Головна

Кругообіг ресурсів, доходів, товарів і послуг у національній економіці

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  4. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  5. II. Умови надання комунальних послуг
  6. II. Умови надання комунальних послуг
  7. III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку

Виявлення найбільш типових рис поведінки економічних агентів (агрегування агентів) і найсуттєвіших закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, тобто досліджувати закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, видатків і доходів (Або моделі кругових потоків - model of circular flows). Дана модель в загальному вигляді демонструє, як функціонує економіка, спрямована на задоволення різноманітних потреб людей.

Економічні агенти здійснюють зв'язку один з одним за допомогою економічних благ. Рух цих благ утворює кругообіг, що супроводжується зустрічним потоком грошових доходів і витрат - малюнок 3

Малюнок 1.3 - Модель кругооборотапродукта, витрат і доходів

Домогосподарства купують (пред'являють попит на) товари і послуги, які виробляють фірми (забезпечують пропозицію) і постачають на ринок товарів і послуг. Щоб виробляти товари і послуги, фірми закуповують (пред'являють попит на) економічні ресурси - праця, землю, капітал і підприємницькі здібності - (тобто пред'являють попит на економічні ресурси), власниками яких є домогосподарства (забезпечують пропозицію економічних ресурсів). Матеріальні потоки повинні бути опосередковані грошовими потоками. Купуючи товари і послуги, домогосподарства за них платять. Витрати домогосподарств на купівлю товарів і послуг звуться споживчих витрат (consumption spending). Фірми, продаючи свою продукцію домогосподарствам, отримують виручку від продажів (revenue), з якої виплачують домогосподарствам плату за економічні ресурси, що для фірм являє собою витрати (costs), а для домогосподарств - факторні доходи (income) - заробітну плату (за фактор працю ), ренту (за фактор землю), відсоток (за фактор капітал) і прибуток (за фактор підприємницькі здібності), сума яких становить національний дохід. Отримані доходи домогосподарства витрачають на покупку товарів і послуг (споживчі витрати). Доходи і витрати рухаються по колу. Дохід кожного економічного агента витрачається, створюючи дохід іншому економічному агенту, що, в свою чергу, є основою для його витрат. Збільшення витрат веде до зростання доходу, а зростання доходу є передумовою для подальшого збільшення витрат. Ось чому схема отримала назву моделі кругообігу або моделі кругових потоків. Матеріальні потоки рухаються проти годинникової стрілки, а грошові - за годинниковою стрілкою. Попит рухається за годинниковою стрілкою, а пропозиція - проти.

Зі схеми випливає, що:

1) вартість кожного матеріального потоку дорівнює величині грошового потоку;

2) національний продукт дорівнює національному доходу;

3) сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції;

4) сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам.

Оскільки домогосподарства діють раціонально, то вони витрачають на споживання не весь свій дохід. Частиною доходу вони зберігають, причому заощадження (savings) повинні приносити дохід. Фірми ж відчувають потребу в додаткових коштах для забезпечення і розширення виробництва (в кредитних коштах - loanable funds). Це зумовлює необхідність появи фінансового ринку, на якому заощадження домогосподарств перетворюються в інвестиційні ресурси фірм. Це відбувається двома шляхами: 1) або домогосподарства надають свої заощадження фінансовим посередникам (в першу чергу, банкам), у яких фірми беруть кредити; 2) або домогосподарства витрачають свої заощадження на покупку цінних паперів, що випускаються фірмами, безпосередньо забезпечуючи їх інвестиційними ресурсами. У першому випадку зв'язок між домогосподарствами і фірмами встановлюється опосередковано - через грошовий ринок, у другому - безпосередньо - через ринок цінних паперів. Отримані на фінансовому ринку кошти фірми витрачають на покупку інвестиційних товарів, в першу чергу, обладнання. Споживчі витрати домогосподарств (consumption spending - С) доповнюються інвестиційними витратами фірм (investment spending - I). При цьому рівність національного доходу національного продукту зберігається, тому в макроекономіці національний дохід і національний продукт позначаються однією буквою - Y (yield). При цьому величина національного продукту в стані рівноваги дорівнює сумі сукупних витрат (expenditures):

Дана модель економічного кругообігу має недоліки:

1) Далеко не всі ресурси, що поставляються домашніми господарствами, виявляються затребувані фірмами.

2) Відповідно до моделі, всі проведені товари і послуги споживаються домашніми господарствами.

3) Модель показує функціонування ринку тільки первинних ресурсів, виключає фінансовий ринок і ринок засобів виробництва.

4) Споживання домашніх господарств і фірм обмежена лише приватними благами.

5) Модель не враховує накопичення економічних благ і грошових ресурсів.

6) Схема виключає вплив держави.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Предмет, об'єкт, методи, функції макроекономіки | Суть і методи розрахунку ВВП | У ВВП і ВНП включається лише вартість кінцевої продукції, з тим щоб уникнути повторного (подвійного) рахунку. | ВНП за видатками | ВНП за доходами | Похідні показники СНС | Номінальний і реальний ВВП. Дефлювання ВВП. Індекс цін. | Сукупний попит і його детермінанти | Сукупна пропозиція та її детермінанти | Рівновага ринку і його зміна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати