На головну

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

  1. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ
  2. Геометрія Всесвіту.
  3. Геометрія зачеплення коліс
  4. ГЕОМЕТРІЯ І КІНЕМАТИКА
  5. Геометрія і кінематика зубчастих коліс
  6. Геометрія і кінематика передач
  7. Геометрія і кінематика черв'ячних передач

Коефіцієнти максимуму, заповнення, нерівномірності має сенс розглядати стосовно до групових графіками. В теорії електричних навантажень в цілях визначення максимальних навантажень електричних мереж промислових підприємств використовують поняття коефіцієнта максимуму навантажень, рівного відношенню півгодинного максимуму навантаження до середнього значення графіка навантаження. У групового графіка навантаження Kм = Рм / Рс. У розглянутому прикладі він дорівнює 5/3.

Величину, зворотну коефіцієнту максимуму, називають коефіцієнтом заповнення графіка навантаження.

Ставлення мінімального навантаження до максимальному навантаженні - коефіцієнт нерівномірності графіка.


література

1. Аптов І. С., Хомяков М. В. Хімічний матеріали в електрогосподарстві. М .: Енергія, 1969. - 280 с.

2. Бессонов Л. А. Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола: навч. / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., Перераб. і доп. - М .: Гардарики, 2006. - 701 с.

3. Віників В. А. Несиметричні режими електричних систем: Учеб. допомога. - М .: МЕІ, 1955. - 76 с.

4. Виноградов Д. Є. Монтаж ліній електропередачі 110 ... 500 кВ. - М .: «Енергія», 1971. - 96 с.

5. Вотинцев А. В. Монтаж, експлуатація і ремонт систем електропостачання промислових підприємств: навч. посібник / Вятський держ. ун-т. Кіров: ВятГУ, 2009. - 145 с.

6. Герасименко А. А. Передача і розподіл електричної енергії: навчальний посібник / А. А. Герасименко, В. Т. Федін. - 3-е изд. перераб. - М .: КНОРУС, 2012. - 648 с.

7. Гітельсон С. М. Оптимальний розподіл конденсаторів на промислових підприємствах. - М .: Енергія, 1967, - 152 с.

8. Глазунов А. А., Глазунов А. А. Електричні мережі і системи. - М .; Госенергоіздат, 1960. - 360 с.

9. Гордєєв В. І. Оптимізація і регулювання електроспоживання прпомишленних підприємств: навчальний посібник. Новочеркаськ вид. НПІ, 1986. - 124 с.

10. ГОСТ 13109-97. Якість електричної енергії. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення. М., 1999. - 31 с.

11. Григор'єв Н, Д. Визначення втрат електроенергії в мережах 0,4 кВ // Енергетик. -1976. - № 11. - С. 33-36.

12. Желєзко Ю. С. Вибір заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах: Керівництво для практичних розрахунків. - М .: Вища школа, 1989. - 176 с.

13. Желєзко Ю. С., Саєнко Ю. Л. Якість електроенергії на промислових підприємствах. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 2005. - 261 с.

14. Ідельчик В. І. Електричні системи і мережі: Учеб. для вузів - М .: Вища школа, 1989. - 592 с.

15. Ілляшов В. П. Конденсаторні установки промислових підприємств. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 1983. - 152 с.

16. Інструкція щодо зниження технологічних витрат електричної енергії на передачу по електричних мережах енергосистем і енергооб'єднань. - М .: СПО Союзтехенерго, 1987.

17. Камнев В. Н. Пусконалагоджувальні роботи при монтажі електроустановок. - М .: Вища школа, 1972.

18. Каялу Г. М. Визначення втрат енергії в електричній мережі за середнім значенням навантажень в її вузлах // Електрика. -1976. - № 6. - С. 19-24.

19. Каялу Г. М., Надтока І. І., Надтока В. І. Розрахунок втрат потужності в промислової електричної мережі // Изв. вузів. Електромеханіка. -1986. - № 12. - С. 74 - 75.

20. Каялу Г. М., Троїцький А. І. Розрахунок оптимального режиму групи потужних однофазних електроприймачів при внутрішньому симетрування // Изв. вузів. Електромеханіка. - 1981. -№ 2. - С. 216 - 219.

21. До питання про вибір джерел реактивної потужності на промислових підприємствах / Г. Я. Вагін, А. А. Севостьянов, С. Н. Юртаєв. Промислова енергетика, №4, 2012. - с. 26 - 30.

22. Кожевников Ф. А. Випробування олив в хімічних лабораторіях. М .: Енергія, 1967. - 128 с.

23. Коптєв А. А. Монтаж цехових електричних мереж напругою до 1 кВ: Довідник електромонтажника. - М .: Вища школа, 1988.

24. Костинский С. С. Розрахунок параметрів схеми заміщення силового трифазного двохобмотувальні трансформатора зі схемою з'єднання «зірка-зірка» з урахуванням впливу взаємної індукції обмоток. Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2012615824, 26.06.2012 р

25. Костинский С. С. Методика вимірювання параметрів силових трансформаторів за допомогою приладу AR-5 (вольтметра, амперметра, ватметра і варметри) // Студентська наукова весна - 2011: матеріали регіон. наук. - Техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених вищих навчальних закладів Ростовської області / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т (НПІ). - Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2011. - С. 321-323.

26. Костинский С. С. Мінімізація наднормативних втрат при виборі серійних силових масляних трансформаторів // Изв. вузів. Електромеханіка, 2010. - Спецвип .: [Діагностика енергообладнання]. - С. 121-122.

27. Костинский С. С. Мінімізація наднормативних втрат при виборі серійних силових сухих трансформаторів // Изв. вузів. Електромеханіка, 2010. - Спецвип .: [Діагностика енергообладнання]. - С. 123-125.

28. Костинский С. С. Розрахунок параметрів схеми заміщення силового трифазного двохобмотувальні трансформатора зі схемою з'єднання «зірка-зірка» з урахуванням впливу опору, внесеного навантаженням. Свідоцтво про державну реєстрацію програми для ЕОМ № 2012615471, 18.06.2012 р

29. Кузнецов В. Г., Григор'єв А. С, Лисенко А. Т. Симетрування режиму трифазної електричної мережі з використанням методу пульсуючих потужностей // Електрика. - 1993. - № 11. - С. 14-20.

30. Кузнецов В. Г., Ніколаєнко В. Г. Симетрування напруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю // Електрика. -1986.- №11. - С. 7-12.

31. Левін М. С, Лещинська Т. К. Аналіз несиметричних режимів сільських мереж 0,38 кВ // Електрика. - 1999. - № 5. - С. 18 - 22.

32. Левченко І. І., Аллилуев А. А., Рябуха Е. В. Розрахунок параметрів плавки ожеледі на повітряних лініях електропередачі: навч. посібник / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2002. - 76 с.

33. Логанчук Л. М., Троїцький А. І., Шіхкерімов І. А. Лабораторний практикум з курсу «Технологія електромонтажних робіт». Новочеркаськ, НГТУ, 1995. - 60 с.

34. Маркович І. М. Режими енергетичних систем. 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Енергія, 1969. - 382 с.

35. Міжгалузеві правила по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок. - М .: Изд-во НС ЕНАС, 2001. - 192 с.

36. Мельников Н. А. Реактивна потужність в електричних мережах. М .: Енергія, 1975. - 128 с.

37. Найфельд М. Р. Заземления і захисні заходи безпеки - М .: Вища школа, 1985. - 288 с.

38. Основи теорії кіл: Учеб. для вузів // Г. В. Зевеке, П. А. Іонкін, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. 4-е изд., Перераб. - М .: Енергія, 1975. - 752 с.

39. Охорона праці в електроустановках: Підручник для вузів / Під ред. Б. А. Князівське. - 3-е изд., Пераб. і доп. - М .: Вища школа, 1983. - 336 с.

40. Попов В. А., Місріханов М. Ш., Кушкова Е. І. Визначення складових струмів при несиметричних режимах роботи обладнання // Изв. вузів. Енергетика. - 2000. - №. 1 - С. 25.

41. Поспєлов Г. Е., Сич Н. М. Втрати потужності і енергії в електричних мережах. - М .: Вища школа, 1981. - 216 с.

42. Втрати електроенергії в електричних мережах енергосистем / В. Е. Воротніцкій, Ю. С. Желєзко, В. Н. Казанцев і ін. - М .: Вища школа, 1983. - 368 с.

43. Потребіч А. А. Про нормування втрат енергії в електричних мережах промислових підприємств // Електричні станції. -2000. - № 4.- С 10-12.

44. Правила застосування та випробування засобів захисту, які використовуються в електроустановках, технічні вимоги до них (СКТБ КВТ МОСЕНЕРГО) Мінпаливенерго РФ.- 9-е изд., Перераб. і доп.- М .: Головдерженергонагляд, 1993. - 118 с.

45. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. - М .: Видавництво «Омега-Л», 2008. - 263 с.- (Електробезпека).

46. ??Правила улаштування електроустановок: Всі діючі розділи ПУЕ-6 і ПУЕ-7.- Новосибірськ: Сиб. унив. вид-во, 2008. - 853 с., іл.

47. Привалов І. І. Аналітична геометрія: Изд. 24-е, стер. - М .: Гос. вид-во фіз.-мат. лит., 1957. - 300 с.

48. Сирота І. М., Кисленко С. Н., Михайлов А. М. Режими нейтралі електричних мереж. - Київ: Наук, думка, 1985. - 264 с.

49. Соколов Б. А., Соколов Н. Б. Монтаж електричних установок, 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища школа, 1990. - 592 с.

50. Стан і перспективи нормативного планування втрат електроенергії в мережах енергосистем // Ю. С. Желєзко, К. Б. Малхасьянц, Г. О. Плотніков // Електричні станції. - 1992. - № 10. - С. 24 - 29.

51. Будівельні норми і правила. Системи автоматизації. СНиП 3.05.07 - 85. - 28 с.

52. Будівельні норми і правила. Електронні пристрої. СНиП 3.05.06. - 85 с.

53. Типова інструкція з перемикань в електроустановках. РД 34.20.505 ТИ 34 - 70 - 040 85. - 57 с.

54. Троїцький А. І. Внутрішнє симетрування навантажень: Посібник до курсу "Електротехнологічні установки". - Новочеркаськ: НГТУ, 1995. - 36 с.

55. Троїцький А. І. Геометрична інтерпретація несиметричних режимів. Методи і алгоритми прикладної математики в техніці, медицині, економіці: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф., Новочеркаськ, 2001. - Ч. 5. - 56 с. С. 41 - 47.

56. Троїцький А. І. Математична модель втрат повітряної магістральної лінії з несиметричним навантаженням // Моделювання. Теорія, методи та засоби: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф., Новочеркаськ, 11 Квітня. 2001 р .: У 8 ч. / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. - Новочеркаськ: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НДІ), 2001. -Ч. 5. - С. 7-11.

57. Троїцький А. І. Про втрати електроенергії в сільських розподільних мережах 0,4 кВ // Изв. вузів СевКав. науч. центру вищ. шк. Техн. науки. - 1996. - № 1. - С. 78 - 88.

58. Троїцький А. І. Про збільшення провідності нульового проводу в сільських мережах 0,4 кВ // Изв. вузів. Енергетика. - 1991. - № 1 - С. 78 - 88.

59. Троїцький А. І. Основні принципи внутрішнього симетрування групового навантаження // Изв. вузів. Енергетика. -1988. - №8. - С. 47 - 50.

60. Троїцький А. І. Розрахунки несиметричних режимів і балансів морщностей в трифазних ланцюгах. Методичні вказівки до виконання завдань за курсом ТОЕ. / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2010. - 16 с.

61. Троїцький А. І. Раціональне використання електричної енергії. Лекції енергетикам ТКЗ. Конспект лекцій / Юж.-Рос. держ. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2009. - 36 с.

62. Троїцький А. І., Гордєєв В. І., Семерніков А. М. Вплив схеми включення компенсуючих пристроїв на несиметрію струмів в мережах з потужними однофазними електроприймачами // Изв. вузів СевКав. науч. центру вищ. шк. Техн. науки. - 1982. - № 4. - С. 60 - 64.

63. Троїцький А. І., Ісаєв К. Н. Використання конденсаторів для компенсації реактивної потужності і поліпшення якості електричної енергії: Навчальний посібник /Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2006. - 260 с.

64. Троїцький А. І., Костинский С. С. Визначення параметрів силових трансформаторів в системах електропостачання: навч. - Метод. Посібник до виконання лаб. Робіт з елементами наукових досліджень // Юж.-Рос. держ. техн. ун-т (НПІ). Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2011. - 52 с.

65. Троїцький А. І., Лисов Н. В. Загальна постановка задачі врівноваження струмів нульової послідовності в мережах 0,4 кВ та шляхи її вирішення // Изв. вузів. Електромеханіка. - 1998. - №2 - 3. - С. 116.

66. Троїцький А. І., Лисов Н. В. Застосування конденсаторних батарей для компенсації струмів нульової послідовності в мережах 0,4 кВ з вуличним освітленням // Изв. вузів. Електромеханіка. - 1996. - № 3 - 4. - З 117.

67. Троїцький А. І., Надтока І. І. Раціональне використання електричної енергії при її транспортуванні: Учеб. посібник для енергетиків / Юж.-Рос. держ. техн. ун-т. Новочеркаськ: ЮРГТУ, 2004. - 224 с.

68. Цапенко Є. Ф., Случевский Ю. М., опудала Д. М. Визначення активного опору ізоляції і ємності мереж 6 - 35 кВ відносно землі за допомогою вольтметрів контролю ізоляції. // Промислова енергетика. - 1982. - №1. - С. 50-51.

69. Цапенко Є. Ф., Чан Ань Кйот. Розрахунок струмів трифазних трансформаторів з групою з'єднання обмоток У / Ун-0 за несиметричного навантаження // Изв. вузів. Гірський журнал. - 1988. - № 11. - С. 189-141.

70. Цапенко Є. Ф., Юніс К. До питання розрахунку симетричних складових фазних напруг електричних мереж // Изв. вузів. Енергетика. - 1999. - № 2. - С. 31 - 34.

71. Шателен М. А. Російські електротехніки XIX століття: навч. посіб. / М.-Л. Госенергоіздат, 1955. - 318 с.

72. Шидловський А. К. та ін. Стабілізація параметрів електричної енергії в розподільних мережах / Под ред. В. Г. Кузнєцова; АН УРСР. Ін-т електродинаміки. - Київ: Наук, думка, 1989. - 312 с.

73. Шидловський А. К., Кузнєцов В. Г., Ніколаєнко В. Г. Оптимізація несиметричних режимів систем електропостачання. - Київ: Наук, думка, 1987. - 176 с.

74. Електричні системи. Режими роботи електричних мереж і систем / Под ред. В. А. Венікова. - М .: Вища. шк, 1975. - 288 с.

75. Енергопостачання в промислових і комунальних підприємствах: навчальний посібник // А. І. Колесников, М. Н. Федоров, Ю. М. Варфоломєєв. За заг. ред. М. Н. Федорова. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 124 с.


Зміст

ПЕРЕДМОВА.. 3

СПИСОК основних використовуваних скорочень.. 7

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.. 10

ВСТУП.. 24

В 1. Роль російських учених у розвитку систем електропостачання. 25

В 2. Проблеми розвитку систем електропостачання. 29

У 3. Перспективи розвитку систем електропостачання. 35

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ електромонтажні та пусконалагоджувальні РОБІТ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 40

1.1. Система нормативних документів. 40

1.1.1. Класифікація електроустановок, приміщень та електрообладнання 40

1.1.2. Проектна документація. 42

1.1.3. Умовні графічні позначення. 43

1.1.4. Маркування ланцюгів в електричних схемах. 44

1.2. Вимоги чинних директивних документів до виконання електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт. 46

1.2.1. Управління електромонтажних виробництвом. 50

1.2.2. Підготовка та виконання електромонтажних робіт .. 52

1.2.3. Основні принципи виконання електромонтажних робіт в дві стадії 54

1.2.4. Чотири етапи пусконалагоджувальних робіт .. 55

1.2.5. Наукова організація праці на робочому місці. 58

1.3. Вимоги чинних директивних документів до експлуатації електроустановок. 60

1.3.1. Електротехнічний персонал. 60

1.3.2. Відповідальний за електрогосподарство. 66

1.3.3. Порядок здійснення перемикань в ДЕУ .. 69

1.3.4. Технічне обслуговування, діагностика, ремонт, модернізація та реконструкція обладнання електроустановок. 72

1.3.5. Порядок і умови виконання робіт в ДЕУ .. 74

2. КОНТАКТНІ З'ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ, ЖИВ КАБЕЛІВ І ШИН 85

2.1. Загальні відомості про контактних з'єднань. 85

2.2. Класифікація і загальні технічні вимоги до контактних електричним з'єднанням. 88

2.3. Способи виконання контактних з'єднань і області їх застосування 90

2.3.1. Підготовка контактних елементів до з'єднання .. 98

2.3.2. З'єднання і оконцевание проводів обпресуванням. 99

2.3.3. З'єднання і оконцевание проводів зварюванням. 101

2.3.4. З'єднання і оконцевание проводів пайкою. 103

2.3.5. З'єднання шин болтами і зварюванням. 105

2.3.6. Підключення проводів до висновків машин і апаратів. 108

2.3.7. Приєднання шин, жив проводів і кабелів до висновків електрообладнання, затискачів, троллеям і шинопроводам. 110

2.4. Стандартні перетину, конструктивне виконання і номенклатура жив кабелів, голих і ізольованих проводів. 116

3. ТРАНСФОРМАТОРИ... 118

3.1. Регулювання напруги, перемикаючі пристрої. 118

3.2. Сушка трансформатора. 120

3.3. Нагрівання і охолодження трансформатора. 121

3.4. Режими роботи трансформаторів. 122

3.5. Літерні позначення в абревіатурі силових трансформаторів загального і спеціального призначення. 124

3.6. Експлуатація трансформаторів. 125

3.7. Маслонаповнювальні вводи силових трансформаторів і вимикачів 132

3.8. Випробування і налагодження силових трансформаторів. 133

3.9. Налагодження систем охолодження, газового захисту, реле рівня масла, манометрических термометрів і вбудованих трансформаторів струму. 134

3.10. Трансформаторне масло. 135

3.11. Силові трансформатори як споживачі реактивної потужності. 136

3.12. Визначення характеристик холостого ходу, короткого замикання і параметрів активних і пасивних елементів схеми заміщення силового трансформатора 140

3.13. Перевантаження трансформаторів. 146

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОЛІЇ.. 150

4.1. Короткі відомості про ізоляційних маслах. 150

4.1.1. Способи приготування масел. 151

4.1.2. Періодичність відбору проб трансформаторного масла з маслонаповненого обладнання. 152

4.2. Стабілізація масел. 155

4.2.1. Стабілізація масла дібутілпаракрезолом. 155

4.2.2. Стабілізація масла амидопирином. 156

4.2.3. Введення антраниловой кислоти .. 156

4.3. Порядок змішування масел при монтажі та в експлуатації. 157

4.4. Випробування олив, що знаходяться в експлуатації. 158

4.4.1. Визначення кольору. 158

4.4.2. Визначення механічних домішок за зовнішнім виглядом. 159

4.4.3. Визначення води по способу потріскування. 161

4.4.4. Визначення електричної міцності. 161

4.4.5. Визначення температури спалаху в закритому тиглі. 163

4.4.6. Визначення кислотного числа. 164

4.4.7. Визначення водорозчинних кислот і лугів. 166

4.4.8. Кількісне визначення вмісту водорозчинних (низькомолекулярних) кислот .. 167

4.5. Масляне господарство. 168

5. МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОНДЕНСАТОРІВ.. 175

5.1. Монтаж і приймально-здавальні випробування конденсаторів. 176

5.2. Експлуатація КУ .. 181

5.2.1. Огляди і випробування КУ під час експлуатації. 181

5.2.2. Допоміжне обладнання приміщень КУ .. 188

5.2.3. Техніка безпеки при експлуатації КУ .. 189

5.3. Огляд обладнання галузі конденсаторостроенія. 192

5.4. Контактори .. 196

6. Електричні двигуни.. 198

6.1. Загальні відомості. 198

6.2. Типи і конструкція електричних машин. 200

6.3. Регульовані вентильні електродвигуни серії ВЦ .. 202

6.4. Монтаж електричних машин. 206

6.5. Монтаж пускорегулювальних апаратів і пристроїв. 212

6.5.1. Монтаж низьковольтних апаратів управління. 213

6.5.2. Монтаж пускорегулирующих пристроїв. 214

6.6. Пристосування і прилади для ремонту і профілактичних випробувань електричних машин (ЕМ) і трансформаторів. 215

6.7. Оперативне обслуговування електродвигунів. 220

7. ПІДСТАНЦІЇ, РОЗПОДІЛЬНІ будови і струмопроводу напругою ВИЩЕ ОДНОГО кВ.. 221

7.1. Монтаж розподільних пристроїв і комплектних підстанцій. 221

7.2. Вторинні ланцюги РУ і КТП .. 223

7.3. Експлуатація ПС і РУ .. 225

8. Повітряні лінії електропередачі.. 228

8.1. Прокладка повітряних ліній електропередач. 229

8.1.1. Збірка опор. 230

8.1.2. Фундаменти опор. 231

8.1.3. Установка опор. 232

8.1.4. Монтаж проводів. 232

8.2. Експлуатація, профілактика і ремонт ВЛ .. 242

8.3. Компактні повітряні лінії електропередачі. 246

9. Кабельні лінії.. 250

9.1. Конструкція кабелів. 251

9.2. Прокладка кабелів. 258

9.2.1. Прокладка кабелів всередині і поза будівлями. 259

9.2.2. Перетину і зближення. 262

9.2.3. Бестраншейная прокладка кабелів. 262

9.2.4. Маркування кабельних ліній. 265

9.3. Параметри схем заміщення КЛ .. 266

9.4. Пуско-налагоджувальні роботи і профілактичні випробування кабельних ліній 268

9.5. Експлуатаційні вимоги до кабельних лініях. 269

10. Електропроводки та освітлення.. 272

10.1. Сучасні способи кріплення електрообладнання та елементів електромереж до будівельних конструкцій будівель. 272

10.1.1. Типи дюбелів і області їх застосування. 274

10.1.2. Приклеювання елементів електропроводок. 275

10.1.3. Механізація пробивних і кріпильних робіт .. 277

10.2. Електропроводки. 282

10.2.1. Загальні вимоги до виконання електропроводок. 283

10.2.2. Прокладка проводів і кабелів на лотках і в коробах. 284

10.2.3. Прокладка проводів на ізолюючих опорах. 287

10.2.4. Прокладка проводів і кабелів на сталевих тросах. 287

10.2.5. Прокладка настановних проводів по будівельним підставах і всередині основних будівельних конструкцій. 289

10.2.6. Прокладка проводів і кабелів в сталевих трубах. 291

10.2.7. Прокладка проводів і кабелів в неметалевих трубах. 293

10.2.8. Монтаж електропроводок у трубах. 296

10.2.9. Монтаж магістральних і розподільних шинопроводів. 296

10.2.10. Монтаж електропроводок на тролеях. 299

10.3. Електричне освітлення. 302

10.3.1. Пристрій освітлювальних установок. 303

10.3.2. Світильники. 307

10.3.3. Монтаж освітлювальних електропроводок. 310

11. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА І ЗАЗЕМЛЕННЯ.. 313

11.1. Електробезпека. 313

11.1.1. Заходи, що забезпечують електробезпеку в ДЕУ .. 313

11.1.2. Заходи, що забезпечують електробезпеку в ДЕУ .. 318

11.1.3. Засоби, що забезпечують електробезпеку в ДЕУ .. 330

11.2. Захисні заземлення в електротехнічних установках. Основні поняття 336

11.2.1. Небезпека ураження електричним струмом. 337

11.2.2. Заходи щодо захисту від ураження електричним струмом. 338

11.2.3. Струми замикання на землю в мережах різних систем. 341

11.2.4. Опір заземлювального пристрою. 342

11.2.5. Напруга кроку, напруга дотику. 343

11.2.6. Вирівнювання потенціалів. 345

11.3. Пристрій заземлений. 345

11.3.1. Устаткування, яке підлягає заземленню .. 346

11.3.2. Зв'язок між заземленнями різних напруг. 346

11.3.3. Зв'язок між заземленнями різних призначень. 346

11.4. Занулення. 348

11.4.1. Механізм дії занулення. Вимоги до часу відключення при пробої ізоляції на корпус. 348

11.4.2. Опір петлі фаза-нуль. 351

11.4.3. Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в мережах з ефективно заземленою нейтраллю .. 352

11.4.4. Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в мережах з ізольованою нейтраллю .. 353

11.4.5. Заземлення в установках з ізольованою нейтраллю напругою до 1 кВ 354

11.4.6. Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в мережах з глухозаземленою нейтраллю .. 355

11.5. Заземлювачі. 358

11.5.1. Питомий опір грунту. 358

11.5.2. Природні заземлювачі. 358

11.5.3. Штучні заземлювачі. 359

11.5.4. Явища екранування. 359

11.5.5. Заземлювальна система троси - опори .. 360

11.6. Прокладка заземлюючих провідників, їх сполуки та приєднання 360

12. Компенсація реактивної потужності.. 363

12.1. Конденсаторні установки. 364

12.1.1. Синхронні двигуни. 365

12.1.2. Пасивні фільтри .. 365

12.1.3. Активні фільтри .. 366

12.1.4. Статичні тиристорні компенсатори .. 366

12.1.5. Компенсатори реактивної потужності статки .. 367

12.2. Умовності при використанні понять уявній і реактивної потужностей 368

12.3. Втрати, викликані передачею реактивної потужності. 370

12.4. Споживачі і джерела РМ .. 372

12.5. Сутність КРМ .. 374

12.6. Технічні ефекти КРМ .. 375

12.7. Місця установки конденсаторів. 378

12.8. Можливості багатофункціонального використання трифазних несиметричних КБ. 379

13. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 381

13.1. Показники і норми якості електроенергії. 381

13.2. Вплив перетину нульового проводу на втрати активної потужності і урівноваження струмів нульової послідовності. 383

13.3. Оптимізація режимів електроспоживання. 388

13.3.1. Втрати електроенергії при роздільній і паралельну роботу радіальних ліній. 389

13.3.2. Про рівномірному графіку електроспоживання. 392

13.3.3. Типи моделей графіків потужності в вузлах мережі і похибки моделювання 395

13.4. Основні характеристики індивідуальних та групових графіків навантаження ПЕЕ 397

13.4.1. Показники індивідуальних графіків навантаження ПЕЕ. 397

13.4.2. Показники групових графіків навантаження. 399

13.4.3. Технологічні графіки навантаження. 401

13.5. Основні положення теорії вирівнювання групових графіків навантаження 401

13.6. Приклади розрахунків показників індивідуальних і групових графіків навантажень 404

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

Конспект лекцій у 2 частинах

Частина 2

«Метричні задачі. Однокартінние зображення »

М і н с ь к 2 0 10

УДК

ББК

Н

Автори другої частини:

Л. С. Коритко - лекції 9-10,

Ю. І. Садовський - лекція 11,

М. К. Протасова - лекції 12,

І. М. Шуберт - лекції 13,16-17,

М. В. Кравченко - лекції 14-15,18,

Е. А. Телеш - графічне оформлення.

рецензенти:

Коритко Л. С., Садовський, Ю. І. та ін.

Нарисна геометрія. Конспект лекцій для студентів будівельних спеціальностей в 2 частинах. Частина 2 «Метричні задачі. Однокартінние зображення »/ Л. С. Коритко і ін. - Мінськ: БНТУ, 2010. - с.

ISBN

Справжній конспект лекцій розроблений колективом авторів кафедри «Інженерна графіка будівельного профілю» Білоруського національного технічного університету і призначений для студентів будівельних спеціальностей.

Конспект складається з двох частин:

частина 1 «Метод Монжа. Позиційні завдання »,

частина 2 «Метричні задачі. Однокартінние зображення ».

У ньому розглянуті основні теоретичні питання курсу нарисної геометрії відповідно до багаторічним практичним досвідом роботи кафедри і ув'язкою з методикою проведення практичних занять, вирішено багато типові завдання, що викликають у студентів найбільші труднощі.

УДК

ББК

ISBN © БНТУ 2010

 Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Способи перетворення проекцій і їх застосування до розв'язання задач | Спосіб заміни площин проекцій | Заміна двох площин проекцій | Основні завдання, які вирішуються способом заміни площин проекцій | Плоскопараллельное переміщення - це таке переміщення геометричної фігури в просторі, коли всі її точки рухаються в площинах, паралельних будь-якої площини проекцій. | Обертання навколо осей, перпендикулярних площинах проекцій | Обертання навколо ліній рівня | Тип 1. Побудувати дотичну площину до поверхні через точку на ній. | Тип 2. Побудувати площину, дотичну до конічної поверхні і проходить через точку К, що не належить поверхні конуса. | Тип 3. Побудувати площину, дотичну до циліндра і паралельну прямий l. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати