На головну

PP1 - головна лінія картини, PP1 ^ tt і PP1 ^ hh.

  1. I. Токовая відсічення (ТО) на лініях з одностороннім харчуванням.
  2. XIII. ЛІНІЯ ПРАГНЕННЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИТТЯ
  3. Асиметрія як розмежовує лінія між живою і неживою природою
  4. БЕЗПРОВІДНА ЛІНІЯ ЗВ'ЯЗКУ
  5. Бездротова лінія зв'язку
  6. бюджетна лінія

Ортогональні проекції точок на предметну площину П1, називається підставамиетіхточек:

А1- Підстава точки А, розташованої в предметному просторі;

Р1- Підстава головною точки картини,

S1 - підставу точки зору або точка стояння.

SS1- Відстань від точки зору до предметної площини, називається висотою точки зору(Висотою горизонту)|SS1| = |PP1|.

PS - Відстань від точки зору до картини, називається головнимвідстанню або дистанційнимвідстанню.

А? = АS ? К - перспектива точки А.

А1? = А1S ? К -перспектива підстави або вториннапроекція

точки А.

Однією з вимог, що пред'являються до креслення, є його оборотність. Для отримання оборотного креслення при проектуванні на одну площину проекцій необхідна вторинна проекція. Таким чином, перспектива точки і її вторинна проекція однозначно визначають положення точки в просторі. А?А1? - лінія зв'язку між перспективою точки і її вторинної проекцією. А?А1? ^ hh; А1?А? // РР1.

Побудова перспективного зображення (ріс.16.3) починають з завдання основних елементів перспективного апарату, що належать картині. Спочатку ставлять горизонтально розташовані лінії землі tt, і горизонту hh відстань між якими дорівнює висоті точки зору SS1. У довільному місці (зазвичай по центру) задають головну лінію картини, проводячи РР1перпендикулярно лінії горизонту.

Іноді на перспективному зображенні показують дистанційну окружність. Це коло з центром в точці Р радіусом РD = PS. Крапка Dназивається дистанційній.

Відповідно до положення вторинної проекції точки (перспективи заснування точки) щодо ліній hhи ttможна судити про становище точки в просторі, що видно зі схеми перспективного апарату, зображеної на рис. 16.2, 16.3, 16.4.

Ріс.16.3

якщо А1? знаходиться між лініямиhh и tt, то точка Азнаходиться в предметному просторі.

якщо М1? розташована нижче tt, то точка Мзнаходиться в проміжному просторі.

якщо L1? розташована вище лінії hh, то точка Lзнаходиться в уявному просторі.

якщо В1? розташована на лінії tt, То точка Вналежить картині.

якщо R?? R1? , То точка R лежить на площині П1.

якщо F1? розташована на лінії hh, то точка F знаходиться в нескінченності, проте показати на кресленні це неможливо.

Мал. 16.4Попередня   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   Наступна

проекції точки | проекції прямої | градуювання прямої | Взаємне положення двох прямих | площина | проекції поверхонь | Поверхонь. | Перетин прямої лінії з площиною або поверхнею. | З числовими відмітками | Центральне проектування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати