Головна

Гуманитарная

  1. Гуманитарная
  2. Гуманитарная
  3. Гуманитарная значимость физической культуры
  4. Гуманитарная экспертиза в экстремальных ситуациях: ключевые дефиниции и понятия
  5. ЕСТЕСТВЕННАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРЫ
  6. Естественно-научная и гуманитарная культуры

Інформаційно-аналітичні інститути, інформаційно-консультаційні центри - інститути, що спеціалізуються на наданні послуг клієнтам з опрацювання та поширення ринкової інформації про суб'єктів та інструменти фінансового ринку, цінні папери, фондові індекси, поточні курси тощо, а також на складанні аналітичних оглядів подій та тенденцій на ринку фінансових послуг. Інформаційно-аналітичні інститути видають різноманітні огляди, аналітичні записки, публікують статистичні дані про курси валют, цінних паперів, складають фондові індекси і рейтинги та ін.

На рис. наведені елементи інформаційної інфраструктури.

Рис. Основні елементи інформаційної інфраструктури, що продукують інформацію

Базовою ланкою у процесі інформаційного наповнення фінансового ринку є продукування первинної інформації. Якщо інститути, які забезпечують цей процес нерозвинуті, то і синтез комплексних інформаційних масивів і створення аналітичних та прогнозних матеріалів буде дуже утрудненим.

У всіх країнах в інформаційному наповненні фінансових ринків значну роль відіграють центральні банки. Типовим для ЦБ є оприлюднення офіційного курсу валют та облікових ставок. ЦБ всіх розвинутих країн крім первинного продукування інформації фінансового характеру також виступають в якості суб'єктів, що формують комплексні інформаційні масиви стосовно макроекономічних показників, а також розміщують на своїх інформаційних ресурсах аналітичні матеріали. Позитивним моментом у даному аспекті слід відзначити, що таку практику в останні роки перейняв і НБУ, сайт якого зазнав значних позитивних змін за останні роки в плані інформаційного наповнення.

Як відображено на рис., організаціями, які продукують інформацію щодо валютних курсів є і валютні біржі. Така їх функція є природною, так як саме на них відбуваються процеси купівлі-продажу валюти, де й встановлюється ціна за рахунок ринкового механізму.

Важливою складовою інформаційного наповнення фінансового ринку є відомості про суб'єктів, які функціонують на фінансовому ринку (зокрема емітентів цінних паперів) у рамках інституту розкриття інформації.

Первиною ланкою продукування даної інформації виступають спеціалізовані агентства (або інформаційні системи). Так у США інформація, що розкривається, формується безпосередньо суб'єктом, який повинен це робити або його агентами з оформлення документів за допомогою спеціальної комп'ютерної програми (EDGARLink). З вересня 1995 року система EDGAR фінансується американською Комісією з цінних паперів та бірж (SEC).

У Росії організацією, що здійснює розкриття інформації емітентів є Федеральна комісія з цінних паперів Росії.

В Україні таким агентством є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює процес продукування такої інформації безпосередньо на фінансовий ринок через Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Але потрібно зазначити, що Агентство як і НКЦПФР не оприлюднюють безпосередньо інформацію щодо емітентів (як це, наприклад здійснює державне агентство SEC у США) - це здійснюють самі емітенти за свій рахунок. Емітенти мають можливість оприлюднити річний звіт на Web-сайті Агентства, одного з інформаційних агентств, з яким укладено договір про оприлюднення інформації на ринку цінних паперів України. Єдиний масив даних формується Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України (www.smida.gov.ua).

Світова практика виробила інститут, за допомогою якого стисло подається інформація про стан ринку в цілому - фондові (біржові індекси).

Найбільш популярним індексом ділової активності в міжнародному масштабі індекс є Dow Jones Industrial Average, що розраховується по акціях 30 промислових підприємств, що котується на біржі Нью-Йорка NYSE. Вважається, що компанії, акції яких входять до складу індексу, достатньо повно представляють ринок в цілому. Розрахунок цього індексу здійснює спеціальне однойменне інформаційне агентство. Індекс Нью-Йоркської фондової біржі - Standard and Poor's 500 (S&P 500) також розраховується не структурою, яка входить до складу біржі, а окремим агентством, яке більше відоме як кредитно-рейтингове агентство. Свій власний індекс ділової активності розраховує всесвітньо відоме агентство фінансових новин Reuters.

В Україні, спеціальні агентства, які б розраховували фондові індекси відсутні. Ті ж індекси, які прийнято вважати українськими, розраховуються безпосередньо біржами: ПФТС та українською біржею. Українська біржа продукує всього один індекс - Індекс українських акцій (UX-індекс), який розраховується з 26 березня 2009 року.

Проблемою інституту фондових індексів в Україні є те, що всі чотири індекси, які існують в Україні, враховують інформацію організованого ринку, тоді як 90% угод у 2013 році в Україні здійснюються на неорганізованому ринку. Спеціальна інформаційна інфраструктури, яка б відображала інформацію про стан та тенденції на неорганізованому фондовому ринку в Україні відсутня.

Рейтингове агентство - це юридична особа, яка надає професійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів.

Згідно даних, які наводяться на сайті НКЦПФР на 01.09.2014 року існує шість уповноважені рейтингові агентства, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів в Україні:

ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ - Рейтинг;

ТОВ "Рюрік";

ТОВ "Рейтингове агентство "ЕКСПЕРТ - РЕЙТИНГ";

ТОВ «Кредит-Рейтинг»;

ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство»;

ТОВ «РА «СТАНДАРТ РЕЙТИНГ».

Окрім українських компаній таке ж право мають наступні Міжнародні рейтингові агентства: Fitch Ratings (Велика Британія, Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service (Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати Америки), а також дочірні компанії, які знаходяться під операційним контролем Moody's Investors Service Inc.

На розвинених фондових ринках існує механізм фінансових консультантів, які забезпечують інвесторів необхідною інформацією. Найвідомішими консультантами з фондового ринку є компанії Bloomberg, Reutuen, Thompson, Zchak. Головна їхня функція - надання оперативної інформації з докладним аналізом ситуації на ринку. Як правило, консультаційні компанії пропонують своїм клієнтам такий спектр інформації: політичні новини та їхній вплив на ситуацію на фондовому ринку, економічні новини, загальні фінансові новини. Окремо подається інформація про загальну ситуацію на фондовому ринку та інформація у розрізі головних сегментів фондового ринку.

В Україні такого роду послуги знаходяться в зародковому стані і як правило надаються консалтинговими та інвестиційними агентствами.

Гуманитарная1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Значение, предмет, метод и функции экономической теории | История развития экономической теории. Современные школы и направления | Производство и экономика | Общественное воспроизводство, его основные фазы и модели | Типы, критерии и показатели воспроизводства | Модель экономического кругооборота | Объективные условия и противоречия экономического развития | Эффективность использования ресурсов | Экономическая система общества: виды и принципы классификации | Сущность, субъекты, объекты и виды собственности |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати