Головна

Антропогенні впливи на гідросферу

  1. U За характером впливу виділяють позитивні, негативні і нейтральні зв'язку.
  2. Акустичні впливу і вібрація
  3. Гідросфера землі
  4. Антропогенні впливи на тваринний світ
  5. Антропогенні впливи на ліси та інші рослинні співтовариства
  6. Антропогенні впливи на літосферу

Вода - найважливіший агент і фактор географічного середовища. У багатьох країнах світу відзначається погіршення геоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих до них територій, пов'язане в першу чергу зі значно збільшеним антропогенним впливом на природні води. Воно проявляється в зміні як водних запасів і гідрологічного режиму водотоків і водойм, так і якості вод. Своєю професійною діяльністю осіб впливає на всі основні елементи гідрологічного циклу: опади, випаровування, стік, однак ступінь цього впливу на різні компоненти далеко не однакова.

Наростання дефіциту водних ресурсів та прогресуюче погіршення їх якості об'єднуються під загальним поняттям деградації природних вод. В даний час найбільше антропогенний вплив відчувають річкові системи. Серйозна екологічна проблема - відновлення водності і чистоти малих річок (завдовжки не більше 100 км), які являють собою найбільш уразлива ланка в річкових екосистемах.

Причини ситуації, що склалася в галузі водних ресурсів досить різноманітні. Найбільш істотний вплив на водні об'єкти суші становлять фактори, які безпосередньо пов'язані з масштабами водоспоживання та водовідведення. Сюди можна віднести системи, які безпосередньо впливають на об'єкт шляхом прямих вилучень води і скидів природних і стічних вод. Це системи промислового і комунального водопостачання, канали перекидання стоку, колектори стічних вод. Так, рівень колись багатоводного Аральського моря, починаючи з 60-х рр., Катастрофічно знижується, у зв'язку з неприпустимо високими показниками забору води з Амудар'ї і Сирдар'ї. В результаті обсяг Аральського моря скоротився більш ніж наполовину, рівень моря знизився на 13 м, а солоність води (мінералізація) збільшилася в 2,5 рази.

Прямий вплив на водойми може також надаватися за рахунок впливу на їх природну структуру. Прикладами можуть служити створення в руслах річок водосховищ і ставків, обвалування і спрямлення русел річок і берегів озер, виїмки грунту з річок і водойм тощо Негативно позначатися на стані водних об'єктів можуть і інші заходи в галузі землекористування (осушення боліт і заболочених земель, вирубка і посадка лісів і т.п.). Промислові та енергетичні об'єкти, що порушують газовий склад і забруднюють атмосферу, також впливають на гідросферу за допомогою природних кругообігів речовин і зміни кліматичних умов.

Виснаження вод слід розуміти як неприпустиме скорочення їх запасів в межах певної території (для підземних вод) або зменшення мінімально допустимого стоку (для поверхневих вод). І те й інше призводить до несприятливих екологічних наслідків, порушуючи сформовані екологічні зв'язку в системі людина - біосфера.Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

Екологічні групи рослин по відношенню до світла і їх адаптивні особливості | Роль світла в житті тварин | Адаптація рослин до підтримання водного балансу | Водний баланс наземних тварин | І тварин | Основні види антропогенних впливів на навколишнє середовище | Основні джерела антропогенного забруднення атмосфери | Екологічні наслідки глобального забруднення атмосфери | Руйнування озонового шару | Кислотні дощі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати