Головна

При аварії на АЕС

  1. Аварії в метро.
  2. Аварії в метрополітені
  3. Аварії на автомобільному транспорті
  4. Аварії на громадському транспорті
  5. Аварії на транспорті
  6. Аварії з викидом аварійно хімічно небезпечних речовин і їх наслідки
  7. Аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище

Початкові дані:

Lx = 26 км; Ly = 2 км; n = 0.3; Kz = 1; Дозагр = 0.17; Донагр = 1; tвим = 1год;

СВУВ = изотермия; Vвітру = 30 км / год; tаварії = 4.30; Тдоповіді (Або Тзад) = 8.00; Тевакуації = 19.30

Показники та формули:

Lx - Відстань від реактора до сільськогосподарського об'єкта (схо);

Ly - Видалення схо від осі сліду, км;

n - показник спаду активності (тривалість дії реактора на одній зарядці пальним); n = 0.3;

Kz - Коефіцієнт обліку кількості аварійних блоків, їх електричну потужність, частку радіонуклідів, викинутих з реактора;

Кзагр - Коефіцієнт обліку щільності забруднення від часу: через добу = 0.17; через місяць = 0.22; через рік = 0.4;

Кнагр - Коефіцієнт врахування ступеня фізичного навантаження на людину: легка ступінь = 1; середня ступінь = 1.8; важкий ступінь = 2.7;

? - коефіцієнт врахування ступеня вертикальної стійкості повітря (СВУВ); при конвекції ? = 0.15; при изотермии ? = 0.06; при інверсії ? = 0.02;

А, В, С - апроксимаційних коефіцієнти;

?tобл - Тривалість опромінення (наведене щодо аварії час);

tвим - Час вимірювання потужності дози;

tзад - Час перерахунку потужності дози;

tн - Час початку опромінення;

«M» - єдиний інформаційний параметр, отриманий по апроксимаційних висловом:

Ку - Коефіцієнт обліку зміни параметра «m» в поперечному перерізі радіоактивного сліду:

 , де

Рвим - Рівень радіації для tвим;

Рзад - Рівень радіації на сліді хмари на 1 годину після аварії або на будь-який заданий час;

Кt - Коефіцієнт обліку спаду радіоактивності в часі: ,

тоді Рвим= M · Ky· Kz; Рзад= Рвим· Kt;

Аs - Щільність забруднення місцевості (поверхнева активність), мКи / м2: Аs= Р · Дозагр;

Дм - Доза випромінювання від зараженої місцевості, радий: ДМ= Рвим· Дод;

Кд - Коефіцієнт накопичення дози випромінювання в часі;

;

Кобл - Тривалість перебування людей на сліді в період його формування: Дообл= ?tобл/ 240;

Аинг - Активність радіонуклідів, інгаляційно надійшли в організм, мКи: Аинг= Рвим· Дообл· Доz· Донагр;

Динг - Інгаляційно поглинена доза, радий; Динг= Аинг· 3300;

Добл - Доза опромінення від проходить хмари, радий; Добл= Рвим· Дообл· Доz;

?Д - сумарна доза опромінення, радий;

обл= Дм+ Динг+ Добл.

Оцінити радіаційну обстановку

Рішення:

1. За значеннями ступеня вертикальної стійкості повітря (СВУВ) і швидкості вітру по таблиці 16.1 визначаємо апроксимаційних коефіцієнти А, B, С.

2. Визначаємо єдиний інформаційний параметр «m1" за формулою:

3. Визначаємо коефіцієнт обліку зміни «m» в поперечному перерізі радіоактивного сліду (Ку):

 , де ,

де ? - коефіцієнт обліку зміни СВУВ для изотермии, рівний 0,06;

 , де ;

4. Визначаємо рівень радіації Рвим на час tвим;

Різм1= m1· Ky· Kz= 0,1021 · 0,2276 · 1 = 0,02324 рад / год.

5. Визначаємо коефіцієнт обліку спаду радіоактивності в часі (Кt):

tзад= Тзад- (Тав+ tшляху) = 8- (4,5 + 1) = 2,5 години, де tшляху= Lх/ nвітру;

.

6. Визначаємо рівень радіації Рзад на заданий час (tзад= 2,5 години):

Рзад= Різм1· Kt= 0,02324 · 0,76 = 0,0177 рад / год.

7. Р1= Різм1· Kt(1 година); Р1= 0,02324 · 1,316 = 0,030 рад / год.

8. Визначаємо щільність забруднення місцевості (Аs):

Аs= Р · Дозагр= 0,0177 · 0,17 = 0,0030 Кі / м2.

9. Визначаємо коефіцієнт накопичення дози випромінювання в часі (Кд):

 де tn= tаварії + tшляху.

10. Визначаємо дозу випромінювання на місцевості на даний час:

Дм= Різм1· Дод= 0,023 · 7,11 = 0,164 радий.

11. Визначити активність радіоактивних речовин, інгаляційно надійшли в організм (Аинг);

а) по таблиці знаходимо відповідні коефіцієнти А, В, С.

б) визначаємо новий параметр (m2):

;

в) визначаємо нове значення Різм2:

Різм2= m2· Ky· Kz= 0,00248 · 0,277 · 1 = 0,000564 рад / год;

г) визначаємо коефіцієнт Кобл:

Кобл= Dtобл/ 240 = 15/240 = 0,0625;

Dtобл= tев-tав= 19,5-4,5 = 15 годин;

д) визначення Аинг:

Аинг= Різм2· Дообл· Kz· Донагр= 0,000564 · 0,0625 · 1 · 1 = 0,0000353 Кu.

12. Визначаємо Динг - Ингаляционную поглинену дозу:

Динг = 3300 · Аинг = 3300 · 0,0000353 = 0,116 радий.

13. Визначаємо дозу опромінення від проходить хмари (Д 'обл):

а) по таблиці знаходимо нові коефіцієнти А, В, С.

б) ;

в) Різм3 = m3· Ky· Kz = 0,2309 · 0,277 · 1 = 0,0524 рад / год;

г) Д 'обл = Різм3· Дообл· Доz = 0,0524 · 0,0625 · 1 = 0,00328 радий.

14. Визначаємо сумарну дозу опромінення (?Добл):

обл = Дм+ Динг+ Д 'обл = 0,164 + 0,116 + 0,00328 = 0,283 радий.

завдання:

Оцінити радіоактивну обстановку при аварії на АЕС. Вихідні дані для виконання завдання взяти в таблиці 16.2 згідно з номерами списку в групі.


Таблиця 16.1Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

розміри респіратора | фільтруючий протигаз | розміри протигаза | Правила користування протигазом | У «бойове» положення протигаз переводять за сигналом «Хімічна тривога», по команді «Гази», а також самостійно. | ізолюючий протигаз | Підготовка ізолюючого протигаза до використання | В ізолюючих протигазах | Тема: Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах. | Опромінення і променева хвороба |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати