На головну

Тема: Методи аналізу виробничого травматизму на підприємстві

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Тема: «Сумні комедії» як особливий жанр драматургії А. Н. Островського
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.

мета:навчитися аналізувати стан виробничого травматизму на підприємстві за звітний період.

питання:

1. Вивчення існуючих методів аналізу виробничого травматизму.

2. Практична задача з аналізу стану охорони праці на підприємстві

Існують різні методи аналізу виробничого травматизму, а саме: метод нормативної оцінки; монографічний метод; груповий метод; топографічний метод; економічний метод; статистичний метод, метод експертних оцінок.

Метод небезпечних ситуацій -це метод аналізу виробничих ситуацій, при яких існує небезпека травмування працівника, виявлена ??при паспортизації або контролі робочих місць. Своєчасному виявленню та кількісної оцінки їх сприяє той факт, що число виробничих травм на ділянках пропорційно числу небезпечних ситуацій протягом зміни. Основою аналізу є операційно-технологічна карта небезпечних ситуацій.

Метод нормативної оцінкиуправління безпекою праці заснований на аналізі результатів паспортизації об'єктів на відповідність вимогам охорони праці за параметрами ТКП № 2 і ТКП № 3.

монографічний метод -заснований на детальному вивченні та аналізі всієї сукупності умов, причин і обставин нещасних випадків на виробництві. Метод дозволяє кількісно оцінити конкретні несприятливі фактори, що підлягають ліквідації. Він найбільш широко використовується при розслідуванні нещасних випадків на виробництві.

груповий метод -цей метод заснований на виділенні з усієї сукупності нещасних випадків такої групи, для якої характерний певний і важливий для подальшого аналізу ознака (умови праці, професія, вік, стать, стаж роботи, джерело травмування і т.д.). Метод використовують в масштабі об'єднань у міру накопичення матеріалу за кілька років. Зібраний матеріал детально вивчають і роблять відповідні висновки для усунення причин травматизму: навчання певної групи працюють, посилення контролю за охороною праці і т.д.

топографічний метод -заснований на аналізі місць, де відбуваються нещасні випадки (шляхом нанесення їх на топографічну карту або план виробництва). Зазвичай умовними знаками на карті, схемі відзначають місця відбулися нещасних випадків. На виявлені небезпечні місця звертають особливу увагу і проводять профілактичні заходи, щоб попередити травматизм. Метод вимагає великої кількості часу для накопичення фактичного матеріалу.

економічний метод -метод аналізу, який дає оцінку впливу на травматизм виділяються на охорону праці фінансових коштів і матеріальних засобів і матеріальних ресурсів. Цим методом визначається економічна ефективність витрат на роботу з охорони праці, на розробку і впровадження заходів з охорони праці. Недоліком цього методу є те, що він не виявляє причин травматизму на підприємстві.

Статистичний метод -один з основних методів аналізу виробничого травматизму підприємства. Заснований на використанні загальноприйнятих показників (Кч, Дот, Дол, Допрв). Використовує показники травматизму за певний період часу (один квартал, рік) за актами форми Н-1. Метод дозволяє виявити розподіл нещасних випадків за віком, статтю, стажем професії, а також визначити основні причини нещасних випадків.

Метод експертної оцінки- Виявлення характерних для даного підприємства причин травматизму за допомогою групи фахівців (незалежних експертів) Метод включає в себе три основних етапи: відбір експертів і складання опитувальних листів (анкет), проведення експертизи (анкетування), обробку отриманої інформації.

Для оцінки виробничого травматизму розраховують наступні показники:

· Коефіцієнт частоти за звітний період (Кч).

Кч = Н * 1000 / С,

де Н - загальна кількість нещасних випадків на виробництві, в тому числі зі смертельними наслідками і важким (інвалідним результатом),

З - середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві.

· Коефіцієнт тяжкості (Кт).

Кт = Дт / Н,

де Дт - Кількість днів непрацездатності по травматизму за звітний період,

Н - загальна кількість нещасних випадків на виробництві за звітний період.

· Коефіцієнт летальності (смерті) (Кл).

Кл = Нл * 1000 / С,

де Нл - Кількість нещасних випадків з летальним результатом на виробництві за звітний період.

· Коефіцієнт втрат робочого часу по травматизму (Кпрв)

Кпрв = Дт * 1000 / С,

де Дт - Кількість днів непрацездатності по травматизму за звітний період,

З - середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві.

завдання:Зробити аналіз стану охорони праці на підприємстві.

1. Визначити (див. Табл. 3.1):

· Коефіцієнт частоти Доч;

· Коефіцієнт тяжкості Дот;

· Коефіцієнт летальності Дол;

· Коефіцієнт втрат робочого часу Кпрв;

· Збиток, заподіяний підприємству в результаті нещасних випадків на виробництві (виплату за листками непрацездатності);

2. Порівняти, в якій галузі виробництва відбулося більше нещасних випадків, і вказати причини (організаційного або технічного порядку в% співвідношенні) (див. Табл. 3.2, 3.3).

3. Дати оцінку стану виробничого травматизму на підприємстві і порівняти основні показники зі среднебластнимі даними, які складають Доч - 11; Дот - 16,7; Допрв - 170.

4. Зробити висновки за станом охорони праці на підприємстві.

5. Внести пропозиції щодо поліпшення умов охорони праці в різних галузях виробництва на підприємстві.

 5.1  № п / п  Таблиця 3.1Аналіз стану охорони праці на підприємстві
 Середньомісячна заробітна плата постраждалих (руб.)  Відсоток втрати їх професійної працездатності за висновком МСЕК  Кількість нещасних випадків із тяжким (інвалідним) результатом  Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками на виробництві Нл  Кількість днів непрацездатності по травматизму за рік Дт  Кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за рік Н  Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві (чол) З  показники
-      варіанти
-    
-    
   
     
   
   

 

 № п / п  Таблиця 3.2Прічіни виробничого травматизму
 Порушення трудової і виробничої дисципліни, в т.ч. внаслідок алкогольного сп'яніння.  Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму робочого часу і часу відпочинку.  Допуск до роботи без проведення інструктажу і ненавчених безпечним методам роботи.  Відсутність на підприємстві спец. одягу, спец. взуття та засобів індивідуального захисту.  Порушення технологічного процесу  Відсутність огорож, запобіжних пристроїв, блокувань, сигналізацій і т.д.  Несправність машин, механізмів, устаткування, інструментів  показники
         варіанти
     
       
       
     
   
       
       
   
       
 № п / п  Таблиця 3.3Распределеніе виробничого травматизму по галузях
 Інші  Експлуатація механізмів і машин  Будівництво  Тваринництво  Рослинництво  галузі виробництва
     варіанти
 
 
   
 
   
 
   
     

Практичне заняття № 4.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | Тема: Освоєння методів і засобів контролю параметрів мікроклімату. | Виробничих приміщень при відносній вологості повітря | Виробничих приміщень при відносній вологості повітря | Тема: Освоєння методів контролю шкідливих речовин. | У повітрі робочої зони | Пристрій приладу і складових частин | Повідомлення про груповий нещасний випадок | Про нещасний випадок на виробництві | Тема: Розробка документів щодо забезпечення безпеки робіт на робочих місцях. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати