загрузка...
загрузка...
На головну

Додаток 6

 1. Додаток
 2. Додаток 1
 3. Додаток 4
 4. Додаток 5
 5. Додаток А
 6. Додаток В

Звіту про фінансові результати

На __рік__2011 р.

Форма № 2

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період Розрахунок
   
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) п. 8.1 п. 8.1 Сума (+)
Податок на додану вартість - ряд 010 / 6     (-)
Акцизний збір     (-)
Витрати, які виключаються з виручки     (-)
Інші вирахування з доходу     (-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) - ряд, (010-015-020-025-030)     (=)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) п. 8.4 п. 8.4 (-)
Валовий:        
 • прибуток - ряд. (035-040)
    = (+)
 • збиток - ряд. (035-040)
    = (-)
Інші операційні доходи 15*k (+)
Адміністративні витрати 306*k (-)
Витрати на збут (-)
Інші операційні витрати 2*k (-)
Фінансові результати від операційної діяльності:        
 • прибуток - ряд. (050 або 055+060-070-080-090)
    =(+)
 • збиток - ряд. (050 або 055+060-070-080-090)
    =(-)
Дохід участі в капіталі     (+)
Інші фінансові доходи     (+)
Інші доходи     (+)
Фінансові витрати     (-)
Втрати від участі в капіталі     (-)
Інші витрати 21*k (-)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:        
 • прибуток - ряд. (100 або 105+110+120+130-140-150-160)
    =(+)
 • збиток - ряд. (100 або 105+110+120+130-140-150-160)
    =(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності     (-)
Фінансовий результат від звичайної діяльності:        
1. прибуток - ряд. (170 або 175-180)     =(+)
2. збиток - ряд. (170 або 175-180)     =(-)
Надзвичайні:        
 • доходи
    (+)
 • витрати
    (-)
Податок з надзвичайного прибутку     (-)
Чистий:        
прибуток - ряд. (190 або 195+200-205-210)     =(+)
збиток - ряд. (190 або 195+200-205-210)     =(-)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Аналіз та порівняльна характеристика трудових ресурсів підприємства. | Аналіз витрат на операційну діяльність підприємства. | Аналіз фінансового стану підприємства. | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Теми курсових робіт. | На __рік__2011 р. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати