Головна

Техніко-економічний аналіз технологічного процесу механообробки

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I стадія раневого процесу.
  4. I. Аналіз завдання
  5. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  6. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7. III. «Наприклад» в аналізі

1) Собівартість виготовлення однієї деталі С (штучна собівартість):

де а - сума всіх поточних витрат, що припадають на одну деталь; 6 -едіновременние витрати на виготовлення заданої кількості деталей; N - кількість деталей, виготовлених на рік.

2) Собівартість заданої партії деталей (річної програми).

S = aN + b, де а - поточні. витрати,

а = т + З + Р, де т - витрати матеріалів на технічного палива,


де qт і qо - Маси витрачених матеріалів і утилізованих відходів відповідно, кг; Зт і С0 - Ціна 1 кг матеріалу і відходів відповідно, руб .; З - витрати на зарплату основним робітникам і нарахування на. неї (по соціальному страхуванню і на обплетені відпусток).

Заробітна плата без урахування нарахувань

де tшт - Норма штучного часу; t - тарифна ставка по даній кваліфікації (розряд) і професії; n - число операцій; Р - робітники (накладні) витрати поточного характеру, до яких відносяться амортизаційні відрахування по обладнанню; витрати на освітлення, опалення, ріжучий і вимірювальний інструмент загального призначення; витрати на утримання адміністративно-управлінського апарату і підсобних робітників і т.д. Вони нараховуються у відсотках до основної заробітної плати або розраховуються окремо по кожній статті витрат.

Одноразові витрати b визначають з рівняння:

 , Де 3Н - заробітна плата наладчиків устаткування; Ci - вартість спеціального оснащення (штампів, прес-форм, спеціальних пристосувань і інструмента), що вимагається для виконання заданої кількості деталей; К - коефіцієнт, враховую щі і термін служби і витрати на її експлуатацію.

Зарплата наладчиків (без урахування нарахувань):

,

де Тпз - Норма підготовчо-заключного часу; tЧ - Годинна зарплата наладчика; Ч - число переналадок верстата в; розглянутий період часу (наприклад, на рік).

Економічну оцінку двох варіантів технологічного
 процесу механообробки для прийняття того чи іншого в
 виробництво можна здійснити за допомогою графіка в координатах S І N:

;


 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Технологічний процес | Класифікація технологічних процесів | Шляхи і закономірності розвитку технологічних процесів | Техніко-економічні показники технологічних процесів | Структура, властивості та техніко-економічний рівень технологічної системи | Закономірності розвитку технологічних систем | Глава 3. АНАЛІЗ І ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ | Глава 4. АНАЛІЗ І ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОЛЬОРОВИЙ МЕТАЛУРГІЇ | Технологічні процеси виготовлення заготовок методами пластичної деформації | Технологічні процеси отримання заготовок методами лиття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати