На головну

Відносини блоків на діаграмах

  1. I. Міжнародні відносини в Європі в 1871-1914 рр.
  2. IV. Міжнародні відносини на Далекому Сході в кінці XIX - початку XX ст.
  3. V1.1.4) Відносини між батьками і дітьми.
  4. VI.1.3) Особисті та майнові відносини подружжя.
  5. А. Взаємини між державами
  6. Адміністративно-правового відносини
  7. Адміністративно-правові відносини

У методології IDEF0 існує 6 (шість) типів відносин між блоками в межах однієї діаграми:

- Домінування;

- Управління;

- Вихід - вхід;

- Зворотний зв'язок з управління;

- Зворотний зв'язок по входу;

- Вихід - механізм.

Перше з перелічених відносин визначається взаємним розташуванням блоків на діаграмі. Передбачається, що блоки, розташовані на діаграмі вище і лівіше, «домінують» над блоками, розташованими нижче і правіше. «Домінування» розуміється як вплив, яке один блок надає на інші блоки діаграми.

Решта п'ять відносин описують зв'язки між блоками і зображуються відповідними стрілками.

Відносини управління і вихід - вхід є найпростішими, оскільки відображають прямі взаємодії, які зрозумілі й очевидні.

Ставлення управління (рис. 3.5.) Виникає тоді, коли вихід одного блоку служить керуючим впливом на блок з меншим домінуванням.

Мал. 3.5. ставлення управління

Ставлення вихід - вхід (рис. 3.6.) Виникає при з'єднанні виходу одного блоку з входом іншого блоку з меншим домінуванням.

Мал. 3.6. ставлення входу

Зворотній зв'язок з управління та зворотний зв'язок по входу є більш складними типами відносин, оскільки вони представляють ітерацію (вихід функції впливає на майбутнє виконання інших функцій з великим домінуванням, що згодом впливає на вихідну функцію). Зворотній зв'язок з управління (рис. 3.7.) Виникає тоді, коли вихід деякого блоку створює керуючий вплив на блок з великим домінуванням.

Мал. 3.7. Зворотній зв'язок з управління

Ставлення зворотного зв'язку по входу (рис. 3.8.) Має місце тоді, коли вихід блоку ставати входом іншого блоку з великим домінуванням.

Мал. 3.8. Зворотній зв'язок по входу

Зв'язки «вихід - механізм» (рис. 3.9.) Відображають ситуацію, при якій вихід однієї функції ставати засобом досягнення мети для іншої. Зв'язки «вихід - механізм» виникають при відображенні в моделі процедур поповнення і розподілу ресурсів, створення або підготовки засобів для виконання функцій системи (наприклад, придбання або виготовлення необхідних інструментів і обладнання, навчання персоналу, організація фізичного простору, фінансування, закупівля матеріалів).

Мал. 3.9. Зв'язок «вихід - механізм»

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Моделі життєвого циклу ПЗ | Загальні вимоги до методології і технології | Структура комплекту документів | Найбільш перспективні і прийнятні технології розробки ПЗ | Коротка характеристика основних технологічних програмних продуктів IBM Rational | Методологія функціонального моделювання IDEF0 | Концепція методології функціонального моделювання IDEF0 | Основні визначення (поняття) методології та мови IDEF0 | Синтаксис графічного мови IDEF0 | Семантика мови IDEF0 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати