Головна

Поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання

  1. Аналіз ефективності збутового каналу та критерії його вибору. Основні етапи формування каналів розподілу
  2. АСУ - основні поняття та історії розвитку
  3. Б) Цілі і завдання.
  4. Види статистичного спостереження
  5. Види та основні правила роботи підприємств роздрібної торгівлі
  6. Види топогеодезичної прив'язки, їх характеристика і умови застосування. Поняття про опорну геодезичну мережу. Контурні точки карти, що використовуються при топоприв'язці .
  7. Види цін та організація їх статистичного спостереження

З усіх видів несуцільного спостереження в практиці статистичних досліджень найбільше визначення і застосування отримало вибіркове спостереження

Вибірковим спостереженнямназивається такий вид несуцільного спостереження, за якого статистичному дослідженню підлягають одиниці сукупності, що вивчаються і вибираються випадковим способом.

У галузі зв'язку вибіркове спостереження застосовується для отримання кількісних і якісних характеристик трафіка організацій зв'язку: обсягу послуг поштового зв'язку (не реєстрований обсяг письмової кореспонденції), якості передавання поштових, телефонних і телеграфних повідомлень (виконання нормативів швидкості передавання, відмов устаткування, облік пошкоджень абонентських пристроїв), вивчення структури трафіка, коливання навантаження за часом.

Розрізняють генеральну і вибіркову сукупності.

Генеральною сукупністюназивається така маса одиниць, з якої проводиться відбір для дослідження.

Вибірковою сукупністюназивається частина генеральної сукупності, що відібрана для обстеження.

Обсяг генеральної сукупності позначають через N, а вибіркової - через п.

Узагальнюючими показниками генеральної сукупності є: середній розмір ознаки , частка р, генеральна дисперсія .

Узагальнюючими показниками вибіркової сукупності є: середня вибіркова , вибіркова частка w, дисперсія .

Вибіркове спостереження має низку безперечних переваг перед суцільним спостереженням: дозволяє зібрати необхідну інформацію в більш стислі терміни за менших трудових і грошових витрат, за ширшою програмою і ретельніше. Крім того, при вивченні деяких явищ не можна проводити суцільне спостереження. Так, вивчення якості мікросхем, радіоламп, ізоляції пов'язане з їх руйнуванням і знищенням, тобто вибіркове спостереження є єдино можливим.

Вибіркове спостереження застосовують також у поєднанні із суцільним для поглиблення дослідження або уточнення і контролю результатів суцільного спостереження.

Вибіркове спостереження складається з таких етапів:

- постановка мети спостереження;

- складання програми спостереження і розробка відповідних даних;

- вирішення організаційних питань проведення спостереження;

- визначення відсотка і способу відбору одиниць;

- проведення відбору;

- реєстрація відповідних ознак у відібраних для дослідження одиниць;

- узагальнення даних спостереження та розрахунок їх вибіркових характеристик;

- знаходження помилок вибірки;

- поширення характеристик вибіркового спостереження на генеральну сукупність.

Вибіркове спостереження проводиться для вирішення наступних основних завдань:

- визначення середнього розміру досліджуваної ознаки;

- визначення питомої ваги (частки);

- визначення середньої і граничної помилки вибірки;

- знаходження меж для середньої і частки за повторного і без повторного відбору;

- визначення необхідної чисельності вибірки;

- поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність.  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Розрахунок середніх засобами Microsoft Excel | Приклад розрахунку моди за індивідуальними значеннями показника. | Приклад розрахунку медіани за індивідуальними значеннями показника. | Задачі для самостійного розв'язання | Поняття про ряди розподілу, їх види | Поняття про показники варіації і способи їх обчислення | Види дисперсій і правило їх додавання | Форми рядів розподілу та їх характеристика | Графічне зображення рядів розподілу | Аналіз рядів розподілу засобами MS Еxcel |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати