На головну

Додаток 5

  1. Додаток
  2. Додаток 1
  3. Додаток 4
  4. Додаток 6
  5. Додаток А
  6. Додаток В

Таблиця 1 - Методика розрахунку показників для оцінки ліквідності підприємства за даними фінансової звітності

Найменування показника Формула розрахунку Оцінка показника
За нормативним значенням За динамікою
1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності) Ф.1(сума ряд.260-270): ряд620 >1 Збільшення
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності Ф.1 (сума ряд.150,160,170-250): (ряд.620) >0.5 Збільшення
3. Коефіцієнт незалежної (забезпеченої ) ліквідності Ф.1 (сума ряд.130-150 + 230,240): (ряд. 620) >0.5 Збільшення
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф.1(сума ряд. 220-240) : (ряд.620) >0.2 Збільшення
5. Частка оборотних активів в загальній сумі активів Ф.1 (ряд 260) : (ряд.280) За планом За планом
6. Частка виробничих запасів в оборотних активах Ф.1 (сума ряд. 100-120) : (ряд 260) >0.5 Збільшення

Таблиця 2 - Методика розрахунку показників для оцінки ділової активності підприємства за даними фінансової звітності

Найменування показника Формула розрахунку Оцінка показника
За нормативним значенням За динамікою
1. Продуктивність праці (по оплаті праці) 1. Ф.2(ряд.035): (ряд.240) 2. Ф2 (ряд.280): (ряд.240) 3. Ф.2 (сума ряд.170,240,250): (ряд.240) За планом Збільшення
2. Фонд оплати праці: - річний - місячний   Ф.2 (ряд.240) Ф.2 (ряд.240):12   За планом   Збільшення  
3. Додана вартість Ф.2(ряд.170 або175 + ряд.200 - ряд.205 +ряд.240+ряд.250) За планом Збільшення
4. Коефіцієнт оборотності оборотних активів Ф.2 (ряд.0,35): Ф.1 (ряд.260 гр.3+4)*0,5 За планом Збільшення
5. Тривалість обороту оборотних активів 365: (коефіцієнт оборотності оборотних активів) За планом Зменшення
6. Фондоозброєність праці (за оплатою праці) Ф.1 (ряд.031 гр.3+4)*0,5: Ф.2 (ряд.240 гр.3) За планом Збільшення
7. Матеріаломісткість господарської діяльності Ф.2 (ряд.230:ряд.280) За планом За планом
8. Трудомісткість господарської діяльності Ф.2 (ряд.240+ряд.250): (ряд.280) За планом За планом
9. Фондомісткість господарської діяльності Ф.2 (ряд.260:ряд.280) За планом За планом
10. Матеріаловіддача Ф.2 (ряд.280 : ряд.230) За планом За планом  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Аналіз та порівняльна характеристика складу, структури та ефективності використання основних виробничих фондів. | Аналіз та порівняльна характеристика трудових ресурсів підприємства. | Аналіз витрат на операційну діяльність підприємства. | Аналіз фінансового стану підприємства. | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Теми курсових робіт. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати