Головна

Підготовка до роботи

  1. I. Підготовка до практичного заняття
  2. I. Підготовка до практичного заняття
  3. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  4. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  5. XI.2 Підготовка до курсового дослідження.
  6. А) Перепідготовка керівного складу.
  7. Б) Професійна перепідготовка фахівців.

1. Включення і виключення живлення дозиметра проводиться вимикачем, розташованим на верхньому торці корпусу.

2. Після включення на табло з'являється:

у верхньому рядку напис 0,00?Зв / год;

в нижньому рядку значки ********.

3. Через 2-3 с у верхньому рядку з'являється свідчення ПЕД, а в нижньому рядку статистична похибка вимірювання у відсотках. Якщо напис по п.2 зберігається понад 10 с, значить, дозиметр несправний

Порядок роботи

1. Вибір режиму вимірювання.

Прилад одночасно працює в 2-х режимах:

- Вимір ПЕД;

- Вимір.

Перемикання індикації здійснюється натисканням кнопки «режим».

2. Запуск режиму вимірювання.

Запуск вимірювання в будь-якому режимі проводиться натисненням кнопки «Пуск ».При цьому починається процес вимірювання тільки тієї величини (ПЕД чи ЕД), яка відображається на табло в момент натискання кнопки. Ті, що йдуть одночасно з цим вимір інший величини триває.

3. Вимірювання ПЕД.

3.1. При вимірюванні ПЕД на табло висвічується множник:

? - мікро (10-6);

m - мілі (10-3).

У нижньому рядку - статистична похибка вимірювання у відсотках.

3.2. Кожен раз, коли Ви починаєте завмер ПЕД в новій точці (місці) натисніть кнопку «Пуск». Закінчення виміру (читання показань з табло) зробіть в момент, коли Вас влаштує значення статистичної похибки, на дисплеї в нижньому рядку індикатора.

Пам'ятайте, що прилад показує середнє значення ПЕД за Усе час вимірювання. Тому, якщо значення ПЕД змінилося, а перезапуск не здійснено, то нове значення ПЕД прилад буде показувати через дуже великий проміжок часу.

4. Вимірювання ЕД.

При вимірюванні ЕД на табло висвічується:

- У верхньому рядку напис «Доза»;

- В нижньому рядку виміряне значення ЕД в Зв. Перед розмірністю відображається множник:

п - піко (10-12);

н - нано (10-9);

? - мікро (10-8);

m - мілі (10-3).

5. Включення підсвічування табло.

Табло підсвічується, утримуючи кнопку «СВІТЛО».

6. Включення і вимикання звукового сигналу.

При реєстрації кожного гаммакванта дозиметр видає клацання. Для відключення (або включення) цих звуків слід натиснути кнопку «ЗВУК».

7. Автоматичний перезапуск вимірювання ПЕД.

При зміні вимірюваної ПЕД, що перевищує статистичний розкид, дозиметр без втручання користувача перезапускає вимір ПЕД. При цьому подається короткий звуковий сигнал.

Такі автоматичні перезапуски зрідка можливі і при роботі дозиметра в постійному полі випромінювання. Вони не повинні турбувати користувача, оскільки викликані не відмовою дозиметра, а статистичними властивостями вимірюваної величини.

Описане властивість робить дозиметр дуже зручним для використання його в якості персонального (індивідуального) дозиметра в умовах радіаційно-небезпечних об'єктів.

Практичне заняття № 20.Попередня   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Схема оцінки хімічної обстановки | Характеристика СДОР і допоміжні коефіцієнти для визначення глибин зон зараження | Граничні значення глибин перенесення повітряних мас | Значення коефіцієнта K4 в залежності приземного вітру | продовження | Тема: Оцінка обстановки в районі пожежо- та вибухонебезпечного об'єкта. | Середня температура поверхні полум'я | Ступінь захисту населення | Тема: Порядок використання приладів дозиметричного і хімічного контролю. | Порядок використання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати