Головна

КРОСВОРД (CROSSWORD)

  1. кросворд
  2. кросворд
  3. Розгадати кросворд.
  4. Вирішіть кросворд. У вертикальній рядку прочитайте рада голові при проведенні наради.
  5. Складання схем, таблиць, кросвордів, вирішення психологічних завдань.

У цьому квадраті зашифровано більше 60 слів. Скільки слів вдасться вам знайти? Запишіть ці слова і дайте їх російські еквіваленти.

О N Е О и S Р F F U A
N R W Е А Т Н Е R N G
С А V X  Р> R А N А S О
L V Е Р R А L Е С S F S
Е О Е С Е Т Т U
N L N S Е Р R и R R L
Е X С Е S и А R E M Т
D S Т и R В Т Е L S
Е D Н А R D R Е L С Т
С А и S Е V А R Y M A о
А Y Р А R Т С L E S N
Y С О N S О L О A Т E

UNIT5 Rocks of Earth's Crust


A. Граматика.
 Текст А.

Б. Граматика.

Текст Б.

B. Текст В.


Функції дієприкметники минулого часу (Participle II). Igneous Rocks.

1. Ступені порівняння прикметників і прислівників.

2. Місце прислівників у реченні.

3. Прислівники на - / у.
 MeUmorphic Rocks.


ГРАММАТИКА

Функції дієприкметники минулого часу (Participle II)

Причастя - це неличная форма дієслова, що має ознаки прикметника і дієслова.

Форми причастя минулого часу (Participle II) стандартних дієслів збігаються з формами Past Indefinite, тобто мають суфікс -її:

to use - used (Використаний)

to discuss - discussed (Обговорений)

to invite - invited (Запрошений)

Дієприкметники минулого часу нестандартних дієслів наводяться в словниках і їх слід заучувати.

ФУНКЦІЇ ПРИЧАСТЯ II
Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

Any і його похідні мають інше значення в позитивному реченні. | Z. Прочитайте наступні слова і поєднання слів 1-2 рази про себе, потім вголос і постарайтеся запам'ятати їх. | ТЕКСТ А Sedimentary Rocks | ВПРАВИ | Б) stratify stratification stratified | Складіть пропозиції за зразком, використовуючи слова з обох колонок. | Б) Знайдіть в тексті А пропозиції, в яких присудок виражені модальними дієсловами з інфінітивом в пасивному стані. Переведіть ці пропозиції. | Weathering of Rocks | Б) Заповніть пропуски в пропозиціях, вибираючи одне з даних в дужках прислівників. | З'єднайте головні речення з підрядними. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати