 3. ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ | Висновки і проблеми | ГЛАВА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОВИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати