На головну

Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу

  1. A. Характеристика фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil;Приведенная характеристика насоса
  3. Divide;Характеристика трубопровода
  4. I. Общая характеристика международных отношений в Новое время.
  5. II.7.1. Общая характеристика внимания
  6. III. 10.1. Понятие о восприятии и характеристика основных его особенностей
  7. III. 12.1. Общая характеристика мышления

У районі сприятливі для господарювання природні ресурси: земельні, водні, мінерально-сировинні, лісові, фауністичні - мисливські, рибні й медоносні. Вони найбільше впливають на розвиток сировинної ланки АПК, зокрема, на технологію сільськогосподарських робіт, структуру виробничих фондів та інвестицій, стійкість рівня урожайності, затрати праці та засобів на одиницю продукції, а також визначають природну продуктивність праці у сільському господарстві.

Мінерально-сировинні ресурси.В їх структурі провідне місце належить природним будівельним матеріалам: сировина для виробництва цементу, в'язких матеріалів, цегли, черепиці, щебеню, облицювальних плиток, керамзиту, скла, будівельної кераміки та ін. У районі значні поклади гранітів і гнейсів, які виходять на поверхню вздовж річок Случі (біля Старокостянтинова), Південного Бугу (поблизу Меджибожа). Родовища червоного граніту є в Шепетів-ському районі. У Кам'янець-Подільському в деяких місцях на поверхню виходить мармур. Район має значні запаси карбонатних порід (у Придністровських районах Тернопільської і Хмельницької областей). Запаси мергелів, придатних для виробництва цементу є в Бережнянському, Гусятинському, Зборівському районах Тернопільщини. Багаті поклади пісковиків у Тернопільській області (Теребовлянський, Бучацький, Збаразький райони), у Вінницькій області (Могилів-Подільський, Барський, Ямпільський райони), родовища гіпсу - у Тернопільській і Хмельницькій областях, родовища первинного коаліну і вогнетривких глин, які розробляють відкритим способом, - у Хмельницькій і Вінницькій областях. їх використовують у фарфоро-фаянсовій, паперовій, гумовій, парфумерній промисловості. На всій території Поділля поширені суглинки і глини, придатні для виробництва цегли і черепиці.

Поділля має 0,8 млрд т прогнозованих запасів залізних руд. У Придністров'ї залягають поклади фосфоритів, які поки що не мають промислового значення.

Серед інших видів корисних копалин є пеліканіт (запаси 170 млн т). Це єдина в Європі сировина, яка використовується для виробництва склолитого цементу, порцелянових виробів, кахельних плит, перліту, піноскла, кольорового бетону тощо. Відомі невеликі родовища сірки (смт Микулинці), бурого вугілля (Кременецький, Славутський, Погребищенський райони), горючих сланців (Придністров'я), які поки що не розробляються.


Земельні ресурси.Перевага різних типів чорноземних і сірих лісових фунтів зумовили дуже високий рівень освоєння земельних ресурсів - понад 80 %. Найвища частка освоєних земель у південній і південно-східній частині економічного району - 91-93 %, а найнижча - на півночі та крайньому заході (74- 78%). Частка сільськогосподарських угідь Поділля перевищує аналогічний показник в Україні, що свідчить про відносно високий рівень сільськогосподарського освоєння району, хоча за останні 10 років вона поступово знижувалася за рахунок зростання площ під лісами. Недоліком високої розораності є зростання кількості еродованих земель: у деяких місцях району, особливо на заході, показник еродованості доходить до 60 %, що знижує валовий збір сільськогосподарських культур на 15-50 %.

У межах економічного району знаходиться густа мережа річок, що належать до басейнів Дніпра, Південного Бугу і Дністра (найбільші - Серет, Збруч, Смотрич, Удич, Рось та ін.). Вони використовуються частково для одержання електроенергії і зрошення. У районі 5500 ставків використовують для риборозведення.

Лісистість району становить 11,5 % його території. Однак хоча цей показник постійно зростає, але ще не досяг оптимальної позначки, розрахованої вченими для лісостепової зони (17,8 %). Для лісостепової зони ліси мають велике ґрунтозахисне, водоохоронне і рекреаційне значення. У загальних запасах деревини твердолистяні породи займають майже 80%, хвойні - 17, м'яколистяні - З %. Щорічна вирубка лісу становить 14,5 % (переважно догляд за ним), а також вибіркові санітарні рубки, під час яких заготовляється деревина на паливо й інші потреби місцевого значення.

Рекреаційні ресурси.Особливе місце за своїм функціональним призначенням належить рекреаційним ресурсам. Вони позитивно впливають на розширене відтворення трудового потенціалу, здібностей людини, збільшення тривалості життя населення.

Подільський економічний район має чудові краєвиди, сприятливі кліматичні умови, значні лісові масиви, різноманітні гідрологічні об'єкти, лікувальні грязі, території природно-заповідного фонду.

У районі відомо 20 родовищ мінеральних вод загальним об'ємом 6833 м3/добу, з них розробляютьтся 13, з яких щорічно видобувається 307,53 тис. м3 мінеральних вод. Серед них потрібно назвати радонові води Хмільника (Вінницька обл.), сульфідні сКонопківки, хлоридні Гусятина (Тернопільська обл.) та радонові мінеральні води типу «Нафтуся» - Збручанське, Полонське, Сатанівське (Хмельницька обл.).


Важливе значення мають лікувальні грязі - Войтовицьке родовище лікувального торфу (Вінницька обл.) та Микулинівське (Тернопільська обл.).

На значну увагу заслуговують водні об'єкти: річки, озера, водосховища. Загальна довжина річок - 27,1 тис. км. Найбільше використовуються для рекреації річки Дністер, Південий Буг, Случ, Горинь. Тривалість купального сезону становить у середньому 90 днів. Цікавиим природним рекреаційним об'єктом Поділля є водоспади, розташовані в пониззях басейнів річок Стрипа, Коропець (Тернопільська обл.). Одним з найбільших є Русилівсь-кий каскад водоспадів заввишки 150 м, завдовжки близько 3 км.

Особливої уваги заслуговують карстові форми рельєфу, насамперед печери. Тут знаходиться одна з найдовших у світі гіпсова печера-лабіринт - Оптимістична, протяжністю 165 тис. м (Тернопільська обл.). Взагалі в цій області знаходиться близько 70 печер, серед них можна виділити Кристальну, Вертеба, Озерна, Перлина, Ювілейна.

Для рекреаційних цілей можуть певною мірою використовуватися природний заповідник «Медобори» в Тернопільській області загальною площею 10 516,7 га та Національний природний парк «Подільські Товтри» в Хмельницькій області, відповідно 261 316 га.

Демографічний потенціал.Подільський район - один з найменш населених районів України. Станом на 1 січня 2001 р. на його території проживало 4397,4 тис. чол., частка сільського населення перевищує міське і становить 51 % усього населення району. Населення Подільського району становить усього 8,9% від населення України, у тому числі міське - 6,4 %, сільське - 14,3 %. Найбільш заселена Вінницька область. У складі району населення, яке проживає у Вінницькій області, становить 40,9 %, у Хмельницькій - 32,9 і в Тернопільській - 26,2 %. Сучасна чисельність населення є нижчою від довоєнного рівня. Це вважається наслідком значних людських втрат у роки Другої світової війни, а також післявоєнних міграційних процесів. Сьогодні Поділля належить до районів, в яких є характерним абсолютне зниження чисельності (від'ємний приріст) населення, яке становило по областях району у 2000 р. у Вінницькій - 8,4, у Тернопільській - 4,4, у Хмельницькій - 7,0 осіб на 1000 жителів. Загалом по регіону природне скорочення чисельності населення становило 6,9 осіб на 1000 жителів. Причини цього різні: скрутне матеріальне становище основної частини населення, зростання кількості розлучень, незадовільні житлово-побутові умови молодих сімей, а також висока смертність у районі -15,6 чол. на 1000 населення та інтенсивні про-


цеси старіння у сільських населених пунктах, на які впливає сукупність соціально-економічних умов демографічного відтворення.

Основні потоки мігрантів, особливо молоді, формуються на селі, що сприяє підвищенню темпів його депопуляції. У районі спостерігаються помітні маятникові міграції, які зумовлені обмеженістю місць прикладання робочої сили на селі, а також порівняно низьким рівнем розвитку інфраструктури АПК.

Демографічна ситуація в районі, як і в державі в цілому, постійно погіршується, що супроводжується зменшенням питомої ваги людей працездатного віку. Вона і надалі може погіршуватись без проведення глибоких соціально-економічних реформ, особливо на селі, реалізації ефективної демографічної політики держави.

Трудовий потенціал.Трудові ресурси Подільського економічного району становлять понад половину загальної чисельності населення. Сучасна трудоресурсна ситуація в районі, як і в Україні у цілому, характеризується погіршенням статево-вікової структури трудових ресурсів за деякого їх збільшення в абсолютному вимірі. Якщо у 1990 р. чисельність трудових ресурсів у середньорічному вимірі в районі становила 2527,3 тис. чол., то в 2000 р. - 2608,3 тис. чол. (табл. 4.37). Тобто протягом вказаного періоду їх кількість збільшилась на 81 тис. чол., у чому помітну роль відіграла зайнятість осіб старшого віку.

У результаті загальносистемної кризи, яка охопила всі сфери суспільного життя, істотно зменшилася зайнятість населення в районі. Якщо у 1990 р. чисельність зайнятих у всіх сферах економічної діяльності становила 2126,9 тис. чол., то у 2000 р. - 2007,2 тис, тобто за 1991-2000 рр. їх кількість зменшилась на 119,7 тис. чол. і в 2000 р. у відношенні до 1991 р. становила всього 94,4 %. Реальний рівень безробіття в районі сягає 12,5 % працездатного населення у працездатному віці. Причому у Вінницькій області (10,6 %) він є на чверть меншим, ніж у Хмельницькій (14,8 %) та Тернопільській (15,2 %). Оскільки Поділля - це регіон з агропромисловою орієнтацією господарства, для нього характерним є негативне явище сезонного безробіття, пов'язаного із перервами у сільськогосподарських роботах. У структурі зайнятих найбільше всього (2/3) працює в промисловості, державних установах і організаціях, понад 10 % - у сільському господарстві і майже 1/3 - у невиробничій сфері. У районі, насамперед у містах, особливо малих, є великі надлишки працездатного населення. Ринок праці району характеризується ознаками трудодеп-ресивності у Хмельницькій та Тернопільській областях та дещо кращою ситуацією у Вінницькій області.


Таблиця 4.37  167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   Наступна

Місце і роль Поліського економічного району в економіці країни | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО ОБЛАСТЕЙ у 2000 р. | Характеристика природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалу | ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ у 2000 р. | ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2000 р. | ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПОЛІСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ у 2000 р. (у господарствах усіх категорій), тис. т | ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В ПОЛІСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ у 2000 р., тис. т | Проблеми та перспективи розвитку і розміщення продуктивних сил району | Місце і роль Подільського економічного району в економіці країни | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЩАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО ОБЛАСТЕЙ у 2000 р. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати