Головна

КУРС: економічної теорії

  1. A) Природно-правова теорія
  2. Погодження - теорія
  3. III. ТЕОРІЯ ЗОВНІШНІХ І ВЗАЄМНИХ ВПЛИВІВ
  4. IV. ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА
  5. А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ___
  6. Агрегатні стани. Розчини: поняття, теорія. Розчини насичені, ненасичені, пересичені.
  7. Актуальність моделі макроекономічного людини і теорія Дж. М. Кейнса

Юніта 1. Основні положення економічної теорії.

Юніта 2. Мікроекономіка.

Юніта 3. Ринки ресурсів.

Юніта 4. Макроекономіка.

Юніта 5. Основи міжнародної економіки. Моделі економічного зростання.

ЮНІТА 1

Розглянуто предмет, метод і функції економічної теорії, проблеми суспільного відтворення і економічного розвитку, питання власності, товарне виробництво і грошовий обіг.

Для студентів Сучасній Гуманітарної Академії

___

© СУЧАСНА ГУМАНІТАРНА Академия, 2006


ЗМІСТ

Стор.

ДИДАКТИЧНИЙ ПЛАН... 4

ЛИТЕРАТУРА... 5

ТЕМАТИЧНИЙ ОБЗОР... 6

1. ВСТУП В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЇ ... ... 6

1.1. Значення, предмет, метод і функції економічної теорії ... ... 6

1.2. Історія розвитку економічної теорії. Сучасні школи та напрямки ... 12

2. ГРОМАДСЬКЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО... 17

2.1. виробництво і экономика... 17

2.2. Суспільне відтворення, його основні фази і моделі ... ... 20

2.3. Типи, критерії та показники воспроизводства... 22

2.4. модель економічного кругооборота... 25

3. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ... ... 28

3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку ... 28

3.2. Ефективність використання ресурсів ... ... 29

3.3. Економічна система суспільства: види і принципи класифікації ... 32

4. ВЛАСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН ... 36

4.1. Сутність, суб'єкти, об'єкти та види власності ... ... 36

4.2. Економічний і юридичний зміст власності ... ... 39

4.3. Права власності як «правила гри» в господарських системах ... 41

5. товарне виробництво ЯК ОСНОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ... 43

5.1. Натуральне і товарне хозяйства... 43

5.2. Товар і його свойства... 44

5.3. Походження, сутність і функції грошей ... ... 46

5.4. Еволюція грошового обігу. Грошові системи ... ... 49

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ... ... 56

ГЛОССАРИЙ... 60


ДИДАКТИЧНИЙ ПЛАН

Введення в економічну теорію. Економічна теорія як наука, її предмет, метод і функції. Значення економічної теорії в сучасному світі. Розділи (рівні) економіки. Взаємозв'язок мікро- і макроекономіки. Історія розвитку економічної теорії. Сучасні школи та напрямки.

Суспільне відтворення. Виробництво і економіка. Відтворення і його основні фази. Сутність і багатогранність суспільного відтворення. Моделі відтворення Ф. Кене і К. Маркса. Модель економічного кругообігу. Структура суспільного виробництва. Розширене відтворення, його типи, критерії, показники.

Загальні проблеми економічного розвитку. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку. Безмежні потреби суспільства. Обмеженість ресурсів. Вибір альтернатив використання ресурсів. Ефективність використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Закон зростання альтернативних витрат. Економічна система суспільства. Види економічних систем і принципи їх класифікації.

Власність як основа виробничих відносин. Економічний і юридичний зміст власності. Суб'єкти і об'єкти власності. Права власності як «правила гри» в господарських системах. Форми і види власності.

Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Натуральне і товарне господарства. Товар та його властивості: вартість і споживна вартість. Вартість, цінність, корисність. Взаємозумовленість теорії витрат і теорії корисності. Походження, сутність і функції грошей. Еволюція грошового обігу. Закон грошового обігу. Грошові системи: зміст і призначення.


ЛІТЕРАТУРА

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Історія розвитку економічної теорії. Сучасні школи та напрямки | Виробництво і економіка | Суспільне відтворення, його основні фази і моделі | Типи, критерії та показники відтворення | Модель економічного кругообігу | Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку | Ефективність використання ресурсів | Економічна система суспільства: види і принципи класифікації | Сутність, суб'єкти, об'єкти та види власності | Права власності як «правила гри» в господарських системах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати