На головну

Аксонометрія плоскої фігури

  1. аксонометрія
  2. Аксонометрія призматической поверхні
  3. аксонометрія точки
  4. Аналітичне визначення значення і напрямки рівнодіюча плоскої системи збіжних сил (метод проекцій)
  5. Обчислення площі плоскої фігури.
  6. Якщо не має випадок суцільного розкріплення стислій (верхньої) кромки арки, його слід розраховувати на стійкість плоскої форми деформування за формулою (5.13).

Приклад. Побудувати прямокутну изометрическую проекцію шестикутника з його ортогональному кресленням (рис. 13.7 а).

Мал. 13.7

Рішення.

1. За осі координат X и Y приймаємо осі симетрії шестикутника.

2. Будуємо осі прямокутної ізометрії.

3. Плоский шестикутник розташований в площині XОY, тому аксонометрія його збігається з вторинною проекцією. Аксонометрію багатокутника будуємо за координатами вершин, користуючись наведеними коефіцієнтами спотворення, рівними 1. Виконані побудови зрозумілі з креслення.

 Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Розгортаються і неразвертивающіеся поверхні | Побудова розгорток пірамідальної і конічної поверхні | Спосіб тріангуляції-розбивки багатокутника на трикутники | Спосіб нормального перетину | спосіб розкочування | Побудова наближених розгорток неразвертивающіхся поверхонь | M ? n ? k. | прямокутна ізометрія | прямокутна диметрий | Косокутні аксонометричні проекції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати