Головна

Адвокат і його функції

  1. II. функції
  2. II. ФУНКЦІЇ
  3. II. ФУНКЦІЇ
  4. II. функції ІТС
  5. II. ФУНКЦІЇ ЦУП
  6. Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації

Адвокатом є особа, яка отримала в установленому Законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань. Адвокат не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності, а також може керувати адвокатськими утвореннями і працювати в них на виборних посадах (Президент, член ревізійної комісії і т.д.).

Надаючи юридичну допомогу, адвокат виконує наступні функції:

1) дає консультації та довідки з правових питань як в усній, так і в письмовій формі;

2) складає заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру;

3) представляє інтереси довірителя в конституційному судочинстві;

4) бере участь в якості представника довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві;

5) бере участь у якості представника або захисника довірителя у кримінальному судочинстві та провадженні у справах про адміністративні правопорушення;

6) бере участь у якості представника довірителя в розгляді справ у третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі (суді) та інших органах вирішення конфліктів;

7) представляє інтереси довірителя в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та інших організаціях;

8) представляє інтереси довірителя в органах державної влади, судах і правоохоронних органах іноземних держав, міжнародних судових органах, недержавних органах іноземних держав, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами Російської Федерації;

9) бере участь у якості представника довірителя у виконавчому провадженні, а також при виконанні кримінального покарання;

10) виступає в якості представника довірителя в податкових правовідносинах.

Адвокат має право надавати будь-яку юридичну допомогу, не заборонену Федеральним законом.

Представниками організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному та адміністративному судочинстві, судочинстві у справах про адміністративні правопорушення можуть виступити тільки адвокати, за винятком випадків, коли ці функції виконують працівники, які перебувають у штаті зазначених організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування , якщо інше не встановлено Федеральним законом.

Адвокати іноземної держави можуть надавати юридичну допомогу на території Російської Федерації з питань права даної іноземної держави.

Адвокати іноземних держав не допускаються до надання юридичної допомоги на території Російської Федерації з питань, пов'язаних з державною таємницею Російської Федерації.

Адвокати іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність на території Російської Федерації, реєструються федеральним органом виконавчої влади в галузі юстиції в спеціальному реєстрі, порядок ведення якого визначається Кабінетом Міністрів України.

Без реєстрації в зазначеному реєстрі заняття адвокатською діяльністю адвокатами іноземних держав на території Російської Федерації забороняється.Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Присяжні стряпчі при комерційних судах | Адвокатура Росії в період з 1864 до 1917 р | Права і обов'язки присяжних повірених | Правила зобов'язані до виконання присяжними повіреними | Радянський період з 1917 по 1922 рр. | Радянський період з 1922 по 1962 рр. | Радянський період з 1962 по 1991 рр. | Положення про адвокатуру 1980 р | Федеральна палата адвокатів Російської Федерації | Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати